BLESKOVĚ
Pránájáma a dech 19. 03. 2019 PDF Tisk

Očistný dech lebky

Náš život začal nádechem a skončí výdechem. Skrze dech můžeme léčit své tělo, mysl, emoce nebo objevovat svou duchovní podstatu.

Očistný dech lebky

Za jednu z osmi klasických pránájam je považována kapálabháti. Staří jógíni si jí cenili natolik, že ji zařadili do očistného systému hathajógy jako jednu ze šatkarem, šesti hlavních pročisťovacích metod. Tento dech má mnohé společného s hlavou, neboť kapála znamená lebka, bháti pročistit. Tato krija pročisťuje pět velkých elementů, kterými jsou země, voda, oheň, vzduch, éter, spojených s mozkem. Země představuje hmotu mozku. Voda znázorňuje mozkomíšní mok, oheň nervové tkáně a buňky, vzduch tlak v lebeční dutině, a éter jemné energie nacházející se v mozkové pleně.

Technika

Kapálabháti se podobá naságra bhastrice, liší se tím, že dech plyne vzhůru jako v uddíjána bandze. Veškerá pozornost je upřena na bránici. Vzduch se prudce nadechne a vydechne nosními dírkami s představou, že s nádechem prána vstupuje z oblasti před obličejem dovnitř do hlavy nad spodinou mozku, projde mozkem až na zadní stranu lebky, tady se otočí a zamíří na temeno hlavy, přední část hlavy, a odtud zpět do spodní části mozku. V této představě procházíme celým mozkem bez překážek. S výdechem si představujeme, že apánický tok stoupá vzhůru oblastí páteře až na spodinu mozku. Zde energie proniká mozkem a ze zadní strany míří k temeni hlavy, přední části mozku a znovu zpět na spodní část mozku. Po několika cyklech můžete mít pocit „víření“ v mozku.

Zpočátku praktikujte třicet pomalých nádechů a výdechů a dejte pozor na to, aby nedošlo k nežádoucí nevolnosti z hyperventilace. Pak můžete den po dni zvyšovat počet o jeden až dva cykly, až dosáhnete sto dvaceti nádechů a výdechů na jedno sezení.

Po kapálabháti je vhodné praktikovat mukha bhastriku – očistný dech. Předkloňte se do dhármikásany. Můžete se také natáhnout do šavásany a relaxovat dvě až pět minut. Teprve poté přejděte k dalším pránájámám nebo dalším svým denním aktivitám. Kapálabháti se doporučuje studentům jógy k odstranění pochybností a k přípravě pro mozkovou aktivitu vyšší mysli. Ti, kteří studují, zjistí, že kapálabháti má za následek čistou mysl, zlepšuje paměť.

Někteří učitelé využívají jen výdechovou část kapálabháti. Největší část očisty lebky je spojena s vhodným vedením a vizualizací prány při nádechu. Pránický tok si představíme jako energii vycházející ze zdroje přímo před obličejem. Ve starých textech o pránájámě dokonce nalezneme, že zdroj je vzdálen devět šířek palce před nosem. Představte si tuto pránu jako široký zlato-červený proud, který s nádechem vniká obličejovou částí do lebky a proniká spodní částí mozku až na zadní lebeční stěnu. Tady se obrací a podél zadní strany lebky míří k temeni, přední části, a odtud zpět na spodní část mozku. Nádechu odpovídá vizualizace pránického toku, výdechu vizualizace apánického toku. Z počátku praktikujte zmíněný dech velmi pomalu, pak můžete zrychlit na střední rychlost, a posléze na maximum.

 

  • autor: Eva Učňová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné