Ásany 13. 12. 2020 PDF Tisk

Matsjásana (pozice ryby)

"Když se otevře hrudník, otevře se i mysl a cítíme emocionální vyzařování… Přichází stabilita. To je emociální síla."  B. K. S. Iyengar

Matsjásana (pozice ryby)

Matsya – ryba

Provedení
Výchozí pozice: leh na zádech. Napnuté paže vsuňte pod tělo tak, aby dlaně byly zhruba pod hýžděmi. Dlaně jsou otočené k podlaze a lokty se stahují k sobě. Zatlačte do loktů, stáhněte lopatky k sobě a zvedněte hrudník nahoru. Vytvořte z hrudníku velký oblouk. Hlavu uvolněte do záklonu a opřete ji o temeno. Natáhněte nohy.

Modifikace
S nádechem zvedněte nohy v úhlu 30 stupňů nad zem. Hlavu nechte v záklonu opřenou o temeno. Ruce spojte dlaněmi k sobě a předpažte. Pozice je určená pokročilým. Je důležité kvalitně nadechovat do hrudníku, aby nádech podpořil hrudník a krční páteř.

Úplná pozice ryby
Složte nohy do padmásany a ruce spojte na hrudníku do prosebníka. Hlava zůstává stále ve stejném postavení jako v základní pozici.

Účinky
Otevírá hrudník (zlepšuje dechové problémy) a vytváří pružný prostor pro srdce a plíce, rozvíjí hrudní dech, podporuje břišní orgány, trávení a vylučování, působí proti zácpě, stimuluje kořenovou čakru.

Tip! Matsjásana se zařazuje po svíčce a pozici pluhu jako protipozice.

Kontraindikace
Problémy se štítnou žlázou, páteří, oblastí hlavy (oči, uši, nos).

Co skrývá pozice ryby?
Ležet na zádech, zkřížit nohy, zpevnit dolní část zad, zvednout se do oblouku, otevřít hrudník a břicho, zůstat opřený o temeno hlavy, dívat se vpřed – to je pozice ryby. Má mnoho podob a tvarů, je volná ve své snaze kamkoliv doplout a přizpůsobit se prostředí, kde se nachází. Intenzivně pomáhá vyrovnat se se znečištěným prostředím.

Když zaujmeme tuto pozici, cítíme se silní, ale přesto pružní. Díváme se na svět vzhůru nohama a je zarážející a současně osvěžující, pozorovat pocit „jinakosti“. Jako bychom se stali někým jiným – s vnímáním reality vzhůru nohama.

Ryba nese své srdce nahoru. Je nejvyšším místem ásany. Otevírá prostor pro vyvolání vnitřních stavů a emocí, které jsou hluboce usazeny. Jejich uvolněním se otvírá srdečnost a kuráž být sám sebou. Vše, co vyplouvá na povrch, může bolet. Když se nezalekneme, pročištění minulosti s sebou přináší novou svobodu a sílu. Vede nás dovnitř sebe sama a učí nás poslouchat svou vnitřní intuici, otevřít své uzavřené „třinácté komnaty“ a postupně se svobodně nadechnout. Uvědomění sebe sama vede k zachování vnitřní síly!

Co pro vás znamená ryba?

  • Co cítíte, když zvedáte srdce a tvoříte hrudní oblouk?
  • Zaujetím pozice ryby vytváříte rovnováhu mezi sílou a ohebností. Jak můžete přenést rovnováhu do běžného dne?
  • Jste vnímaví k okolí? Rybě se nežije dobře v intoxikovaném prostředí. Co vy a místo, kde žijete? Pracujete? Vaše vztahy k okolí a váš vztah k sobě samému? Můžete volně dýchat při všech odpovědích?

Pamatujte! Otevření srdce trvá, a tak nic neuspěchejte. Cvičte a vnímejte pozorně. Učte se naslouchat vzkazům na cestě, kterou jdete.

Opatrné provádění
Silný záklon hlavy jako se provádí v pozici ryby může být i nebezpečný. Vnímejte práci krční páteře při záklonu a myslete z logiky funkčního pohybu krční páteře. Při provádění záklonu hlavy v pozici ryby může docházet k nepříjemnému pocitu, nebo se vám může udělat špatně, protože je na krk a především 2 tepny vyvíjeno moc tlaku. Při provádění pozice ryby je důležité hlavu a krk podpírat, neboť se jedná o citlivé oblasti, kde se koncentrují nervy a krevní cévy. Na spodní straně lebky a v oblasti krční páteře vystupují z mozkového kmene a míchy nervy inervující smyslové orgány, jícen a bránici. Podél páteře vedou dvě tepny, které přivádějí krev pro mozek. Velký záklon hlavy (“padlá hlava”) může tyto nervy a tepny blokovat a způsobit nevolnost, závrať a pocit “hvězdiček - motající se hlavy”. Může dojít i k mdlobě. Při provádění pozice tedy postupujte pomalu a nezapomeňte na dlouhé, hluboké nádechy, které zajistí stálý přísun kyslíku, a také na pohyb lopatek dozadu a dolů k pánvi, při pokládání hlavy na podložku. Než dojde k záklonu hlavy, brada stále couvá ke krku a až na konci totoho couvajícího pohybu dojde k záklonu. Takto podpoříte hlavu i krk a nedojde k přiskřípnutí krční páteře.

 

  • -jd-
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné