Konference 28. 07. 2019 PDF Tisk

Lakšmí, symbol JD Konference 5.10.2019

Letošní opatrovnicí JÓGA DNES KONFERENCE v pražském hotelu Hilton je hinduistická bohyně Lakšmí!

Lakšmí, symbol JD Konference 5.10.2019

S vírou v sebe sama, respektem k vlastnímu vnitřnímu bohatství, lásce a sebeobjetí ovlivňuje každého z nás. A tak mějte svou víru ponořenou ve schopnosti důvěřovat sobě sama a dovolte si vše, co chcete. Jde o vnitřní nastavení jako zdroj bohatství.

Každé ráno, když vstáváte, mějte na paměti podstatná slova a myšlenky, které utváří vaši cestu běžnými i nevšedními dny. Můžete využít i krátké afirmace, která pomáhá otevřít cestu:

„Mé tělo je zdravé a silné.

Má mysl je pozitivní a optimistická.

Kamkoliv se obrátím, všude se mi daří.

Bohatství ke mně proudí každý den nečekanými cestami.

Stojím za to, abych byl/a bohatý/a, zdravý/a a šťastný/a.“ 

Partnerská sounáležitost, láska, úcta a respekt, bohatství vnější i vnitřní, prosperita a úspěch… to vše by se dalo považovat za kvality měsíční bohyně s nazlátlou pletí Lakšmí. Jméno Lakšmí je odvozeno ze sanskrtského slova Laksya, které znamená „cíl“ nebo „záměr“. Říká se, že kam vstoupí Lakšmí, tam zavládne láska, harmonie, prosperita a veškeré strádání zmizí.

O zrození Lakšmí se traduje mnoho mýtů. Jeden vypráví o jejím zrození z pěny při pohybu vesmírného oceánu, z něhož bylo stvořeno vše živé včetně nektaru nesmrtelnosti. Říká se, že se vynořila z mořského víru s dary a lotosovými květy a byla tak krásná, že ji všichni bozi i démoni okamžitě chtěli za manželku. Rozhodla se pro boha slunce Višnua, který je ve spojení s ní nazývaný Nárájana. V dalších jeho vtěleních je mu stále manželkou a družkou: v podobě Rámy a Síty nebo Krišny a Rádhy. 

Lakšmí je bohyní pravosti a ryzosti. Přeneseno do současné doby: není problém vydělávat peníze, a vlastnit hmotné statky. Důležité je najít jen míru a vyrovnanost v tom, co za ně poskytujeme ostatním a také jak slouží v prospěch všem. Lakšmí ví, že materiální bohatství samo o sobě nestačí k trvalému štěstí a musí být doprovázeno spiritualitou a pocitem seberealizace. Dává volnost tužbám a konání, vede k otevřenosti vesmírných příležitostí… vše se stane, jen je třeba čas a neurputnost. Jinak se touha a chtění změní v obsesi a stanou se největší zábranou a překážkou. Nejpodstatnější je objevit vnitřní bohatství, které dává volnost vnějšímu bohatství a je jeho živnou půdou. Jakmile toto člověk přijme, uvolní se a bude vědět, že je o vše postaráno. Všechny překážky zmizí.

Nejideálnější čas uctít její milost je na podzim během svátku Dívalí, kdy se obydlí rozsvěcují světly, lampičkami a plameny svíček. Mnoho legend praví, že během Dívalí bude Lakšmí prolétat na své bílé sově krajem a tam, kde uvidí světlo, vstoupí do příbytku a požehná mu svou nekonečnou hojnou štědrostí. Lakšmí vnáší do našich domovů lásku a štěstí, stará se o to, aby byly zajištěny všechny potřeby domácností. Často spolu s Ganéšou jsou součástí domácích hinduistických svatyněk a vzájemně spolupracují.

Častým problémem je naše přijetí sebe sama – schopnost přát si pro sebe to nejlepší. Přejeme-li si pro sebe to nejlepší, je pravděpodobné, že nic jiného ostatním přát nemůžeme. V naší mysli a nitru jsme tak nastavení. Obvykle prosperita neproudí právě proto, že kdesi uvnitř nás důvěřujeme špatné představě: „Já si to nezasloužím, to já nemohu, bohatství je špatné.“ Začneme-li ale důvěřovat sami sobě a možnostem, které máme, můžeme začít šířit štěstí, bohatství a prosperitu pro všechny okolo nás a inspirovat je tvořivostí a možnostmi, které člověk má, pokud věří sám sobě. Začněte tvořit ze sebe a buďte tou tvořivou silou, kterou je Lakšmí.

 

Do 31. července stále ještě můžete zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu!

Více informací a přihlášky

 

Zdroje:

Martínková, J.: O zlatém vejci, Brahmovi a vesmírných světech. Praha: Argo, 2010.

Werner, K.: Malá encyklopedie hinduismu. Brno: Atlantis, 1996.

Přednášky indologie, historie a vývoje jógy Dr. L. Ondračka. UK FF Praha, 2012-2015 Studium jógové terapie UK FTVS

 

Objednat předplatné