Pataňdažaliho osmistupňová jóga 03. 05. 2024 PDF Tisk

NIJAMA: Sauča (čistota)

Tento princip bývá vykládán jako vnější i vnitřní čistota. Souvisí také s úctou k sobě samému a vnitřní pravdivosti. Dlouhodobé popírání vlastních zásad nás totiž může dovést až k nechuti ze sebe samých. 

NIJAMA: Sauča (čistota)

Máme-li jasno ve svých zásadách, držme se jich. Musíme sice jednat i s lidmi, kteří nám nejsou příjemní, ale rozhodně nemusíme předstírat náklonnost k nim. Stejně tak, pokud například nesouhlasíme s jednáním svého nadřízeného, pravděpodobně budeme muset vykonat jeho pokyny, ale to neznamená, že bychom s nimi museli vyjadřovat souhlas. Pokud by zaměstnání přinášelo rozpor s  osobními postoji dlouhodobě, je opět na místě se zamyslet, jestli není čas na změnu. Čistota také znamená nezanášet náš život resty a i v náročných situacích se umět ovládat. Vliv na nás mají rovněž lidé, kteří nás obklopují. Negativním emocím a negativně naladěným lidem bychom se měli spíše vyhýbat. Nečisté úmysly by v našem životě neměly mít žádný prostor – ani ty naše ani jiných. Úcta k sobě samým v důsledku přináší i úctu okolí.

V rodině je čistotou míněna především čistota úmyslů, rodiče nesou velkou zodpovědnost při rozhodování za své děti. Možná se ne vždy rozhodujeme úplně správě, ale měli bychom tam činit, jak nejlépe dovedeme. A chovat se vždy tak, abychom se dokázali před svými dětmi obhájit. V lásce se tento princip může dotýkat vnitřních motivů a postojů ve vztahu. Souvisí s úctou k sobě i partnerovi/partnerce. Vztah by nás měl obohacovat a posilovat, ne naopak. 

Čistota bezprostředně souvisí s tendencí k jednoduchosti. Jednoduchý život ale neznamená život bez ducha, naopak. Zbavení se všeho zbytečného dá duši vyniknout. V praktikování jógy nás tento princip nabádá k hledání kořenů a hledání skutečné jógy bez příkras – i když to pro každého z nás na našich jedinečných cestách znamená něco jiného.

 

  • autor: Michaela Dombrovská
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné