Den jógy 01. 06. 2023 PDF Tisk

Mezinárodní den jógy…21.6.2023 ve Šternberském paláci

JÓGA POMÁHÁ - oslavte Mezinárodní den jógy jógou, setkejte se a podpořte dobrou věc...svým dobrovolným vstupným přispějte pro nadaci Pink Bubble, která podporuje mladé lidi, kteří onemocněli rakovinou. 

Mezinárodní den jógy…21.6.2023 ve Šternberském paláci

Od června roku 2015 se koncem měsíce každoročně slaví Mezinárodní den jógy. Vždy připadá na totéž datum. 21. červen je totiž dnem se zvláštním významem na severní polokouli je nejdelším dnem v roce, na jižní polokouli zase tím nejkratším. A právě v tento čas začal, podle jógových tradic, první guru Šiva předávat lidem své poznání prostřednictvím jógy.

Na 21. červen připadá letní slunovrat, v Indii a Nepálu jej žáci oslavují jako svátek duchovních a akademických učitelů, jimž skrze oslavy vyjadřují nejen vděk, ale také úctu, což není náhodou. Právě o letním slunovratu totiž první jógový učitel, neboli první guru (Adi Guru) a zároveň první jogín (Adi Yogi) Šiva začal lidem předávat moudrost a poznání jógy. Z toho důvodu je tento den považován za den zasvěcený těm, kteří se věnují duchovní praxi, a tito jsou potom v této praxi dávnou Šivovou moudrostí podporováni.

Kdo se o realizaci Dne jógy zasloužil především

Hlavním iniciátorem uznání Mezinárodního dne jógy byl indický předseda vlády Narenda Modi, jehož přáním bylo rozšířit povědomí o poselství jógy do celého světa. Na schůzi Valného shromáždění Spojených národů (United Nations General Assembly UNGA), které také Den uznalo, v září 2014 o józe řekl, že ji považuje za mimořádný dar indické tradice ztělesňující jednotu mysli a těla, harmonii mezi člověkem a přírodou a holistický přístup ke zdraví a celkovému blahu.

Jaké je poselství jógových slavností

Podobný názor zastávají i indičtí myslitelé (Sadhguru, Ravi Shankar), podle nichž symbolizuje Mezinárodní den jógy skutečnost, že věda uznává existenci něčeho, co všechno převyšuje a přesahuje. Zároveň se tak józe dostalo statusu oficiálního indického filosofického směru a byla přijata za plnohodnotnou součást indické kultury.

Kam za jógou vyrazit ve společnosti časopisu JÓGA DNES? 

Oslavy Mezinárodního dne jógy se konají i v našich končinách. Časopis JÓGA DNES bude slavit společně s Energy Studiem na Hradčanském náměstí v Praze.

  • Šternberský palác, Hradčanské náměstí, Praha

Od 18. do 20.hodiny si můžete vychutnat 108 kol pozdravu slunci v zahradě Šternberského paláce mezi mnoha sochami, krásnými stromy s lektory Energy Studia - Václav Krejčík, Jakub Šamberger, Katka Bílková, Simona Josefová, Jana Vyležíková, Dara Rakovčík.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován nadaci Pink Bubble pomáhající mladým lidem v boji s rakovinou. V případě deště se akce uskuteční v Konírně Šternberského paláce. Více informací ZDE.

      Objednat předplatné