Rozhovory s osobnostmi 01. 06. 2015 PDF Tisk

O životě s jógou .....Lenka Oravcová

Počet jógových center, ale i fitness center vzrůstá úměrně k ubývání přirozeného pohybu během dne a nárůstu počtu onemocnění pohybového aparátu. Jóga by v tomto směru měla mít výhodu celostního přístupu. 

Lektorka Reebok Yoga Sensation 2015.

O životě s jógou .....Lenka Oravcová

Jak jsi se dostala k józe?

Když jsem přestala před 25-ti lety profesionálně tancovat, hledala jsem nějaký zdravý pohyb, a tak jsem narazila na systém Jóga v denním životě, odkud mě po dvou letech vyhnal přílišný ideologický tlak a „sektářský závan“.

Pročjsi u jógy zůstala?

Pár let to byl jen velmi povrchní a volný vztah…vlastně jen pozdrav slunci a základní dechová cvičení; i filozofii jsem upřednostňovala západní. Až po několikaletém působení ve fitness a objevení dynamických stylů jógy, jsem začala vnímat potřebu pochopit, co to vlastně jóga je. Souviselo to hlavně s nárůstem cvičenců s bolestmi pohybového aparátu, kteří hledali řešení ve fitness či jakémkoliv pravidelném cvičení. No a proti tomu stály lákavé popisy toho, co praktikování jógy nabízí a jak dokáže veškeré problémy řešit. 

Při studiu jógy jsem ale zažila nejprve mnoho zklamání. Připadalo mi, že je to většinou jen jakési „hraní si na něco“, ať už kvůli egoistickým tendencím nebo kvůli obživě. Až díky mým milým učitelům – Jiřímu Čumpelíkovi, kterými vysvětlil souvislosti mezi moderní fyzioterapií a tradičními jógovými technikami, Rudolfu Skarnitzlovi, který mi dal dar vnitřního prožitku a Emilu Pálešovi, který mi pomohl najít celkový filozofický rámec –jsme se s jógou našly. 

Je jóga každodenním společníkem tvého života, a pokud ano, jak se to projevuje?

Učím pro Českou akademii jógy, takže snaha o pochopení jógové filozofie v kontextu dnešní doby je pro měnezbytná a inspirující. Co se týká fyzického cvičení, cvičím s klienty většinou několik hodin denně, takže na vlastní praxi mi zbývá jen málo času. Ale pravá jóga se stejně pozná v chování v běžných situacích a v držení a vnímání těla během dne. 

Tak, jak to v současnosti chápu, je jóga společníkem každého, kdo se snaží – a teď to řeknu trochu pateticky – být lepším člověkem. Já se snažím především správně pochopit jógové principy, které se skrývají za různými technikami práce s tělem a myslí a tyto principy tvořivě uplatňovat dle svých aktuálních možností a situace. To, co lze najít jako principy etického chování a vnitřní práce v józe, lze najít i jinde, v jiných tradičních systémech na východě i západě. A to mi dělá radost – když vidím souvislosti a stejná moudra nacházím na různých místech. 

Stejně jako pohyb má své optimální stavební prvky, a ty jsou platné pro všechny, tak i chování vedoucí k osobnímu i společenskému rozvoji má vše obecně platná pravidla. Problém je v tom, že si musíme své pochopení základních principů a pravidel každý sám vždy znovu hledat v kontextu s místem, dobou a vlastní osobnostní strukturou.

Co je pro tebe na józe přitahujícího?

To, že v sobě uchovala výsledky velmi přesného sebezkoumání z doby, kdy lidé nebyli ještě tak zahlceni mnohostí vnějšího světa a jejich vnímání bylo trochu jiné, nežmáme dnes. Jóga je ve své pravé podstatě vědou i metodikou (ve smyslu zkoumání i utváření zdravého těla a osobnosti) a její systém vnímání člověka jako individuality složené z tří těl a pěti funkčních okruhů mi pomáhá pochopit děje tělesné i duševní. Pomáhá mi pochopit i význam těch nejmodernějších vědeckých objevů, ať už v oblasti fyzioterapie nebo neurověd. 

Hledáš/ máš k józe ještě nějaké doplňkové sportovní aktivity, nebo tě v plné míře uspokojuje jóga?

Co se týká tělesného cvičení, já osobně potřebuji tělo občas „provařit“ nějakou aerobní aktivitou. Nicméně i např. běh nebo spinning se dá pojmout jógově. 

V práci s klienty využívám podle potřeby kromě jógy i prvky pilates a různé pomůcky jako roller, míče, bosu, theraband atd. Jak jsem řekla výše, podstatné jsou pro mě jógové principy a záměr (čeho chci daným cvičením docílit), samotné provedení může být různé.

Řekla bys, že zájem o jógu vzrůstá?

Ano…počet jógových center, ale i fitness center vzrůstá úměrně k ubývání přirozeného pohybu během dne a nárůstu počtu onemocnění pohybového aparátu. Jóga by v tomto směru měla mít výhodu celostního přístupu, protože bolesti pohybového aparátu mají spojitost se stresem a špatnou propriocepcí. I vzhledem k tomu, jak funguje naše zdravotnictví, se k józe v naději na řešení zdravotních problémů, fyzických i psychických, obrací stále víc lidí.

Co jóga může nabídnout lidem, kteří ji zkusí?

Vzhledem k tomu, co všechno se pod názvem jóga může skrývat a vzhledem k jedinečnosti každého člověka, se nedána tuto otázku jednoduše odpovědět. Některé účinky se navíc dostaví až po určité době. Moderní „snadno a rychle“ tu většinou neplatí.

Na co by si měl hledající zájemce o jógu dát pozor při výběru studia, nebo instruktora?

Strom se pozná po ovoci…takže nezbývá než hledat a zkoušet, co danému člověku vyhovuje a pozorovat, co který styl dělá s jeho tělem i myslí. 

Jsou nějaká rizika, která by s jógou mohla přijít?

Všechno má vždy svou pozitivní i negativní stránku a čím větší jsou u nějaké věci pozitiva, tím větší jsou i rizika. U jógy to může být např. více či méně otevřené sektářství, nekritické, slepé přijímání slov gurua či všeho indického bez hlubšího pochopení souvislostí. A to může být jak ve filozofické, tak i praktické/cvičební rovině. Pak bude někdo trvat na „tradičním“ provedení ásany, které v dané situaci může naopak zabránit pozitivním účinkům nebo vysloveně uškodit. Nebo tvrzení typu – tahle ásana má takové a takové účinky (vlivem na určité orgány počínaje a odstraněním vrásek a zvýšení libida konče) – to ale většinou platí jen při splnění určitých podmínek. Nevhodně zvolená nebo špatně provedená ásana může mít účinky zcela opačné. 

A to se dostávám k dalšímu riziku, kterým je dnes všeobecně rozšířené zneužívání v rámci reklamy, kdy se vytváří nepravdivý obraz jógy a tvrdí se spousta lží nebo polopravd. Tady je asi největší riziko. Na bolest zad dnes slyší většina, a tak se prezentují jako terapie druhy jógového cvičení, které mohou za určitých okolností naopak problémy s pohybovým aparátem ještě zhoršit.

A pak jsou tu méně nápadná rizika, hlavně pro jógové učitele, že ať už v dobré víře nebo ve snaze se nějak uživit, budou rozšiřovat a podporovat systémy, které porušují ty nejzákladnější jógové etické principy – jamu a nijamu. Systémy, kterési nechají registrovat ochrannou známku na sekvenci ásan, dechových technik, manter atd. 

Musí být člověk praktikující jógu vegetarián?

Musí-li být člověk vegetarián, protože mu to nařizuje někdo nebo něco z venku, není to v dnešní době jógové. Optimální popud k vegetariánství by měl přijít zevnitř člověka samotného. Že on sám to vnímá tak, že pro vlastní integraci myšlenek, citů a činů, tedy v rámci vnitřní jógy chce být vegetarián. 

Jak se stravuješ ty?

Jsem koláče a dorty milující vegetariánka ☺

Jóga je filosofií, jóga je intenzivním cvičením, jóga je relaxace...jóga je pro tebe?

Asi nebudu originální, když odpovím – jóga je pro mne cestou poznání.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Objednat předplatné