Rozhovory s osobnostmi 14. 10. 2019 PDF Tisk

O meditaci jako relaxační technice v každodenní praxi

Přinášíme vám rozhovor s meditační trenérkou a cestovatelkou Martinou Trginovou.

O meditaci jako relaxační technice v každodenní praxi

Meditace je pomalý nádech a výdech, uvědomění se, pozastavení své mysli, usazování rozvířených myšlenek.

Meditací rozumíme různé praktiky, které dokážou prohloubit naše soustředění se a vědomé prožívání přítomnosti. Přestože se meditace obvykle považuje za součást východních náboženství s počátkem ve védském hinduismu, jejím záměrem je hlavně kultivace mysli (její zklidnění) a získání jistého vhledu do vlastního nitra.

 

Proč ses začala zabývat meditací? Co pro tebe osobně meditace znamená?

Pohybuji se dlouhodobě a intenzivně v cestovním ruchu. Práce s lidmi a neustálé cestování mě baví, ale dokáže i značně vyčerpávat. Bylo období, kdy jsem se potřebovala naučit, jak se oprostit, stanovit si zdravé hranice, jednoduše nezbláznit se, podávat kvalitní výkon a neztratit při tom sama sebe.

Často jsem se pohybovala v Indii, s meditací jsem přicházela do styku a tak nějak přirozeně se stala mou součástí. Imponovala mi její nenucenost a možnosti osobnostního růstu z toho plynoucí.
Meditací může být pro každého člověka něco jiného. Naštěstí, jinak by byl svět fádní. Pro mě osobně je to hluboký nádech a výdech, uvědomění se, pozastavení, usazování rozvířených myšlenek, práce na sobě samé. Je to také odpočinek a dobíjení baterek. Je to něco, z čeho může získat každý a nikdo vám to nemůže vzít, jste to vy v sobě.

Navštívila jsi 40 zemí světa. Cestování je hlavně o poznávání sebe sama a mnohokrát vykročení ze své komfortní zóny. Která cesta pro tebe byla nejzásadnější, že ses rozhodla poznávat nitro meditace?

Krásně řečeno. Někdy mám pocit, jako by tou nejzásadnější cestou byl život sám a všechno ostatní jsou jen zkušenosti. Někdo může celý život zůstat ve svém rodném městě, ale okolnosti ho utvářejí více, než kdyby procestoval celou Evropu. Já jsem však vzduch, který potřebuje být v pohybu, a neustálé konfrontování s něčím jiným (učení se) mi pomáhá zůstat v rovnováze. Jednou z nejzásadnějších cest byla rozhodně ta do Indie. No a až v Thajsku mi bylo umožněno studovat meditaci s mnichy a učit se ji tak od „profesionálů“. Každá další cesta následně po kouscích dotvářela celkovou mozaiku většího obrazu.

Co obnáší být meditačním trenérem?

Být trenérem prakticky v čemkoliv vyžaduje v první řadě odhodlání, jakési zapálení pro věc. Stejně se to neobejde bez studia a praxe, k čemuž také třeba jistou dávku disciplíny. Co mě však baví nejvíc, je vzájemné obohacování se s těmi, které mohu v meditaci vést, ta proudící energie a neustálé učení se. Je to příjemný pocit.

Máš nějaká doporučení pro ty, co začínají s meditací? Je něco, čeho je potřeba se vyvarovat?

Chtít a vytrvat, to je nejdůležitější a zároveň nejnáročnější. Vytvořit si z meditace zvyk a dodržet konzistentnost. Tak jak si každý den čistím zuby a sprchuju se, abych byla čistá, je meditace „sprchou“ pro mou mysl. Pokud mysl pravidelně nečistím, začnou „smrdět“ i moje myšlenky a nazírání na svět se stává zkreslenějším, jsem méně trpělivá, více podrážděná, mám tendenci podléhat iluzím atp. Určitě mi zpočátku pomohlo i vyvarování se toxického prostředí a lidí.

Proč lidé vyhledávají meditační workshopy a meditační ústraní?

To je různé. Někdo chce jen zkusit něco nového, jiní se meditaci věnují delší období, prospívá jim to a chtějí se zlepšovat. Tak jako během cvičení trénujeme tělo, trénujeme během meditace naši mysl, vždy je prostor pro pokrok. Jsou i tací, co do meditace vkládají příliš velké naděje a nahlížejí na ni jako na „zázračnou pilulku“, která jim pomůže vyřešit problémy. Tak to samozřejmě nefunguje. Někteří jsou skutečně v extrémním stresu, přepracovaní a potřebují si plnohodnotně odpočinout, odstřihnout se alespoň na pár dní do ústraní a pořádně resetovat hlavu.

Jak lze odpočívat ve své mysli?

Pohodlně, ale někdy je to náročné. Je to jako bych na moment vše odsunula stranou a věnovala se s plným vědomím jen sama sobě, svému nitru. Vše kolem ztichne, zastaví se a já mohu naslouchat i tomu, vůči čemu bych jinak byla nepozorná. Neznamená to však, že ignoruji ostatní povinnosti, vím, že jejich řešení a uskutečnění na mě beztak počká. Jde o přijetí všech odstínů bytí v klidu, pochopení, že tak jako po noci přijde den, i v životě jsou vzlety a pády a je to tak přirozené a v pořádku. Odpočíváním ve vlastní mysli se učíme hlubšímu pochopení reality, života prostřednictvím sebe, protože jsme jeden s druhým propojení.

V životě se potkáváme se stresujícími situacemi, těžko je zpracováváme. Jak je možno jednoduše docílit uvolnění?

Hlubokým a pomalým nádechem a výdechem. Tak málo skutečně stačí. Dýchání je něco tak přirozeného a ovládáme ho od narození všichni. Kolikrát jste si během dnešního dne uvědomili svůj dech? Zapomínáme na to. Bereme to jako něco samozřejmého, co si ani nezaslouží naši pozornost. Jaká slova vám možná nejednou adresovali blízcí, když jste byli ve stresu, cítili se zle, ztráceli půdu pod nohama? „Prodýchej to!“ Tělo a mysl jsou silně propojené. Ano, jednoduchý nádech a výdech je tou nejúčinnější a zároveň nejjednodušší cestou k okamžitému uvolnění. Pokud přitom chvíli zavřete oči, má to přímo zázračné účinky. Stačí to jen vyzkoušet.

Jak mohu zapojit meditaci jako relaxační techniku do svého běžného dne? V čem mi praktikování meditace může pomoci?

Meditace, to není sezení v tureckém sedu se zavřenýma očima a tzv. nicnedělání. Meditace je trénování soustředěnosti a vědomé prožívání přítomnosti. K tomu nám dopomáhají různá cvičení snadno adaptovatelná do běžného života. Například takové čištění zubů. Kolikrát během čištění myslíte na cokoliv jiného, jen ne na to, co opravdu děláte? Zkuste se ráno během čištění naplno soustředit na zubní kartáček, jak čistí vaše zuby, na tahy rukou, které při tom děláte, a myslete na to, jak odstraňujete nečistoty ze svých úst. Přeneseně se to dá aplikovat na čištění mysli, díky čemuž se budete automaticky cítit lehčí a spokojenější. Rovněž v případě, že vaše mysl zůstává s činností, kterou právě děláte, šetří to energii a člověk se cítí méně unavený.

Jak může člověk pustit složitou mysl a žít klidnějším způsobem života?

Právě slovo „pustit“ je při meditaci přímo klíčové. Prostřednictvím meditace se také učíme opouštět to staré a nepotřebné. Mysl složitá je a takovou i zůstane. Máme ji na to, abychom mysleli, jinak by nemohla sloužit svému účelu. Je však důležité naučit se rozlišovat, selektovat, co mi ještě prospěje, co potřebuji a co už ne. V dnešním světě s důrazem na materii jsme spíše vedeni k tomu, abychom věci hromadili. Pak je ještě těžší se něčeho vzdát. Když například nedokážu vyhodit poloprázdné obaly ze sprchových gelů a šamponů v koupelně, jak se chci zbavit přebytečných myšlenek? Dokonce se setkávám s tím, že se lidé bojí nemyslet na nic, jako kdyby tím ztráceli čas, či dokonce svou identitu (tak moc se ztotožňují s vlastními myšlenkami). Pokud si nedovolím dopřát si odpočinek a neustále tlačím na výkon, přirozeně cítím, že věci nejsou v rovnováze, a život mi to začne ukazovat různými způsoby. Například chorobou. Je pak na odpovědnosti každého z nás, jakým způsobem nakládáme se svým životem. Pustit složitou mysl je tedy o vědomém rozhodnutí. Aby to šlo jednodušeji, napomáhá nám i meditace, následkem čehož můžeme žít klidnějším způsobem života.

Znáš jistě řadu relaxačních technik. Můžeš nám některé představit? Uveď také prosím, k čemu nám pomohou.

Nejzákladnější, která zde již zčásti zazněla, je DÝCHÁNÍ. Zhluboka, pomalu a klidně. Zkuste to se mnou. Zhluboka se pomalu nadechněte a sledujte, kam váš dech směřuje. Vzduch jde do středu žaludku tak hluboko, až se musí otočit a následuje výdech. Právě sledováním dechu napomáháme zacílit pozornost do našeho nitra (tedy opačným směrem, než jsme v současnosti zvyklí). Technika dýchání zabezpečí relax i koncentraci zároveň a napomáhá nasměrovat pozornost do našeho centra.
Mysl je však zvyklá být permanentně rozptýlená a je pro ni šok najednou nic neřešit. Naši pozornost během meditace ovlivňují různé faktory. Jedním z nich jsou ruchy a zvuky z okolí. Ty dokážeme překrýt OPAKOVÁNÍM libovolné MANTRY, kterou si přeříkáváme v duchu, ne nahlas. Cílem je mít v mysli jen jednoduchou frázi, na kterou se soustředíme, čímž přehlušíme nechtěné faktory negativně ovlivňující kvalitu meditace.

Poslední ze základních technik je rozhodně VIZUALIZACE. Pokud i meditujeme na tichém místě, stále nás mohou atakovat obrazy a představy, které se začnou znenadání objevovat. Aby se naše mysl nezačala zabývat těmito obrazy a nerozvíjela jejich děj, jinými slovy zůstala soustředěná, začneme si představovat něco jiného a jednoduchého, co nevyvolává negativní konotace. Například kulaté slunce. To si pak představujeme někde, například na vrchu hlavy, před námi, za námi, dokonce si můžeme představit, že to slunce polykáme a usadí se v našem žaludku. Tam soustředíme pozornost.
Je přirozené, že i přes aplikování různých technik se nám zpočátku podaří uklidnit naši mysl jen na pár vteřin. Je to tak v pořádku a můžeme to považovat za úspěch. Postupným trénováním mysli, tedy meditací, však tento čas klidného stavu mysli dokážu prodlužovat.

Je snadné si některé techniky osvojit a denně je zapojovat do své praxe?

To závisí, ale právě proto máme nespočet různých technik, z nichž si každý umí najít tu, co mu vyhovuje nejlépe. Důležitější než techniky je však motivace, odhodlání a vytrvalost. Proč medituji? A co mi tato praxe přináší?

Co přinese člověku účast na zahraničním meditačním kurzu?

Je to velmi individuální. Někomu nepřinese nic a někomu může změnit život.

Potkala ses s thajským mnichem LP Johnem Paramaiem. Čemu se John věnuje? Co tě naučil? Co díky němu předáváš dál?

Mnich John, který je v klášteře již 12 let, je absolventem oboru IT, který vystudoval v Norsku. Podařilo se mu spojit dvě své záliby, kterými je informatika a meditace, do praktického online meditačního programu organizace Peace Revolution. Zde zájemce během 42 dní za pomoci videí medituje pod vedením mnichů. Učí se a sleduje svou zkušenost díky jednoduché aplikaci. Mnich John kromě toho cestuje po světě, aby během workshopů učil zájemce základům meditace i osobně. Loni také navštívil Českou i Slovenskou republiku. LP John mě inspiroval k větší vytrvalosti a laskavosti, kterou věřím, že předávám i směrem k okolí.

 

Rozhovor vedla: Eva Učňová

foto archiv Martiny Trginové

Objednat předplatné