Pataňdažaliho osmistupňová jóga 07. 06. 2022 PDF Tisk

Na lekci lektorka zmínila: Jóga osmi stupňů- co je to?

Často uslyšíte na lekci jógy informaci o tvz. osmistupňové jógové stezce. Co je to za cestu, nebo o jaká doporučení se jedná? A co je to to mysteriózní slovíčko: samádhí? 

Na lekci lektorka zmínila: Jóga osmi stupňů- co je to?

Cvičení jógových ásan, řízení dechu, práce se smysly, koncentrace a meditace jsou součásti radžajógy, která je charakterizována zájmem o tělo a duši. Tělo je trénováno a mysl je prací s pozorností ovládaná tak, aby nevyrušovala a nesvazovala projevení vnitřní intuice. Cesta k tomu je trénink různých postupů a technik, které pomáhají realizovat tyto cíle.

Trénink probíhá skrze 8 stupňů – tvz. pataňdžaliho stezka jógy. Jde o doporučení, kterými se člověk může zabývat, aby směřoval k vysvobození, osvobození...ač už to nazýváte jakkoliv. Vše lze rozčlenit do oblastí, které jsou utříděny do osmi stupňů a člověk cvičící jógu postupuje skrz ně méně, či více směrem k dosažení osvícení-osvobození-pravdy. Nejedná se však o dogmatické rady - spíše o doporučení, jak by se měl člověk chovat nejen sám k sobě, ale i k druhým. To jsou první dva stupně: jama a nijama.

Třetí stupeň jsou ásany (pozice), do kterých zahrnujeme i bandhy (tělesné zámky) a mudry (spojení částí těla). Když se řekne jóga, většinou si představíme jen pozice nebo člověka sedícího a meditujícího. To jsou však jen ty nejviditelnější obrazy jógy. Věřte, že budete-li cvičit jógu, budete překvapeni, co vše se v ní ukrývá.

Čtvrtým stupněm je pránájáma, což lze přeložit jako ovládání energie pomocí dechových technik, muder a bandh (tělesný zámek). Jóga má mnoho způsobů dýchání, které se člověk učí, aby rozproudil svou energii. Přes dech ovládá sebe sama, a pokud začne řídit svůj dech, působí i na vegetativní funkce organismu. To má pozitivní vliv na jeho zdraví.

Aby člověk nebyl zmítán svými smysly, které přinášejí informace o okolním světě, učí se praktikovat tvz. prátjáharu (odtažení se od smyslové nadvlády). Učí se přijímat okolní svět a současně přecházet do role pozorovatele. To je těžké. Při pravidelném tréninku dochází ke zlepšení, až pocítíte krásnou volnost, kterou jóga skýtá. Práce se smysly a emocemi je výborným pomocníkem ve všedním životě. Odlehčí a uvolní napětí, to je 5. stupeň.

Šestý stupeň je dharana (koncentrace). Jednoduše řečeno: soustředění se nebo směřování pozornosti jedním směrem – jednobodovost. K tomu jóga používá různé techniky, jako je například soustředění se na plamen svíčky nebo pozorování proudění dechu atd. Když se člověk dostane za své myšlenky, vypne mysl a začíná spontánní meditace (dhjana). To je stupeň sedmý, který otevírá cestu k poslednímu, osmému stupni, a tím je osvícení (samádhi).

Samádhi - bez urputného soustředění se na cíl a výsledek, při odpoutání od všeho a současně přijetím toho, jak věci jsou, se člověk dostává do meditativní fáze chápání světa a své existence. Nahlíží na něco, co formu a konkrétnost nemá, a přesto je to tak jasné a čiré. Bez úsilí se rozplyne vše, co se zdá podstatné. Je to ničím nerušený stav rozjímání a pobývání v „tom“, v „ničem“, a přesto „všude“. Je to ponoření do čistého bytí, které nastalo. Nedá se naučit a vytvořit. Najednou je a vy jste tím. Možná je to pouze krátký záblesk... ale po spatření tohoto záblesku se ve vás rozvine touha, která vás vede po cestě zkoumání a sebepoznávání. Touhou zde není myšlená posedlost, ale jemné plynutí a vyvažování bytí bez vazeb k vnějšímu světu.

Současně je dobré pochopit fungování ega, které manipuluje. Pokud je příliš silné, často vás táhne zastřenou stezkou, kterou domněle považujete za tu pravou. A jelikož může být ego hodně silné a ještě navíc posílené tendencemi vaší mysli,  které vás směřují k určitým typům chování, vede vás klikatou cestou, která se líbí jemu. Může to být cesta, ve které se poznání zastaví a zahalí do tzv. závoje (mája – klam).

Všechny tyto stupně se více či méně objevují v různých stylech jógy. Styly jógy jsou způsoby praktikování a poznávání sebe sama. Člověk se obrací do sebe sama a učí se poslouchat svou duši (vnitřní intuici), která je z hlediska filosofie jógy shodná s prapodstatou, univerzální energií, existencí, bohem, láskou.

  • Václav Krejčík
  • www.zijtejogu.cz
  • foto: Shutterstock.com

Zajímá-li vás filozofie a žitá filozofie, můžete se inspirovat ve dvou seminářích autora:

Objednat předplatné