Jóga Zprávy 28. 01. 2019 PDF Tisk

Může jóga ulehčit stárnutí?

Nová studie, která zkoumá, jak může jóga ulehčit stárnutí organismu a dlouhodobě vylepšit náš zdravotní stav.

 

Může jóga ulehčit stárnutí?

Nová studie s dotací 1,4 milionu liber, která zkoumá výhody, které jóga přináší starším lidem s dlouhodobými zdravotními potížemi, odstartovala na Northumbria University v Newcastlu.

Nemoc a psychické zdraví

Čtyřleté studium je financováno Národním institutem pro výzkum v oblasti zdraví (NIHR) a sleduje důkazy, že u lidí s celou řadou dlouhodobých zdravotních neduhů dochází ke snížení fyzických funkcí, kvality života i jeho délky. Tito jedinci jsou pak také více náchylní k psychickým onemocněním.

Ve Velké Británii dvě třetiny lidí starších 65 let mají multimorbiditu, která je definována jako dva nebo více dlouhodobé zdravotní problémy. Zahrnují diabetes, onemocnění srdce a astma a problémy duševního zdraví, jako je deprese a úzkost.

Čím více zdravotních problémů někdo má, tím pravděpodobnější je fakt, že bude navštěvovat lékaře, užívat léky nebo bude hospitalizován. Léčba spojená s dlouhodobými zdravotními podmínkami představuje 70 % výdajů NHS (National Health Service) a je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné identifikovat nákladově efektivní léčbu této skupiny pacientů.

Přínos studie

Cílem studie je tedy určit jak klinickou účinnost, tak i efektivitu nákladů speciálně přizpůsobeného programu jógy pro starší dospělé s multimorbiditou.

Garry Tew z Northumbria z oddělení sportu, cvičení a rehabilitace, bude na studii spolupracovat s University of York a nezávislými konzultanty jógy. Výzkumný tým bude zaměstnávat téměř 600 dospělých ve věku 65 let +, kteří mají multimorbiditu, z 12 různých lokalit ve Velké Británii.

Účastníci budou náhodně zařazeni do jedné ze dvou skupin. První skupina bude i nadále dodržovat svou obvyklou péči bez jakékoliv další podpory, zatímco druhá bude svou denní rutinu obohacovat o program jógy. Ten zahrnuje týdenní skupinové lekce a povzbuzení a návod, jak praktikovat jógu doma i nadále.

Celý průběh výzkumu účastníků bude hodnocen po třech, šesti a dvanácti měsících, kdy budou sledovány a pravidelně zaznamenávány změny kvality jejich života a také duševního zdraví.

Jóga a multimorbidita

Profesor Tew se specializuje na zkoumání účinků cvičebních programů na lidi s dlouhodobými zdravotními potížemi. Vysvětlil: „Předpokládá se, že jóga přináší širokou škálu výhod, jako je zvýšení síly, pružnosti, rovnováhy a kvality života a snížení stresu, úzkosti a deprese. Zvyšuje fyzickou funkci organismu a celkovou kvalitu života, je však zapotřebí více práce, aby bylo možné porozumět efektivitě, a zejména nákladové efektivitě jógy u starších lidí s multimorbiditou.“ 

„Naše studie ukáže, jaký vliv má tento program na populaci. Hlavním důrazem pak bude účinek programu na celkovou kvalitu života lidí. Zaměříme se také na všechny změny v hlášených úrovních deprese, a úzkosti a jejich kolísání vzhledem ke zlepšení fyzických funkcí organismu.“

Výzkumníci z Northumbria University se specializují na výzkum, který hodnotí úlohu cvičení v prevenci a zvládání dlouhodobých stavů. Vědci také zkoumají další faktory, jako je výživa, sportovní účast nebo spánek, aby zjistili, jak mohou zlepšit zdraví lidí. Jejich důkazy se týkají finančně životaschopných řešení, která řeší významné zdravotní a sociální problémy, kterým současná společnost čelí.

 

  • autor: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné