Meditující národ

03. 12. 2018


Výzkumy ukazují stále rostoucí zálibu v józe a meditaci mezi dětmi a dospělými ve Spojených státech.

 

Záliba v józe a meditaci se v posledních letech zvýšila jak u dospělých, tak dětí v USA. To potvrdily dvě nové zprávy z centra „Centers for Disease Control and Prevention“ s tím, že počet dospělých, kteří v poslední době začali se cvičením jógy, stoupl téměř o 60 procent.

Výzkumy z roku 2012 ukázaly, že těch, co pravidelně praktikovali jógu, bylo přibližně 22,4 miliónů (9,5 procent celkové populace). Oproti tomu v roce 2017 se odhadovalo, že těch, kteří se pravidelně dostávali do pozic, jako je pes  hlavou dolů, lotosový květ a jiné, bylo téměř 35,2 miliónů, což představuje 14,3procentní podíl obyvatel. Výzkum dále ukázal, že dospělí ve věku od 18 do 44 let s velkou oblibou v minulém roce praktikovali nejen jógu, ale zahrnuli do své praxe také meditaci nebo prvky s ní spojené.

Jiné to není ani u dětí. Počet praktikujících dětí se mezi lety 2012 až 2017 výrazně zvýšil. Jedná se o děti ve věku od 4 do 17 let. V roce 2012 se odhadovalo, že celkový počet dětí praktikujících jógu činí jen 3,1 procenta, zatímco v roce 2017 to bylo již 8,4 procenta. Odhadovaný podíl dětí, které v poslední době meditují, se během tohoto časového období zvýšil téměř desetkrát z 0,6 na 5,4 procenta.

„Je možné, že posílení podpory rozvoje jógy nebo meditace ve studiích, tělocvičnách atd. by mohlo hrát roli v tom, že opravdu více lidí začne využívat tyto přístupy pravidelně v běžném životě,“ řekla Tainya Clarke, epidemioložka z Národního centra pro zdravotní statistiku CDC. Zdůraznila také, že studie se nezabývala důvody, které vedly k tomuto zvýšení. 

Z trojice jóga, meditace a chiropraktika je jóga jako taková nejčastěji využívána jako jeden z těchto tří „doplňkových přístupů ke zdraví“, které byly zkoumány u dospělých v USA. Přesto podíl těch, kteří se mezi lety 2012 a 2017 rozhodli meditovat, se podle odhadů CDC více než ztrojnásobil, a to ze 4,1 % na 14,2 %. Častěji meditovaly ženy než muži a nejčastěji meditovaly ženy ve věku od 45 let výše.

„Vědomí, že se tyto praktiky stávají stále populárnějšími, je možná důvodem pro lékaře, aby se svých pacientů zeptali, zda se provozují, nebo neprovozují některé z těchto činností,“ říká Clarke. „Když  někoho léčíte, jste vždy zvědaví, co všechno dělá.“

Samostatná zpráva CDC zveřejněná v roce 2014 zjistila, že dospělí ve státech západní a nové Anglie nejčastěji cvičí jógu s „hlubokým dýcháním nebo meditací“, zatímco ti na jihu se věnují spíše fyzickým ásanám. U dětí to pak byly hlavně dívky, které kouzlu jógy propadly.

„S trochou překvapení jsme zjistili, že u těchto dívek není, pokud jde o jógu, žádný rozdíl ve věku. Malé či větší, všechny rády cvičily jógu,“ dodala Clarke.

Zcela opačně to pak bylo u meditace: Podíl dětí, které meditovaly, se lišil s věkem, u dětí ve věku 12 až 17 let je mnohem pravděpodobnější, že budou meditovat, než děti ve věku mezi 4 a 11 lety. Avšak rozdíly nebyly tak velké.

 

  • autor: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket