BLESKOVĚ
Čakry a energie 01. 10. 2020 PDF Tisk

Muladhára čakra

„Zatímco tisíce lidí se pokoušejí usekat výhonky ďáblova stromu, jenom jeden zatne sekeru do jeho kořenů.“

Henry David ThoreauMuladhára čakra

První čakru – přímé spojení s matkou zemí – reprezentuje barva červená, její mantrou je mantra LAM. Mezi pozitivní aspekty patří vitalita, síla a růst. Mezi ty negativní řadíme lenost, setrvačnost, nadvládu nad fyzickými touhami.Kořenem se rozumí přímé spojení se zemí, se zdrojem matky, s matérií, výživou, hloubkou. Toto spojení je spojením s muladhárou.

Zásadním klíčem k životu na zemi a také k praktikování duchovní praxe je uzemnění, ukotvení a stabilit

V duchovní praxi a také v běžném životě mnohdy řešíme věci viditelné, povrchové a také „oddělené“. Většina externích věcí, ať se již převlékají za cokoliv, jsou pouhým rozptýlením od nás samých. Skáčeme od jednoho k druhému, odklízíme a odpojujeme následky, málokdy však příčiny. Příčiny sedí v kořeni. Pokud řešíme hluboká traumata, bolesti, začínáme v rodinách, v rodech, nahlížíme na karmu.

První kontakt se zemí, výživa, láska k sobě a ke svému chrámu – ke svému tělu.

Zde začíná zdravé spojení s první čakrou. V józe nám pomáhá praxe ásan, které aktivují a pročišťují tuto čakru. Příkladem jsou pádahastásana a paščimóttánásana. Podporující je také meditační praxe pro ukotvení, uzemnění, práce s vizualizací – spojení se stromy, kořeny, přírodou. 

Muladhára čakra je jakousi hranicí mezi zvířecím a lidským vědomím. Je hluboce spojena s naším podvědomím – místem, kde jsou uloženy zážitky a zkušenosti z minulosti, vzpomínky na minulé životy, traumata. Je silně spojena s karmou. Tvoří základ rozvoje naší osobnosti.

Jelikož je základní čakrou, energetickým polem spojeným s veškerou zemskou jistotou, je naším úkolem a péčí postarat se dostatečně o její harmonii. Bez pevného zázemí první čakry, kořene, není možné zdravě aktivovat ostatní energetická centra, aniž bychom si ublížili. První čakra je zázemím naší kundalini energie (životní síly), chceme-li ve zdraví aktivovat tuto sílu, je nutné vzít v potaz připravenost a zázemí této energie.

Výživa spojená s první čakrou, která je důvěrou a jistotou. Výživa, kterou čerpáme ze stravy, ze vztahů, také z přírody. Člověk je hluboce spjat s přírodou a jeho přirozeností je vyživovat svou duši skrze přírodu. Chápeme-li přírodní cykly, změny ročních období, fáze měsíce a jejich efekt na naše bytí, chápeme lépe spojení a ukotvení v první čakře. Toto spojení podporuje dostatečná péče o chrám – naše fyzické bytí. Péče o tělo je základním stavebním kamenem první čakry. Podporou péče o tělo je také péče o domov, o oltář, péče, která vytváří s důvěrou stabilitu. Domov pro tělo. Domov pro duši. 

Každodenní praxe a rutina jsou spojeny se zemským elementem, s první čakrou.

Stabilita, kterou nám první čakra dává, je stavebním kamenem. Péče o naše vztahy, které jsou postaveny na důvěře, víra v sebe a také víra v přirozený chod, v základní Pravdu a ve vesmír.

Každodenní praxi pro podporu kořenové čakry realizujeme pomocí šalvěje a vykuřování prostor i bytí, spojení bosých nohou se zemí, dýchání do chodidel, práce s vizualizací, spojení se stromy a kořeny. Ladění se na barvy zelené, okrové, cihlově červené. Zemitá a pestrá strava.

„Stoupám bosou nohou na povrch země, nadechuji pevnost půdy pod nohama, uvědomuji si chodidla, vizualizuji si kořeny, které vedou z chodidel až do jádra matky země, nádech a výdech. Prodýchávám kořeny, prodýchávám spojení se svými rody.

Aum.“

  • autor: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné