Technika cvičení 12. 05. 2019 PDF Tisk

Májové otevírání

Květen, máj je lásky čas. Všechno kvete, voní a září. Příroda se probouzí po dlouhé zimě a zkřehlý svět se začíná otevírat sílícímu slunci. Otevřeme se také a přijměme tu nekonečnou nádheru, něhu a pochopení v lásce, která vychází z nás samých a rozprostírá se do širého nekonečna.

Májové otevírání

Funkcí klíče je zamykat. Záměrem výroby klíče je dostat se do prostoru, který je třeba před okolím chránit. Právě uzamčením. Zamykáme své domovy. Je ale rozdíl, když něco zamykáme a když se v něčem zamykáme. Na rovině vnější i vnitřní. Když se zamykáme doma, protože se bojíme světa, ve skutečnosti se bojíme sami sebe a toho, že nedokážeme na okolí reagovat odpovídajícím způsobem. Když se zamykáme sami v sobě, necháváme svou mysl zmítat tendencemi a odvávat se dynamickým radžasem až do líného, tupého a temného tamasu. Choulíme se potom do sebe, kulatíme záda, hrbíme se, ramena nám padají dolů, brada se předsunuje. Bolí nás tělo, mysl i duše. Bolí nás všechno. Bolíme se sami.

Otevřenost průzračné lásky

Funkcí klíče je také odemykat. Záměrem odemykání je dostávat se do prostoru, od něhož máme klíč pouze my. Případně naši blízcí, kteří s námi sdílejí domov. Záměrem odemykání je otevírání prostoru, kam vstup přísluší pouze nám. Na rovině vnitřní i vnější. Klíč od vnitřního příbytku máme pouze my. Nikdo jiný. Pouze my jej můžeme odemknout, otevřít. A pouze my jej můžeme uzamknout, uzavřít. Práce s vlastním nitrem je nejtěžší a zároveň nejvíce naplňující práce ze všech prací, které existují. Spočívá v ovládnutí mysli, zkrocení tendencí a nastolení vnitřního klidu a harmonie. Spočívá v lásce k sobě samému, k blízkým, kamarádům, známým, neznámým, celému okolí, celému světu. Spočívá v otevřenosti a jednotě slov, myšlenek a činů. V průzračnosti žití a konání, kdy mluva odhaluje pohnutky s jasným záměrem, s nímž je jeho nositel seznámen a ztotožněn.

Je to křišťálově čisté

Jeden učitel na střední škole mi často říkával: „Tak a vidíte, teď už je to křišťálově čisté.“ A křišťálově čistá je právě otevřenost lásky a hluboké vnitřní spokojenosti, kterou sami v sobě hledáme a nacházíme s pomocí jógové praxe. Fyzické polohy prodchnuté vnitřní praxí s uvědomováním si dechu a pohnutek, které pohyb a klid fyzického těla vykonává, přinášejí poznání o sobě samém a učí jemnosti, s níž se sebou musíme nakládat, abychom byli schopni udržet budovanou vnitřní harmonii, rovnováhu, klid, ticho a mír. Vykročme se sebou, se svým dechem a vírou v sebe sama na cestu za křišťálovou čistotou a otevřeme se slunci a světlu a teplu, které vyzařuje. Stejné světlo a teplo nacházíme uvnitř sebe sama a je jen na nás, jak o něj budeme pečovat, aby nezhaslo a nepřestalo hřát. Odpovědí je: praxe, praxe, praxe, jak vždycky na většinu otázek odpovídala moje jógová učitelka Míša Svatošová.

Otevřete se teplu, světlu a sami sobě

Na fyzické rovině se zaměřme na otevírání hrudníku a srdeční oblasti. Na vnitřní rovině se tak otevřeme novým možnostem, zjistíme, jak užívat tělo i mysl tak, aby nás podržely v náročných polohách na podložce i v životě a zároveň, abychom si dopřáli uvolnění a odpočinek, a dokázali si tak v každé poloze a situaci najít příjemnost a klid. Po celou dobu praxe je pozornost u dechu. V každé poloze vydržte po dobu alespoň 5 nádechů a výdechů, případně déle, pokud je vám poloha příjemná.

Poležte si v šavásaně, sledujte dech a koncentrujte pozornost dovnitř. Přejděte do kočky, kde rozhýbejte páteř prohýbáním a hrbením se. Přejděte do sedu mezi patami, diamantové polohy. Vytáhněte se za rukama vzhůru, spodní žebra držte u sebe a dole, dýchejte plným jógovým dechem. Proveďte na obě ruce polohu kraví hlavy a polohu orla.

Poté přejděte na všechny čtyři, zaujměte polohu štěněte, prodýchejte a plynule se přesuňte do kobry a z kobry do luku. Přesuňte se do polohy velblouda, odpočiňte si v diamantové poloze a poté zaujměte kapotásanu. Vraťte se do diamantové polohy a odpočiňte si. Položte se na záda a zaujměte polohu mostu. Vraťte se na zem a přejděte do čakrásany. Prodýchejte, potom propněte nohy a otevřete hrudník. Nohy opět pokrčte, položte temeno hlavy na zem a ruce na předloktí. Prodýchejte a poté opět propněte nohy. Vraťte se do čakrásany a přesuňte nohy jednu po druhé na kolena do poloviční kapotásany. Vraťte se do diamantové polohy a odpočiňte si. Zaujměte polohu dítěte a prodýchejte. Zakončete praxi v šavásaně a vnímejte volnost, svobodu a otevřenost, kterou praxí budujete a pěstujete.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné