Jógová terapie 26. 09. 2016 PDF Tisk

O józe...

Jóga je vstřícná a všestranná a každý si v ní najde to své...nemá hranice, omezení, rutinu, je svobodná a volná...

O józe...

Se slovem jóga se vybaví různá slova a asociace, která jógu popisují. Harmonie, rovnováha, kondice, cvičení, zdraví, filosofie a spiritualita. Jógové styly mají v sobě obsaženy všechny tyto kvality více či méně a je zcela nepodstatné, v jakém poměru se v nich projevují. Důležité je jedno. Jóga je pro všechny, kteří se chtějí cítit dobře. Nemá věkové, genderové ani barvou pleti omezení. Je adaptovatelná pro každého, kdo jógu v jakékoliv podobě přizve do svého života, a umožní mu sledování cesty, kterou si zvolil. Člověk může pouze cvičit, může praktikovat pránájámu (práce s dechem a energií), může meditovat anebo se zabývat filosofickými spisy. Slovo „může“ je právě ta svoboda, která záleží vždy jen a jen na vás. Instruktoři jógy jsou inspirátory a je na vás, co všechno v danou chvíli budete přijímat. Není třeba myslet si, že musíte projevovat víru v něco. Stačí, když budete věřit sami sobě a svým schopnostem, které budete rozvíjet. Třeba vás bude inspirovat tvz. Pataňdžaliho systém jógy – tedy stupně jógy, s pomocí kterých je možné kráčet na cestě seberozvoje a poznání. Stupňů je osm a jejich projev v praxi jógy je vždy nenásilný, což je i prvním doporučením, které jóga vyznává – ahinsa. Vysvětlovat si toto doporučení můžete na nejrůznějších úrovních – od fyzického cvičení přes smýšlení a práci na očistě mysli, aby právě násilí v myšlenkách bylo technikami jógy eliminováno. Každý z nás máme v sobě násilné sklony. To je naše animální složka. Žijeme však v době „moudrého“ člověka, který má možnost používat šedou kúru mozkovou – vědomí, a tak lze mysl korigovat a očišťovat. I cvičení jógových ásan má své kvality, a tak pokud v tuto chvíli cítíte, že chcete jen cvičit, tak je to v pořádku. Budete vědomě dýchat a pozice tvořit na základě dechu. Dech je základem jógy a bez dechu nic není. Proto jsou pozice vědomě tvořeny ve společnosti vědomé pozornosti k dýchání. Pokud se v tuto chvíli rozhodnete, že budete své tělo jen uvolňovat, chcete pracovat na fyzickém i mentálním uvolnění, a rozvíjet tak relaxaci a meditaci, je to také správně. Cest v józe je mnoho a vy jste v tuto chvíli právě tam, kde máte být.

A co je na józe tak úžasného? Její variabilnost, možnost všechny techniky a ásany adaptovat pro toho, kde se rozhodne je praktikovat. Nejenom o fyzickém těle je však jóga. Praktikující se stává mentálně bystrým a silným. Všechny techniky ovlivňují mozek a jeho trénink je postupujícím věkem člověka oceňován. Odměnou je životní spokojenost a vitalita. Celkovým jógovým přístupem člověk zůstává stále pružný a silný. Fyzické tělo je rozvíjeno a udržováno ve vzpřímeném postavení důraz je věnován tomu, aby se nezakulacovalo a nedeformovalo přirozeností věku. Práce s dechem udržuje pod kontrolou energii těla i mysli. Filosofické principy jógy jsou aplikovatelné do běžného života a často pomáhají udržovat nadhled nad tím, co se právě v životě odehrává.

 A tak mějte radost z toho, že můžete jít svou, jakoukoliv cestou a buďte v pohodě!

 

Objednat předplatné