Žijte jógu blog 08. 01. 2021 PDF Tisk

Očekávání vs. přítomnost

V mysli každého z nás proudí mnoho myšlenek. Poslední dobou v nás navíc často těkají přání typu „Ať je zase vše normální, ať se můžeme vrátit k tomu, co jsme doposud dělali, ať je lépe, ať…“

Očekávání vs. přítomnost

Objevili jsme se v nové době, ač si tuto dobu nikdo z nás dobrovolně nepřál. Ona je však tady a je třeba nebojovat a přijímat změnu, která přišla. I já bych přál, aby vše bylo, jako dříve. Abych dnešní den mohl strávit na pláži, abych dýchal a kochal se krásou kolem, cestoval. Ale! Doba nás zanesla k jinakosti asi právě proto, abychom si byli víc vědomi a byli vděčni, za to že jsme, že žijeme PŘÍTOMNOSTÍ, nikoliv ve vzpomínkách a tužbách… vždyť tomu nás přeci jóga neučí!

Na prahu změn
Teď a tady – je to, co má smysl a o co tu běží. Vzpomínat nebo podléhat obsesi přání je svazující a omezující. Podívat se však na dobu, kterou žijeme, jako na podnět ke změně k jinému uvažování, ke změně zvyklostí, vystoupení z komfortní zóny a posunutí se k novému, nepoznanému… to je to poselství, které nám současnost přináší. Nebojme se toho, protože máme na to, abychom se změnili a pružně reagovali na změny, abychom zkoušeli jen BÝT – bez soudů a hodnocení. 

Náš svět už není tím, čím býval... a už vůbec nevíme, jaký bude. Je a bude jiný. Náš pohodlný „normál“ skončil právě proto, abychom se museli začali snažit žít naplno, žít nově – žít v PŘÍTOMNOSTI. Už nemůžeme zůstat stejní! Jsme jiní a přítomnost jako taková je transformací, která již nastala. Možná naše mysl zatím zůstává ve vzpomínkách a ráda by byla v jistotě a stabilitě, ale… výzva přišla. A tak opusťme minulosti i budoucnost! Budoucnost se bude skládat podle toho, jak žijeme v přítomnosti. A o to jde!

Velice často se soustředíme na vnější svět a podmínky z něho vycházející. Často chceme měnit svět, věci a lidi okolo nás – máme OČEKÁVÁNÍ – a tím ztrácíme energii a bere nám to sílu i chuť.

Jak se zorientovat?
Jóga nás učí nejenom cvičit, ale hlavně být sám v sobě. Učí nás utlumit vliv okolí a vede nás k přijetí toho, jak věci jsou. V tom je síla a schopnost přizpůsobit se NOVÉMU. 

Spokojenost není závislá na okolí, ale na vnitřním prožívání bez podmínečné závislosti na čemkoliv. Změna je o nás, našem přístupu. Jde jen o úhel pohledu, kterým se díváme na podmínky, které máme. Ten jsme schopni pozměnit. Venku, mimo nás, se to tak moc nezmění, proto je třeba jít do sebe a hledat spokojenost uvnitř.

Přizpůsobení je cesta...
Změna se týká každého nás a tvoří energii celku vedoucí k proměně. Všichni jsme – více či méně – účastníci ZMĚNY, která tady je. Je načase hledat novou úroveň toho, co je!  Vesmír nám v tom pomáhá právě tím, že vnesl do našich myslí a srdcí nespokojenost, obavy, strach a pomocí je… krize. S tím je třeba pracovat a nebát se, protože my můžeme změnit své dosavadní nastavení a zaměřit se na hledání klidu a radosti bez podmínek… a to uvnitř sebe sama. Tam je vše.

Nezapomeňte, že vždy je o vás dobře postaráno – jen podejte ruku změně, přestaňte říkat, jaké to bylo a jaké by to mělo být, že bude lépe, že se vrátíme do starých kolejí.

Buďme tady a teď – a to si užívejme. Máme-li snahu, jsme podporováni. Hledejme v době posun, ne krizi. Najděme v ní, co skrývá, co nám ukazuje a vykročme s úsměvem vpřed, i když rozum i ego říkají něco jiného. Nalaďte se na svou intuici a s ní jděte dál.

Žít jógu neznamená žít s nasazenými růžovými brýlemi, užívat si výhradně toho, co nás těší, a kráčet po prošlapané cestičce, která vede ke zřetelnému cíli. Naopak! Žít jógu znamená putovat skrze všechna úskalí a překážky, které nám do životní cesty přicházejí a prožívat každý okamžik jako... radost, jako štěstí, že můžeme být.

Je tolik okamžiků štěstí!
Ty se skládají do minut, hodin, dnů, nocí, týdnů, měsíců a roků... Tolik příležitostí pro život naplno, život ve vědomí máte. Je to snad málo? Teď je ta šťastná chvíle. Pokud si jich neužíváme, nevážíme, nejednáme moudře. Schopnost rozpoznat, že teď je ta pravá chvíle štěstí, závisí na našem plném vědomí. Pouze plné uvědomování si jednoduchostí a přirozeností života nám může pomoci dotýkat se štěstí pouze uvnitř nás samých. Štěstí se nalézá především uvnitř a jeho podmínkou je uvědomování si přítomného okamžiku.

Teď je ta šťastná chvíle.

                            Teď!

„Teď.“                                    Teď.

                  Teď.                                      „TEĎ“

         Teď

                            „Teď!“

Nadechujte se a vydechujte s vědomím, jaké štěstí máte, že svůj dech a tím pádem sebe sami cítíte. Co víc je třeba?

Objednat předplatné