Jóga Zprávy 06. 04. 2020 PDF Tisk

Neurobiologický pohled na to, jak jóga může pomoci zmírnit depresi

Výhody jógy všichni známe. Nejen osobně, ale i díky dokumentaci všemožných studií a výzkumů. Až nyní se však jasně ukazuje, jak mocný a široký je fyziologický účinek této praxe.

Neurobiologický pohled na to, jak jóga může pomoci zmírnit depresi

Nová studie z lékařské fakulty Bostonské univerzity (BUSM) nyní přišla s tím, že jóga může v krátkodobém horizontu zvýšit hladiny kyseliny gama-aminomáselné (GABA) a pravidelná praxe jógy jednou týdně udrží následně tuto hladinu zvýšenou trvale, což v dlouhodobém měřítku vede ke zmírnění úzkostných a depresivních stavů.

Deprese je velmi časté onemocnění dnešní doby, které člověka velice omezuje jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Podle Světové zdravotnické organizace postihuje deprese každý rok přibližně 16 milionů lidí v USA a je celosvětově hlavní příčinou zdravotního postižení. Vzhledem k její vysoké morbiditě byl proveden rozsáhlý výzkum účinných způsobů léčby deprese. GABA je aminokyselina, která působí jako neurotransmiter v centrálním nervovém systému a je spojena se sníženými depresivními příznaky.

30 klinicky depresivních pacientů bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. Obě skupiny se zapojily do pravidelných lekcí jógy lyengar a také se učily souvislému dýchání. Jediným rozdílem byl počet 90minutových jógových lekcí, ať už ve studiu či doma, kterých se každá skupina účastnila. V průběhu tří měsíců byly první skupině přiděleny tři jógové lekce týdně, zatímco druhá skupina se józe věnovala pouze dvakrát týdně. Účastníci podstoupili skenování mozku magnetickou rezonancí (MRI) před prvním jógovým sezením a následně pak také po posledním jógovém sezení. Dokončili také stupnici klinické deprese, aby sledovali své příznaky.

Výsledky ukázaly, že obě skupiny vykazovaly zlepšení depresivních symptomů po třech měsících. Analýza MRI zjistila, že hladiny GABA po třech měsících jógy byly zvýšeny (ve srovnání se stavem před pravidelnou praxí jógy) přibližně čtyři dny po posledním cvičení jógy a následně se držely konstantní i bez další praxe. „Studie naznačuje, že přidružené zvýšení hladin GABA po jógové relaci je sice časově omezené, tj. nebude trvat věčně, ale dává naději, že pokud člověk svou praxi udrží alespoň jednou týdně, udrží také zvýšenou hladinu GABA,“ vysvětlil autor studie Chris Streeter, MD, docent psychiatrie na BUSM.

Podle vědců bude poskytování údajů založených na důkazech užitečné zejména pro motivování většího počtu jednotlivců k tomu, aby vyzkoušeli jógu jako strategii pro zlepšení svého zdraví a pohody.

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné