BLESKOVĚ
Žijte jógu blog 04. 09. 2020 PDF Tisk

Naplánujte si svou praxi

Jóga je výzvou. Není jen pohodová a radostná. Je to stejná výzva, jako celý život. Praktikujete svou oblíbenou sestavu jógových pozic, máte rádi svůj jógový styl, užíváte si sekvence, které vás těší a znáte je, nemáte důvod vybočit do zcela jiného stylu nebo přejít na jiný břeh, který by vám mohl přinést „to“ obávané nové a nepoznané....

Naplánujte si svou praxi

Jógová praxe – nekomfortní zóna
Každý z nás se přirozeným způsobem stará o svůj pohodlný prostor pro život i život sám. Žijeme a cíleně si vytváříme místo pro příjemný život. V něm si užíváme své cesty a tvarujeme každý detail pro dobrý pocit z vykonaného. Vymezujeme si a vytyčujeme hranice, ve kterých se chceme pohybovat, a to nám dává pocit bezpečí a spokojenosti. Takto vytvořené hranice však brání posunu, a tak každá výzva, která se naskytne a jsme si jí vědomi, je cenností. Do cesty nám přirozeně přicházejí situace, kterých jsme nuceni se zhostit a vhodným způsobem v nich nastavit úhel pohledu a mysli. Nelze je obejít a přeskočit, ale naopak je potřeba se s nimi vypořádat přijetím, ať se nám situace líbí, nebo ne.

I my sami sobě můžeme tvořit nové výzvy, které dokážou rozvíjet a udržovat nás na cestě, jíž jdeme. Jde jen o úroveň vnímání a rozhodnutí pobývat v komfortní zóně, či koketovat s nekomfortní zónou. V jisté míře komfortu stagnujeme a nerozvíjíme se. Člověk je přirozeně rád, když se věci neproměňují. Je to však touha, která omezuje a svazuje. Aby člověk nezamrznul a byl stále vědomý, aktivní, je třeba vykročit z komfortní zóny a jít do věcí naplno a beze strachu. Vhodné je dávat si výzvy a v nich rozvíjet svůj potenciál, aby nedošlo k „předčasnému spánku“ – rychlému „mentálnímu“ stárnutí a letargii. 

Jóga je výzvou. Není jen pohodová a radostná. Je to stejná výzva, jako celý život. Praktikujete svou oblíbenou sestavu jógových pozic, máte rádi svůj jógový styl, užíváte si sekvence, které vás těší a znáte je, nemáte důvod vybočit do zcela jiného stylu nebo přejít na jiný břeh, který by vám mohl přinést „to“ obávané nové a nepoznané. Jógové ásany jsou výzvou a impulzem k vystoupení z pohodlí. Jsou nepohodlné a často i těžké. Jsou vykročením do nekomfortní zóny, kde se učíte zvládat sami sebe a chápat situaci, ve které se ocitnete. Pozice nejsou růžovou zahradou, ale jsou určitým učitelem, který rozvíjí možnosti a udržuje tělo i mysl v dobré kondici a bdělosti. To je výzva neusnout na vavřínech a krůček po krůčku se posunovat ve své praxi vpřed. Jógová praxe vás neustále vede ke schopnosti pružně reagovat na změny, které život přináší.

Praxe začíná
Ať už cvičíte jógu pravidelně, nebo s ní právě začínáte, zkuste se zamyslet nad jejím obsahem a včleňte do ní jednoduché tipy, které pomohou s jejím zkvalitněním. Pokaždé, když se postavíte na podložku, praktikujte, jako byste právě byli účastni své první lekci. Zapomeňte na to, co bylo, nebo opusťte touhy po tom, co bude. Je pouze přítomný okamžik, který v sobě odráží vaši náladu, emoce, fyzickou i psychickou kondici, vnější vlivy (úplněk, tma, světlo, léto, zima, ráno, večer), a v těchto podmínkách je třeba vnímat jógovou praxi.

V rámci vzdělávacích programů Instruktor jógy svým studentům radím, aby se vždy zaměřili na následující „součástky, které v komplexu utvoří celistvost jógového tréninku. Toto však neplatí pouze pro studenty instruktorských kurzů, ale pro všechny.

Opřete se
Pro cvičení ásan je důležité vnímat jednotlivé části těla, které se podílejí na optimálním nastavení celého těla při praxi pozic. Jsou to: nohy, ruce, oči. Tyto části, stejně jako klouby, svaly, orgány, kůže vysílají množství informací do mozku, čímž dojde k oslovení toho, kdo nás řídí. Mozek zpracuje informace a na jejich základě vyšle do těla pokyn, které svaly se mají aktivovat pro vykonání daného pohybu. Toto probíhá nejenom na úrovni svalově-kosterního aparátu, ale celého systému: zásobování, metabolismu, centrální nervové soustavy atd. Mozek a centrální nervová soustava řídí pohyb a zaujímání pozice těla (stabilizace), a to na základě informací, které z celého těla, ale i vnějšího prostředí proudí do mozku.

Stabilizujte (nastavte) tělo
Nastavení těla v gravitačním poli závisí na dobré opoře (dotek ruky, nohy, kloubů), protažení těla v prostoru, dechu a záměru. Stabilizace je automatická činnost naší nervové soustavy, která funguje v každou chvíli života. I pro ni jsou důležité informace z části těla. Stojíte-li pevně na nohách s pocitem, že nechcete, aby vám někdo vzal podložku, držíte si ji oporou nohou nebo rukou. Tím se zpevní svaly a ochrání klouby, které se nastaví do linií (os). Díky tomuto nastavení nedojte k uzamčení a přetížení kloubů, ale k jejich svalové ochraně. Právě k tomu slouží postavení nohy (pada bandha), ruky (hasta bandha), pohled očí (jógově dríští) a třeba i poloha jazyka v ústech (např. kečárí mudra). Společně s dechem tak vytváříte optimální prostor pro správné cvičení jógových ásan.

Dýchejte
Dech v běžném životě je přirozený a řízený automaticky. Dýchání v józe je pozorností rozvíjeno, a to znamená, že vynakládáme úsilí a myslíme na něj. Vědomě se nadechujte s pocitem rozšiřování celého trupu od pánve směrem do boků až k ramenům. S výdechem se celé tělo uvolní a zmenší, o to se není třeba starat. V rámci dynamické praxe zapojte „stabilizační“ dýchání, které v sobě nese vědomou aktivitu jak s nádechem, tak s výdechem. Pociťujte zpevnění svalů při nádechu uvnitř dutiny břišní a pánevní (zpevní se pánevní dno a břicho se přes tříselné kanály rozprostře do stran, hluboký břišní příčný sval vytvoří uvnitř ochranný pás pro bedra). S přirozeným výdechem by se toto napětí automaticky uvolnilo a záda by se prohnula, ale v dynamické praxi ho vědomě držte, ochráníte tak záda. Tímto dechem se automaticky zapojuje spodní zámek a oblast břicha – tzv. uddijána mudra.

Pracujte s pozorností
hem jógové praxe udržujte pozornost u dýchání, nastavení těla a vše ostatní, co by do vaší mysli přicházelo, pusťte pryč. Vnímejte signály z těla a dle nich přizpůsobujte svou praxi. Nedívejte se doprava, doleva, nehleďte na kamarádku nebo na svou představu o tom, jak má co vypadat, ale soustřeďte se na moment „tady a teď“ a jen buďte.

Rozpusťte napětí
S nádechem pozici zaujměte určitou silou, protože jinak se do ní nedostanete. Je třeba svalové aktivity, aby pozice vznikla. S výdechem se v ní usaďte a pobuďte tam za plynulého dýchání. Rozpusťte přebytečné napětí, které vzniklo při zaujímání pozice především na povrchu těla. Pozice se stává pozicí, když se vyrovnají póly – napětí a uvolnění – a vaše mysl splyne s nekonečnem nebo je nasměrovaná na „nic. Pak se ásana stává ásanou – sthira sukham ásanam (Pataňdžali, Jógasútra).

Ásanu, pozici lidského těla, chápeme jako okamžik, ve kterém stojíme, pohybujeme se, praktikujeme pozice… vykonáváme cokoliv. Je to dokonalost sama o sobě a jí věnujte svou maximální pozornost.

Dejte pozor na obsesi
Soustředění se pouze na cvičení pozic vyvolá v mysli posedlost být stále lepší a dokonalejší i ve chvíli, kdy už člověk ze své podstaty dokonalým je. Nejedná se o dovednost dobře cvičit jógové ásany, ale spíš o dokonalost člověka jako zázraku přírody, který má schopnost uvědomovat si sám sebe. Jestli pozice bude dokonalá, nebo nebude, je podmíněno jejím pochopením a individuálními možnostmi. 

Rozlišujte druh bolesti
Ucítíte-li nepříjemné pocity či bolest, je to signál jít zpět a modifikovat nebo pozici dále neprovádět. Rozlište však „bolest“ – tah, který může být nepříjemný, není však rizikový. Jen s ním koketujte a zkuste hranici, kam můžete vstoupit. Je dobré ekročit svou komfortní zónu a vydat se dál, kde je to největší poznání, ale nesmíte překročit možnosti těla. Pozice je o hledání svého místa, stability a současně pochopení určitého diskomfortu. Jedná-li se o bolest vystřelující do rukou, nohou, bolesti páteře nebo kloubů, přerušte svou praxi a adaptujte ji tak, aby tato bolest nebyla součástí praxe.

Poslouchejte pozorně a rozhodněte se vy!
Pokyny lektora jógy nejsou dogma. Buďte pozorní a naslouchejte svému učiteli, 100% mu však nevěřte a vždy se rozhodněte dle svých možností a schopností. Učitel jógy nezná vaše tělo, psychický stav, jak se cítíte, a není vámi, a proto informace, které se k vám dostávají, jsou pouhou inspirací. Nejde o plnění pokynů, ale o rozhodnutí se sám za sebe, jak s informacemi od instruktora člověk naloží a co si z nich vybere. Informace, které instruktor předává, by měly být o nabídce možností, které cvičící zváží a podle stavu a kondice svého těla a mysli zvolí provádění pozic a technik. Jen vy znáte sebe sama, jen vy slyšíte signály svého těla, a tak buďte sami sebou s plnou odpovědností k sobě sama.

Objednat předplatné