O hledání záměrů: Jaký je ten váš?

21. 10. 2017


Možná, že jsme lekce jógy začali navštěvovat proto, že nás bolí záda. Možná proto, že nás bolí za krkem. Nebo možná proto, že nás bolí srdce...

Víte vlastně, proč jste se začali věnovat józe?

Ve všem, co v životě děláme, existuje nějaký záměr. Ač si to mnohdy nechceme připustit, nebo ačkoliv to možná vlastně ani nevíme, v každém našem jednání se tento záměr vyskytuje. Ať už jdeme nakoupit, zaběhat si, nebo si popovídat s maminkou. Jóga nás učí si tyto záměry uvědomovat, zvědomovat a pracovat s tím, aby byly čisté.

Jdeme si popovídat s maminkou, protože ji chceme vidět, nebo protože od ní chceme získat recept na žemlovku, kterou tak skvěle umí jen ona?

Nehodnoťme a nesuďme. Nic z toho není špatné. Jen je nutné si přiznat záměr návštěvy a jemu přizpůsobit své další jednání. To nám v konečném důsledku pomáhá chovat se otevřeně, čestně a loajálně. Tomu nás v přeneseném slova smyslu učí jóga.

S jakým záměrem jste se tedy vydali na svou první jógovou lekci?

Vzhledem k tomu, že kromě psaní se částečně živím i jako sportovní instruktor, jsem díky vzdělávání navštívila a navštěvuji řadu škol, kurzů a seminářů. Je zajímavé poslouchat, jak se noví kolegové představují a sdělují ostatním záměry, s nimiž se vlastně věnují tomu, v čem se vzdělávají. Až v jógové škole jsem poprvé uslyšela záměr pomoci sám sobě. Na různých sportovních školeních se víceméně vždy jednalo o získání nějakého certifikátu opravňujícího k výkonu činnosti, rekvalifikaci nebo rozšíření či obnovení již nabytého vzdělání.

Sám sobě doktorem

Ale na svém prvním jógovém semináři jsem tehdy poprvé uslyšela, že lidi sem přišli ne proto, aby získali certifikát, nebo aby se zdokonalili ve fyzické praxi, ale proto, aby pomohli sami sobě. Ačkoliv se jednotlivé příběhy lišily, to společné zůstávalo. A tím byl záměr léčit sebe. Ne vyléčit, ale léčit. Protože už sama cesta je cílem. To mne uchvátilo. Zároveň mi to pomohlo v tom si uvědomit svůj vlastní záměr. Zodpovědět si otázku, proč jsem se vlastně rozhodla věnovat se józe.

Návrat domů

Ono zjištění nebylo překvapivé, protože jsem si uvědomila, že jsem to vlastně již dávno věděla. Nacházela jsem se ve složité životní situaci, kdy jsem po smrti dvou drahých osob tápala a hledala smysl života a vnitřní motivaci. Vzpomněla jsem si na dobu vysokoškolských studií, kdy jsem se józe věnovala a spolu se vzpomínkou se mi vybavil i pocit vnitřní spokojenosti a klidu, kterou mi jógová praxe přinášela. Takže mým záměrem návratu k józe byl návrat. Návrat domů. Návrat k sobě domů. A cítím se zde moc dobře.

Jaký je váš záměr?

Ačkoliv to není vždy snadné, a dokonce to vždy není ani příjemné, je nutné zvědomovat si záměry, s nimiž jednáme, jak jednáme. Chceme-li se léčit, a nesejde na tom, zda z bolavých zad, z bolavého krku, nebo z bolavého srdce, musíme do svého života vnést upřímnost a otevřenost vůči nám samým. Právě ony se stanou prostředky, které nám pomohou odhalit příčiny našich potíží a nalézt adepty na možná řešení. A, jak jistě víme z vlastní zkušenosti, tím řešením, nebo alespoň jedním z těch řešení, se často stává právě jóga.

Proč?

Protože jóga léčí. Léčí zevnitř. Neřeší důsledek, řeší příčinu. Jde přímo k jádru věci. A ačkoliv často odhalí něco, co bolí, a opět nezáleží na tom, zda jsou to záda, nebo duše, v konečném důsledku přináší radost. Protože překonání bolesti náš činí silnějšími, odolnějšími a učí nás uvědomovat si svá slabá místa a pracovat s nimi.

 

  • autor: Kateřina Lukášová
  • www.sadhak.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket