Jóga Zprávy 27. 09. 2021 PDF Tisk

Mikrodávkování LSD jako cesta k uvolnění stresu?

V posledních letech se kromě jógy, meditace, poslechu klidné hudby a dalších technik práce s myslí osvědčilo také užívání malého množství LSD jako cesta k účinnému uvolnění a eliminování stresu a udržení si dobré nálady.

Mikrodávkování LSD jako cesta k uvolnění stresu?

Přesto s sebou tato „metoda“ přináší jistá rizika a z výzkumů vyplývá, že uvolnění těla a mysli není stejné, jaké se dostaví např. při pravidelné praxi jógy či během meditace. Přeci jen je nutné brát v potaz, že dlouhodobé užívání jakéhokoliv léku může mít pro tělo nežádoucí účinky.

Dávkování malého množství léků se stalo hlavně v Austrálii a zámoří novým wellness trendem, jehož praxe spočívá v užívání nízkých dávek psychedelické látky za účelem zvýšení výkonu nebo snížení stresu a úzkosti.

Problém nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nelegální trh s drogami není nijak regulován, a proto existuje riziko, že by lidé mohli nechtěně konzumovat potenciálně nebezpečnou novou psychoaktivní látku, jako je 25-I-NBOMe, která byla vydávána za LSD.

Lidé si také nemohou být jisti velikostí dávky, kterou užívají. To by mohlo vést k nežádoucím účinkům, jako je předávkování, neznámý vliv na organismus a poměrně vysoký potenciál návykovosti u látky, která se stejně jako jóga stane každodenní součástí života.

Nová studie ukázala, že užívání malého množství LSD lze skutečně s některými benefity, které přináší pravidelná praxe jógy, srovnat, avšak pouze za předpokladu, že daný člověk skutečně ví, jak na to. Přesto se jóga i nadále drží v popředí, jelikož její přínosy jsou známé mnoho desítek let a nezpůsobuje žádné negativní vedlejší účinky.

Ve studii, které se zúčastnilo celkem 339 osob, se výzkumný tým Stephena Brighta zabýval účinky, jež mohou přinášet jóga, mikrodávkování léků, spojitost obojího, ale také absence obojího.

Výzkum byl koncipován tak, že si každý účastník mohl vybrat, k jaké skupině chce být přiřazen. Nešlo o to, aby byl náhodně zařazen do skupiny, kterou mu určí výzkumný tým.

Skupina pravidelně praktikující jógu uvedla o něco vyšší procento úrovně stresu než ti, již případný stres řešili psychedelickými léky, ovšem u nich se zase objevilo vyšší procento výskytu deprese po vysazení léků.

Obecně lze říci, že i když nejsou výsledky užívání medikace jednoznačné, lidé, kteří přirozeně trpí depresí či maniodepresivní psychózou, více inklinují k užívání medikace. Obzvláště v takových stavech, kdy jim jejich psychické rozpoložení nedovolí vykonávat jakoukoliv fyzickou aktivitu. Oproti tomu osoby trpící úzkostí se hýbat chtějí, protože fyzické vyčerpání do jisté míry úzkost skutečně uvolňuje.

LSD je tedy další možností, která může některým lidem pomoci od stresu a napětí dnešní doby. Protože se ale jedná o látku, jejíž účinky nejsou vždy jednoznačné, je nutné poradit se s lékařem či jiným odborníkem znalým oboru, aby byla vyloučena všechna případná rizika. Tak na to myslete! Do experimentů s LSD se rozhodně nepouštějte na vlastní pěst.

Objednat předplatné