BLESKOVĚ
Pránájáma a dech 09. 06. 2020 PDF Tisk

Maitri dýchání

Práce s dechem za účelem navození změněného stavu vědomí je člověku k dispozici od samého počátku jeho existence a naučil se ji využívat různými způsoby, z nichž mnohé jsou dnes certifikovanými metodami. Fakt je ale ten, že u zrodu všech těchto technik byl hluboký a intenzivní dech. Metoda, jež tento typ dechu využívá ke kontaktu s vlastní léčivou energií, k revitalizaci těla i ducha a k osobní transformaci se nazývá Maitri dýchání.

Maitri dýchání

Jak Maitri přišlo na svět
Když byl český psychiatr Stanislav Grof na konci šedesátých let minulého století pozván do Marylandu, aby zde ve své lékařské praxi prováděl experimenty s LSD, jeho výzkum byl krátce nato znemožněn, jelikož legislativa zakázala LSD jako pouliční drogu. Stanislav se svou ženou Christinou, jež mimo jiné studovala jógu a východní filosofii, začali v podobném terapeutickém rámci pracovat s intenzivním dechem a zjistili, že lidé se dostávájí do kontaktu se stejnými vrstvami nevědomí jako při práci s LSD.

Přesunuli se do Kalifornie, založili zde SEN (Spiritual Emergency Network) a pozvali místní psycholožku Jyoti (Jeneane Prevatt), aby se stala ředitelkou tohoto centra podporující jedince procházející psychospirituální krizí. Jyoti s Grofovými spolupracovala, když vyvíjeli metodu, kterou později nazvali „holotropní dýchání“. Se svým manželem klinickým psychologem Russellem Parkerem poté sestavila a certifikovala svou vlastní metodu, jež se stala fúzí této zkušenosti, duchovních praxí jejích čerokíjských předků, vlastních zážitků spojených s aktivací energie kundaliní a zakládání duchovních center po celém světě pod hlavičkou Kayumari. Této metodě dala jméno Maitri.

Bezpodmínečné přátelství
Maitri znamená v sanskrtu totéž co v pálí pojem mettá, tedy milující laskavost. Odkazuje k lidské kapacitě a schopnosti bezpomínečného přátelství a laskavosti směrem k sobě i k druhým. Mettá meditace je známou buddhistickou technikou rozvíjení soucitu a nesobecké lásky vůči všem žijícím bytostem, jež zklidňuje mysl a je protijedem hněvu. Maitri dýchání je možností zažít toto pole bezpodmínečné lásky v praxi a opřít se o něj při zpracovávání vlastních stínových témat, která mohou (nejen) v procesu intenzivního dýchání vyplout na povrch. Schopnost obejmout sebe sama a své stíny je totiž prvním krokem k láskyplnému přijetí všeho ostatního. Můžeme tak pocítit možnost bezpodmínečně přijmout všechny nepříjemné vzorce, stíny a nelichotivé části naší osobnosti a přátelsky je obejmout.

Vnitřní proces
Formule Maitri dýchání je specifická především tím, že kromě samotné techniky prohloubeného intenzivního dechu doprovázené evokativní hudbou a prací s tělem obsahuje stanovení bezpečného pole skrze oltář, světelný kruh, vykuřování bylinami a práci s chřestidlem a bubnem. Součástí procesu je také řízená meditace a kromě abreaktivních technik též jemnohmotná práce s energií a polem Maitri. Díky kombinaci zmíněného se můžeme dostat do kontaktu s tím, co je právě přítomné v našem fyzickém, emočním i mentálním těle, ale také s tím, co je ukryto v jejich paměti (porod, rané životní fáze). Objevují se i transpersonální zkušenosti přesahující naše běžné vnímání.

Obrození těla, mysli i ducha
Skrze intenzivní dech rychleji přichází do našeho těla větší množství kyslíku a odchází z těla větší množství oxidu uhličitého. Jelikož jsme v bezpečném prostředí, kde se můžeme spolehnout na podporu certifikovaných facilitátorů, máme možnost se do tohoto procesu uvolnit a tím se postupně začnou pročišťovat naše vnitřní struktury. Touto cestou se otevírají dveře osobní transformaci všech aspektů naší identity – tělesné, emoční, mentální i duchovní. Maitri pracuje s neverbální, tělově-emoční pamětí a začne nás pročišťovat a uvolňovat na velmi hluboké úrovni, což může vést k léčení fyzických i psychických neduhů a traumat. Skrze Maitri dýchání se tak můžeme pročistit, obrodit nebo i znovu narodit.

Objednat předplatné