O životě 13. 12. 2022 PDF Tisk

Od kořenů ke hvězdám (a ještě dál…)

Přemýšleli jste někdy nad tím, odkud a kam je vlastně potřeba v životě růst? A kamvlastně máme vyrůst? Kdy už jsme vyrostlí dost a kdy ještě můžeme pokračovat?

Od kořenů ke hvězdám (a ještě dál…)

Jógové lekce nás učí mnohému. Jako jednu z primárních věcí, které mi přinesla, je to, že je důležitý růst.

To samo o sobě není nikterak převratná myšlenka, protože jsme bombardováni slovními spojeními jako ekonomický růst, profesní růst, osobní růst atd. Člověk by mohl nabýt dojmu, že jeho životním cílem je čistě a jen růst nahoru. A pokud se tak neděje, tak neplní svou životní misi.

Ale vraťme se k tomu, jak nám s tímto tématem může pomoci jóga.

Jóga nás učí tomu, že růst je možný dvojím směrem - vzhůru a i dolů. A obojí je možné a velmi potřebné.

 

Kořeny

Když stavíme jógovou ásanu, nemůžeme pořád jen stoupat, vytahovat se za korunou hlavy. Každý lektor vás do pozice vede odspoda. Je potřeba dobře se opřít do chodidel a pak je možné stoupat.

Možná si říkáte, že je to přehnané a důraz na nohy není až tak důležitý. Ale co kdybyste se na to podívali jinou analogií. Když se staví dům, tak první se postaví základy. Nezačíná se stěnami nebo střechou. Pokud nemá dům pevné základy, tak všechno co se postaví na nestabilitě, je nejisté a hrozí pád celé stavby.

Když se naučíte vnímat svoje chodidla a uvědomíte si, že právě ona jsou vašimi základy, celá vaše praxe se může posunout jiným směrem.

 

TIP

Zkuste příště, až budete stoupat třeba do pozice bojovníka, víc než na cokoliv jiného myslet na to, jak opíráte svoje nohy do země. Vnímáte je? Stojí pevně nebo se viklají v kotnících?

Až budou nohy stabilní, stoupejte. Pak je čas na další věci.

 

Kam rosteme?

Růst vzhůru je možné na dobrých základech, to už víme. Ale kam a za čím vlastně růst? Pro mě je nejsrozumitelnější spojení “růst za korunou hlavy. Koruna hlavy je místo naší korunní fontanely. Tedy místo, které miminkům tepe a je otevřené, než sroste.

Dávejte si pozor, za čím rostete, protože častou chybou je to, že se lidé vytahují vzhůru za čelem nebo dokonce za bradou, což ve většině stojných pozic není úplně optimální (přepínáme krční páteř, čelistní klouby, atd.).

 

TIP

Zkuste si představit, že se chcete svou korunou opřít o strop. Ucítíte, jak se vám páteř protáhla do délky, můžete si všimnout i protažení břišních svalů do délky.

 

Od kořenů ke hvězdám

Pojďme se vrátit k tomu, co je napsáno v úvodu článku. Jak je tedy možné dobře růst a jak nám s tím může pomoci jóga?

Zkuste si v hlavě shrnout vše, co jste si tu teď přečetli.

Ano, růst je možný, ale pouze v případě, že máme základy, o které se můžeme opřít. Pokud toužíme růst v zaměstnání, mohou být našimi základy znalosti a zkušenosti. Pokud chceme růst finančně, musíme mít dobrý plán, jak toho docílit.

Pokud chceme pracovat na našem osobním růstu, není možné dosáhnout vyšších metpokud si nejsme vnitřně jisti tím, že se máme v sobě o co opřít. Není jednoduché to definovat, ale pomáhá být prostě dobře uzemněn (všímáte si geniálnosti toho slova?). Je dobré vědět to, že jsme tělem, že tělo je hmota, která nás drží v tomto světě. Je fajn si uvědomit, že dýcháme, že máme co jíst, že máme kolem sebe lidi, kteří nás podporují a drží.

Jsme pevnou součástí přírody, to znamená, že element země je v nás silně obsažen a není dobré ho pouštět ze zřetele.

Stejně tak jsme ale tvořeni hvězdným prachem, který nás spojuje s vesmírem.

Jsme bytosti stojící nohama na zemi a rosteme vzhůru. Pracujeme vlastní silou proti gravitaci, ale její sílu nemůžeme úplně vyrušit.

 

Směr

Na závěr bych ráda připomněla, že není nutné růst stále jen vzhůru. Naše životy probíhají i v cyklech, ve spirále, a někdy v kruhu. A i když se zacyklíme a máme pocit, že jsme v bludném kruhu, tak i to je růst.

Protože i opakováním něčeho, se učíme. Viz jógová praxe kde, i když ásanu provádíme posté, stále v ní objevujeme něco nového.

 

• autorka: Lenka Klatovská
• foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné