Psyché&Duše 22. 03. 2023 PDF Tisk

Naučme se od druhých vše potřebné pro náš osobní rozvoj

Během našeho života nás budou neustále obklopovat různí lidé. Někteří zůstanou po našem boku nějakou chvíli a někteří nás zase budou doprovázet po celý život. Zatímco poznáme nespočet lidí, někteří v našem životě sehrají nedůležitou roli, jiní zase velice významnou, která může ovlivnit celý náš život. Pro naši životní cestu není důležité jenom to, jak dlouho v našem životě setrvají, ale zejména to, co nám mají předat.

Naučme se od druhých vše potřebné pro náš osobní rozvoj

Jakýkoli bližší kontakt s druhou osobou nás socializuje, rozvíjí a formuje jako osobnost. Každý člověk v našem životě nám přišel něco předat, a to v různých podobách. Lidé nám mohou přijít zrcadlit nás samotné, mohou nás učit, rozvíjet a dopomoci vyřešit problém, s nímž se dlouhodobě potýkáme. Někdy nám ale nemusí zkřížit cestu pouze s dobrým úmyslem. Pro nás je však zásadní, jak s tímto setkáním naložíme a co si z něho vezmeme. Taková setkání jsou vlastně naší podvědomou potřebou. Nastanou v našem životě proto, že jsme přítomnost těchto lidí potřebovali, aby nás něco naučili o nás samých nebo aby nám podali pomocnou ruku.

Žádné setkání s člověkem, s nímž jsme něco prožili, nebylo náhodné a bez účelu. Vždy je pro nás nějakým způsobem užitečné a můžeme si z něho odnést něco velmi cenného, jen je třeba být vnímaví a pozorní. Možná nejeden z nás měl někdy otázky typu: Proč mně zrovna tahle osoba vstoupila do života? Proč zrovna ten, když mně ublížil? Proč jenom na tak krátkou dobu, když mně s ním bylo natolik dobře? Vše má svůj důvod a ten možná zjistíme až po delším odstupu, například ve chvíli, kdy jsme sami u sebe zpozorovali velký pokrok, dostali jsme se tam, kam jsme chtěli, a to zejména díky setkáními s lidmi, jež nám něco důležitého sdělili či předali.

Těžké pro nás může být obzvláště to, když nám zkříží cestu lidé, kteří nám mohou svým chováním ubližovat. Může se jednat třeba o nadřízeného v práci či kolegu, u nichž se nechceme ztotožnit s tím, že jsme si my takové lidi do života přitáhli. Bývá to zpočátku možná těžké na pochopení. Takové lidi jsme si přitáhli z toho důvodu, že jsme si sami v sobě nevyřešili nějaký problém a ten nám druhá osoba zrcadlí. Pokud si nějaký svůj problém či trauma z dětství nevyřešíme, bude se nám nadále vracet, a to prostřednictvím podobných typů lidí s určitým vzorcem chování, které stále přitahujeme. Neustále se nám totiž snaží něco sdělit a bude se tak dít do té doby, dokud si svůj problém v sobě nevyřešíme. Takoví lidé nemusí ubližovat úmyslně, kdybychom měli totiž v sobě vše vyřešené - vlastní sebehodnotu, sebelásku, své hranice - jejich chování by nám neubližovalo. Právě tímto chováním, které nám ubližuje, nám poukazují na oblast, kterou bychom si měli v sobě vyřešit. Může to být například naše nízké sebevědomí nebo neustálá snaha být tím nejlepším a bezchybným. Ve skutečnosti nám neubližuje to, jak se lidé chovají, ale to, že si ono chování jakkoli vyložíme, čímž ubližujeme sami sobě. Lidé se totiž chovají tak, jak jim přijde správné a to už nemá nic společného s naší osobou.

Někdy můžeme mít tendenci utéci, schovat se a zpřetrhat veškerý kontakt s lidmi. Možná máme strach vystavovat se nebezpečí narazit opět na typy lidí, kteří by nám mohli ublížit. Máme strach z náročných schůzek - například se svým nadřízeným, s nespokojeným zákazníkem, z vystoupení před komisí - a vyhýbáme se takovým setkáním. Můžeme mít strach z konfliktů, že něco uděláme špatně, že se druhému nebudeme líbit. Na vině může být opět nízké sebevědomí a zejména trauma z dětství. Je důležité uvědomit si, že se skutečně nemůžeme líbit všem, ale že musíme být spokojeni hlavně sami se sebou. Jestliže se začneme vyhýbat ostatním lidem, může se tento strach přetvořit v sociální fobii, která způsobuje panickou hrůzu z kontaktu s lidmi. A takový strach nás může naprosto paralyzovat v našem seberozvoji. Tento problém se dá řešit přeprogramováním podvědomých vzorců nastavených v mysli, a to například vedenou meditací. Setkání s nějakou autoritou v nás může vyvolat strach, ale zde obzvlášť platí, že postavit se strachu čelem nás jako osobnost posune a rozvine. Často nás ta setkání, z nichž máme obavy, nejvíce obohatí, a to nejen tím, že nám dají důležitou lekci, ale můžeme získat pomocnou ruku v nějaké naší situaci, kterou sami nezvládáme aktuálně vyřešit. 

Setkávání se a poznávání nových lidí nás může skutečně obohacovat a rozvíjet. Útěk a odstřihnutí se od všech lidí nám nic nevyřeší a zasekne nás na jednom místě. V životě se chceme a potřebujeme posouvat a mnohdy nám k tomu dopomůže nějaký člověk, kterého jsme si vědomě či nevědomě přitáhli. V našem životě se nebudou objevovat lidé pouze na stejné frekvenci jako my, ale nejčastěji takové k sobě přitáhneme. Jakmile si v sobě vyřešíme všechny problémy, nebudeme přitahovat lidi s určitým stylem chování, které nám odjakživa ubližovalo. Někdy se stane, že potkáme někoho, kdo velmi brzy z našeho života odejde a kdo nám dopřál velmi málo společného času, ale vězte, že i to má svůj důvod. Možná nám stačil předat vše, co nám předat měl. Každý společný čas s někým berme jako důležitou lekci a zkusme si z tohoto setkání vzít vše, co pro nás bude k užitku.

Nikdo tu nejsme pro nic za nic a neustále se máme od sebe mnoho co učit, což je důležité pro náš seberozvoj i naší životní cestu. Buďme k lidem laskaví, neodsuzujme a nepěstujme v sobě zášť, neboť nikdy nevíme, jak hodně nám může daná osoba pomoci a s negativními emocemi ve výsledku ubližujeme hlavně sami sobě. Pokud nám na druhém vadí jeho chování, vadí nám tak i něco na nás samotných. Zkusme se zamyslet nad naším problémem a nad tím, zda nám druhá osoba něco nezrcadlí. Buďme odvážní a plni odhodlání setkat se s někým novým, protože nám může předat něco velmi cenného a může nám pomoci tak, jak to my sami v tuto chvíli nedokážeme. A buďme vděční, že v životě poznáme mnoho různých lidí, kteří nás mohou inspirovat a něco nezbytného naučit na naší cestě seberealizace a s nimiž můžeme prožít velice příjemné a naplňující chvíle.

  • autorka: Mgr. Andrea Kubantová
  • IG: @andy.kubantova
  • fofo: Shutterstock.com

Objednat předplatné