Psyché&Duše 01. 06. 2019 PDF Tisk

Léčba účastí

Nemoc, ať už je jakákoliv, se netýká pouze těla, ale vždy i duše. Je známo, že psychické rozpoložení je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím zdravotní stav organismu možná více, než jsme ochotni připustit. Vnitřní rozpoložení ale nelze ovlivnit léky, infuzemi a procedurami. Zde přichází ke slovu jiná léčba. Léčba účastí...

Léčba účastí

Říká se, že dobrého doktora nedělá doktorem pouze dosažené vzdělání a zkušenosti, ale také přístup. To, jak umí pacientovi sdělit těžké zprávy. Jak dokáže číst v jeho gestech, mimice a zvolit způsob komunikace, který se mu dostane pod kůži. V dobrém slova smyslu. Neléčí totiž pouze medikace a výkony, ale i slova. Ta mohou mít mnohem větší váhu, než se na první pohled může zdát. Ve stejné souvislosti se hovoří i o oblasti alternativní medicíny. Už jsem slyšela, že dobrý léčitel se od toho nedobrého rozezná podle toho, jak pacientovi dávkuje informace. Že mu hořký mok do poháru nevlije najednou, ale pomalu, postupně, zlehka. Že dá člověku čas na vstřebávání, rozležení, aklimatizaci. Uvědomění si toho, co se s ním vlastně děje. Že mu zkrátka dá prostor pro to, aby se vyrovnal s nastalou situací. Což samozřejmě platí i pro lékaře.

Samota je nejhorší nepřítel

A nejde ani tak o etické chování lékaře/léčitele k pacientovi. Že by se to mělo. Jde spíše o to dát nemocnému najevo, že v tom není sám. Že řešení existuje. Ať už je jakékoliv. A že nesejde na tom, jak moc špatná situace je, ale na tom, že se dvě (či více) lidských bytostí spojí a pokusí se o nápravu všemi dostupnými prostředky. Můj oblíbený autor Arnošt Lustig ve svých povídkách hovoří o tom, že léčit se dá i účastí. A také říká, že víra je víc než náboženství. Víra je podle mě esence náboženství. Obsah formy. A účast? Ta by měla být esencí léčení. Jeho jádrem, centrem, podstatou. Účast dává nemocnému najevo, že není sám. A to je tak moc! Že není odepsaný. Že naděje existuje. Dává mu místo pro to, aby věřil. A to i tehdy, když se tak trochu jedná o „placebo“. Protože ve rčení „Věř a víra tvá tě uzdraví“ se podle mě skrývá ohromná síla. Víra a účast v tomto směru splývají. Účast je víra, kterou můžeme věnovat někomu, na kom nám záleží. A spolu s ní i to nejcennější, co vůbec lze někomu darovat – čas.

V zajetí času

Kupujeme drahé dárky, zahrnujeme se blahobytem. Vstáváme ráno brzy, abychom od svítání do setmění pracovali na hromadění peněz. A hmotných statků. Zanedbáváme odpočinek, ošizujeme se o spánek. Proč? Protože spěcháme. Kam? Za výdělkem. Pokud možno co nejrychlejším. A nejsnadnějším. A když takhle činíme nějakou dobu, stane se z toho zvyk. Rutina. Můžeme do ní zabřednout tak hluboko, že si přestaneme uvědomovat, že je něco špatně. Že nám to začne připadat normální. A všechno ostatní odsunujeme. Návštěvu rodičů, posezení s přáteli, rozhovory s partnerem… Po nějaké době začneme pociťovat vnitřní frustraci, tíseň na hrudi, zvláštní prázdnotu a nenaplnění. Je nám úzko a nevíme proč. Je nám smutno a nevíme z čeho. Jenže jsme ve svém životním stylu tak zajetí, že nejsme schopni od něj poodstoupit a podívat se na něj jakoby z dálky, abychom získali objektivní náhled. Ochuzujeme tak nejen sebe, ale i své blízké o čas. Ten je přitom tím jediným, o co jim opravdu jde. A co jiného je účast než čas, který vědomě věnujeme někomu, na kom nám opravdu záleží?

Plynout, pustit a odpustit

Nechat se vykolejit tokem času je nesmyslné. Protože s tím nejde nic udělat. A co učí jóga? Nechat plynout a pustit pryč vše, co nedokážeme ovlivnit. Postavení se proti tomuto přirozenému principu fungujícímu od nepaměti přináší jen vnitřní rozčarování, nespokojenost a zbytečně ubírá energii. Zaměřme se na něco jiného. Zaměřme se na dech. Pozorujme místo, kam nás vede, a hledejme vnitřní příbytek, který je pilířem našeho duševního zdraví. Dívejme se odtud na sebe, na své blízké, na celý svět. Nekraďme si čas, který můžeme trávit sami se sebou a s těmi, na kterých nám záleží. Dopřejme si každý den chvilku se sebou a se svým dechem, abychom si to mohli uvědomit a přijmout to za své. Taková praxe je cestou k naplněnému, šťastnému a spokojenému životu. Dopřejme si čas. A dejme najevo účast. Nechme se prostoupit všeobjímající a všesjednocující láskou s velkým L.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com