Minulost a budoucnost jógových komunit v Americe

26. 11. 2018


Během posledních 50 let našla jóga v USA velice úrodnou půdu. Rychlý nárůst popularity jógy v USA je úžasný sociologický jev, který není založen pouze na tom, aby se jóga čím dál více dostávala mezi lidi, ale stojí také za vznikem komunit, které tyto jedince mají spojovat.

 

Poselství jógy je nejen rozhýbat ztuhlé tělo, ale také zklidnit těkavou mysl dnešní, uspěchané, doby. A tady je potřeba komunit, které budou toto povědomí pečlivě šířit mezi ty, kteří o józe zatím nevědí tolik, kolik jistě stojí za zmínku.

První jógové spolky jsou datovány desítky let zpátky a mají za následek nejen rozšíření znalostí, co jsou ásany, k čemu je dobrá pránájáma a meditace, ale také to, že i jóga dokáže dát našemu tělu pořádně zabrat. Ale jak takové komunity vůbec vznikaly?  

Podle výzkumů se předpokládá, že první komunity byly utvořeny na venkově, kde běžní učitelé dostali otázku: „Co je to jóga?“ Nejlepší průměrnou odpovědí pak bylo: „Jóga je vědomá praxe určitých postojů (ásan), která může mít obrovské přínosy pro zdraví a která také zahrnuje dýchací techniky a cvičení, cviky na budování koncentrace k uklidnění mysli a celkovou snahu o navození meditačního stavu, tj. úplného vypnutí mysli.“

Při definování jógy jako cvičebního programu, který snižuje stres, byla učení tohoto mocného systému pak přiblížena běžné populaci. Jóga přišla do USA za podmínek, které ji představily lidem jako fyzické cvičení, protože to byl jediný způsob, jak se mohla co nejúčinněji rozšířit k masám lidí. To byla vlastně první existující komunita představená jógou.

Jóga má své kořeny ve védské tradici Indie, kde po tisíce let byla kultivována a přizpůsobena tak, aby vyhovovala neustále se měnícím potřebám svých praktiků. A tak lidé, cvičící nejprve v malých skupinkách, dovedli jógu až ke vzniku jógových spolků a studií, kde se lidé scházejí a praktikují jógu dnes. V nabídce mají nepřeberné množství stylů a instruktorů, a tak si každý může zvolit přesně to, co je jeho srdci nejblíže.  

Je ale potřeba, aby se stále dbalo na kořeny jógy jako takové. Na to, že praktikování fyzických ásan znamená jen špičku ledovce toho, co jóga do našich životů může skutečně vnést. Je potřeba brát jógu jako celek. Tou nejpodstatnější komunitou jsou všichni, kteří se pro praktikování jógy rozhodnou a je úplně jedno, zda to bude doma, či v prostředí jakéhokoliv jógového studia.

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket