Mocná síla sexuality

03. 11. 2017


Sigmund Freud a jeho „libido“, hinduisté a jejich „sakrální čakra“, esoterici a jejich „sexuální energie“. Velmi rozličné teorie hovoří velmi rozličnými způsoby o lidské sexualitě. Mnohé však mají společné. Poukazují na značný vliv sexuality na život člověka v jeho dalších oblastech...

Se sexualitou je v první linii spojován zázrak plození, zdroj potěšení a slasti. Přirozený postoj k sexualitě je dále spojován s optimismem, s životní harmonií, ale také s kreativitou, fantazií, humorem. Vyrovnanost v oblasti sexuality souvisí s celkovou smyslností, se zvýšenou schopností prožívat, a v neposlední řadě s vůlí k životu vůbec.

Lidská sexualita napříč teoriemi zásadně určuje prožívání mezilidských vztahů, obzvláště těch partnerských. A jsou to právě partnerské vztahy, ve kterých se v obdobích nesouladu a krizí v plné síle projevují fenomény, jako je nejistota, odmítání, upjatost a úzkost, na což navazuje omezená schopnost se radovat, nedostatek pocitu vlastní hodnoty, emoční chlad, bezbarvost prožívání, ale také výbušnost, projevená i neprojevovaná agresivita a silná touha po naplněném partnerském vztahu uzamčená hluboko v nitru člověka. Díky partnerskému vztahu poznáváme své nejhlubší motivy, postoje, převažující tendence k řešení problémů a hluboce zarytá vztahová a životní přesvědčení. Skrze vztahy osobnostně rosteme nejefektivněji a nejrychleji, a když se nám to daří, máme možnost poznávat a prožívat intenzivnější a intenzivnější pocity radosti, štěstí, naplnění, neomezených možností a hlubokého smyslu.

Nyní vám převyprávím příběh s názvem „Padesát let zdvořilosti“: „Starší manželský pár slavil zlatou svatbu. Při společné snídani si žena pomyslela: „Už padesát let beru na manžela ohledy a vždycky mu dávám křupavější vrchní díl housky. Dnes bych si tu pochoutku chtěla vychutnat já.“ Rozřízla housku, vrchní díl namazala sobě, spodní díl podala manželovi. Ten však byl proti očekávání velmi potěšen, políbil jí ruku a řekl: „Miláčku, udělala jsi mi velikou radost. Padesát let jsem nejedl spodní díl housky, který mám nejraději. Vždycky jsem si myslel, že bych ti ho měl nechat, když ti tak chutná.“ (Nossrat Peseschkian, Kupec a papoušek)

Partnerská komunikace, se kterou jde ruku v ruce celkový obraz partnerského vztahu s jeho „pružností“ či s drobnými, nebo i výraznými „zatuhlinami“, se odehrává na několika rovinách, které mnohdy od sebe ani nelze oddělit. Mezi ty rozpoznatelnější – nebo také snadněji zvědomitelné – roviny patří například rovina kognitivní (naše poznávání, myšlení), emoční (naše prožívání, city a pocity), behaviorální (naše naučené chování), ale také rovina postojová (naše hodnoty, přesvědčení) či kontextová (související se zcela konkrétní situací, ve které se nacházíme).

Setkávám se s ženami i muži, kteří objevují své vztahové a komunikační vzorce a často bývají překvapení, čím že to jsou ve skutečnosti v lásce vláčeni, načež se přestávají divit, proč jejich vztah vypadá tak či onak. Mezi časté vztahové pasti v současné společnosti patří řízení se domnělými zákonitostmi, jako jsou například tyto: „Když mi není poskytován sex (tak často, jak chci já), nejsem milován ani obdivován.“ „Sex je něco, co se musí dělat, aby rodina držela pohromadě.“ „Nejsou peníze, není sex.“ „Když bude sex, budou peníze.“ „Vášeň vyprchá navždy po odeznění zamilovanosti.“ „Správný sex musí být vášnivý.“ „Nemám dokonalé tělo, nejsem hodný lásky.“ „Mít sex často je zdravé.“ „Chuť na sex musí přijít sama.“ „Do sexu se musím nutit.“ „Musím se o sebe postarat a být nezávislý, až pak můžu být milován.“ „Musím být závislý a poddajný, abych byl milován.“ „Když se stanu nezávislým, budu opuštěn.“ A tak dále na tisíce způsobů.

Možná se v některých větách poznáváte. Možná vám jsou některé věty úplně cizí. A možná vás přepadla zvědavost, čím se to vlastně v partnerství, lásce a sexu řídíte vy? Udělejte pokus. Dokážete si vzpomenout, co vás nejdříve napadlo, když jste si přečetli název tohoto článku „Mocná síla sexuality“? Vím, pohybujeme se na vědomé úrovni, a tak je zde velká pravděpodobnost, že ty nejpodstatnější myšlenky vám nyní zůstanou utajeny. Ale třeba ne všechny, a tak máte nad čím hloubat.

V oblasti sexuality, vztahů a lásky má každý z nás své vlastní a jedinečné výzvy a je jen na nás, jak dalece chceme risknout změnu, poporůst, poznat nové obzory. Někdo bude rád dávat oblíbenou polovinu housky partnerovi, který o ní tak úplně nestojí, dalších padesát let. Jiný se rozhodne udělat něco jinak hned.

 


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket