Zdraví 25. 08. 2022 PDF Tisk

Léčivá síla jógy a přírody. Jak jsou propojeny?

V poslední době vychází stále více výsledků vědeckých výzkumů potvrzujících, co mnozí vědí z vlastní zkušenosti – že pobyt v přírodě léčí. Zároveň přibývá studií zaměřených na přínosy a účinky jógy. Ukazuje se, že vůbec nejprospěšnější je spojení těchto dvou oblažujících skutečností – tedy přírody a jógy. Proč přenést svou praxi do přírody?

Léčivá síla jógy a přírody. Jak jsou propojeny?

Podle výsledků vědeckých výzkumů se například dětem s ADHD ve venkovní prostředí lépe hraje nebo čte, v přírodě také mizí příznaky stresu jako jsou svalové napětí a bolest, zvýšený srdeční tep a vysoký krevní tlak. S jógou je to podobné – při nedávných bádáních vědci zjistili, že příznivě ovlivňuje stavy typu chronické boleti zad, snížení zánětu v těle, což může pomoci odvrátit jiná chronická onemocnění. Ať už jde o nemoc těla, duše či mysli, západní medicína v posledních letech přichází na to, co jogíni znají a praktikují již po staletí.

Proč vzít jógu na procházku

Pro všechny tyto důvody se ukazuje jako jednoznačně prospěšné a příznivé přenést svou praxi ven, do přírody, a čerpat energii nejen ze sebe, ale právě i z přírodních krás a sil, které jsou nám přirozené, protože jsme jejich součástí, protože z nich sami pocházíme. Pobyt venku mnohým z těch, kteří se potýkají s úzkostí, nespavostí, smutkem či depresemi, dodává klid a sebedůvěru. Ukotví-li se tyto v nitru člověka pomocí jógové praxe, cesta za hledáním hluboké vnitřní spokojenosti se tak může naplnit snáze, než by nás napadlo (bez očekávání a ulpívání na výsledku).

V čem tkví nebezpečí nabubřelosti

Pak už o ni, o tuto hlubokou vnitřní spokojenost, stačí jen pečovat a udržovat ji. V tom však nesmíme nikdy polevit, nesmíme usnout na vavřínech a nabubřele se domnívat, že jsme už dosáhli všeho, čeho jsme měli nebo mohli. Mluvil o tom i Winston Churchill, když říkal, že „úspěch není definitivní, neúspěch není konečný, důležitá je odvaha pokračovat“, nebo „my nepolevíme, vytrváme a zvítězíme.“ Jedině s pokorou, vytrvalostí a vděkem si můžeme svou hlubokou vnitřní spokojenost udržet a i s tím nám může pomoci spojení jógy a přírody, které nám dává pocítit, co je v nás nejčistší, nejniternější a nejpřirozenější.

Jak nás pobyt venku změní

Pobyt v přírodě ve spojení s jógou ale může pomoci ještě někomu/něčemu dalšímu, může pomoci naší zemi, planetě, kterou obýváme, která je nám domovem. V době, kdy změna klimatu ukazuje po celém světě své mnohdy děsivé důsledky a dopady, potřebujeme více než kdy jindy uvědomělé jedince, kteří se nebudou bát převzít odpovědnost za své činy a pokusit se každý sám za sebe i společně zvrátit to, co člověk jak druh způsobil.

V čem může pomoci zesílení vztahu k přírodě

Silnější spojení s přírodou nám přinese více pochopení a více odpovědnosti, s tím souvisí uvědomělejší a jemnější chování, které pomáhá budovat jógová praxe, nabádající například k přijetí etických jógových zásah známých jako jama a nijama. Jednoduchý krok, jímž je začít trávit více času v přírodě, je klíčem k vytvoření spojení s vnějším světem, k umění ocenit a ochránit přírodu s celým jejím složitým a choulostivým ekosystémem.

Jak s tím souvisí jóga

Jóga nás spojuje s naší vnitřní přirozeností. Tím, že se při praxi zaměříme na tělo, dech a mysl, se spojíme sami se sebou a s naší nejvlastnější podstatou. Díky tomu se naučíme plně využívat a rozvíjet energii a potenciál, jež v nás dřímou, a jež nás zároveň propojují se všemi živými bytostmi, v nichž se nacházejí také. Uvědomíme si tak, že péčí o sebe pečujeme zároveň o přírodu a péčí o ni pečujeme zase o sebe.

  • Autorka: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné