Zdraví 14. 11. 2018 PDF Tisk

Kvalitnější zdraví jako návod na zbavení se závislostí

Cvičení, výživa, jóga a meditace patří k prostředkům, které pomáhají lidem v rané obnově sebe samých.

Kvalitnější zdraví jako návod na zbavení se závislostí

Absolutní oproštění se od léků a alkoholu vyžaduje osvojení si zdravých návyků a postupů, které podporují střízlivý životní styl. Čím dál více studií poukazuje na to, že stoupá počet onemocnění v podobě závislostí a postihují mnoho lidí. Abyste se závislostí zbavili, je potřeba nejenom detoxikovat tělo, ale také prostředků, které vám pomohou.

Kromě léčebných postupů, které se zabývají kořeny závislosti, se mnohá centra pro obnovu zdraví snaží zahrnout klíčové součásti zdravého životního stylu do svého denního programu ústavní léčby. Tyto služby pomáhají klientům získávat vědomosti o cvičení, výživě a dalších pravidelných disciplínách, které podporují zdravé tělo, mysl a ducha. Zde jsou některé z nejběžnějších zdravotních a fitness služeb, u kterých vás možná překvapí, že je některá centra mají ve svém rozvrhu.

Správná strava

Výzkum ukazuje, že existuje poměr mezi špatnou výživou a užíváním látek, a že učení o správné výživě může podpořit trvalé zbavení se závislostí. Proto je standardem pro většinu středisek obnovy zdraví nabízet krom jiného vyvážené, domácí vařené jídlo od vlastních kuchařů, a to v pravidelně naplánovaných časech. Mnozí klienti, kteří vstupují do rehabilitace, zapomněli jak dobře jíst (nebo jen zapomněli jak jíst), protože se užívání různých látek stalo důležitějším než všechno ostatní. Klienti se proto musí dozvědět, že existuje přímá souvislost mezi tím, co jedí a jak se cítí – a že tři vyvážená jídla denně a zdravé občerstvení jsou nedílnou součástí jejich zdraví.

Cvičení

Tělocvičny a bazény jsou často součástí obnovovacího centra. Stejně jako zdravá výživa, pravidelné cvičení pomáhá jak mozku, tak i tělu při zbavování se závislosti. Pro lidi, kteří se vracejí od návyku do běžného života, je mnohdy důležitější to, jak se cítí jejich mozek, než jak je na tom ve skutečnosti jejich fyzické tělo. A tak cvičí, aby zaměstnali hlavu, a nebyli tak otroky svých splínů a negativních myšlenek. Výzkum ukázal, že aerobní cvičení působí podobně jako antidepresiva známá jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, zvýšením rychlostí zpětného vychytávání neurotransmiteru „cítit se dobře“ právě produkcí serotoninu. Navíc novější studie na University of California, Davis, zjistila, že cvičení aktivovalo produkci ještě dalších neurotransmiterů.

Jóga

Jógové lekce se často nacházejí v nabídkách center na odvykání závislostí díky hojnému výskytu terapeutických efektů této dávné východní praxe pro různé bolestivé stavy. Mnoho těch, kteří se zbavují nějakého druhu závislosti, trpí posttraumatickým stresem. Aby se stresu zbavili a nalezli klid ve své mysli, musí se naučit se stresem pracovat. Jedním z hlavních důvodů je, aby se tak zabránilo případné recidivitě k drogám či alkoholu. Je tedy nutné, aby byla vyvinuta efektivní strategie pro zvládnutí těchto emočních podnětů k pití nebo užívání drog. Jóga může být jedním z takových nástrojů a z neoficiálních zkušeností se zdá, že pomáhá mnoha lidem v rané obnově těla a psychiky.

Vedené meditace

Meditace je poměrně častým aspektem rehabilitace, bez ohledu na to, zda se chcete zbavit nějaké závislosti. V „pozorné meditaci“ se klienti zamýšlejí nad mantrou, obrazem nebo vzestupem a pádem vlastního dechu. Cílem je naučit se zůstat v tichosti a být soustředěn na přítomný okamžik bez ohledu na to ho jakkoliv soudit. Důrazná meditace se často používá jako nástroj prevence relapsu. S pravidelnou praxí se klienti učí, že mohou sedět a sledovat, jak jejich chutě přicházejí a odcházejí bez toho, aniž by na tyto impulsy jakkoliv reagovali svým chováním. Výzkum potvrzuje některá z těchto pozorování. Například studie z roku 2008 dospěla k závěru, že alkoholici, kteří se účastnili meditace během léčby, dosáhli lepších výsledků včetně snížení rizika relapsu.

Cvičení, výživa, jóga a meditace nejsou jedinými nástroji pro zdravý život, které mají lidé v raném stádiu návratu k normálnímu životu příležitost naučit se během rehabilitace, ale patří k běžnějším nabídkám, které nyní zpřístupňují mnohá rehabilitační centra. Cílem je jednak zotavení ze závislosti a také získání povědomí o zdravém životním stylu.

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné