BLESKOVĚ
Kundaliní jóga 29. 03. 2021 PDF Tisk

Kundaliní jóga a její benefity

Kundaliní jóga je forma jógy, která kromě opakujících se ásan zahrnuje zpěv, dechová cvičení a práci s energií.

Kundaliní jóga a její benefity

Hlavním cílem je tedy aktivace energie kundaliní neboli šakti. Je to zdroj duchovní energie, která je uložena ve spodní části páteře. Pravidelnou praxí této jógy a posílením její energie se zvyšuje také naše vědomí. To má za následek fakt, že jsme schopni pracovat se svým egem.

Původ jógy kundaliní
Ačkoli se kundaliní jóga praktikuje po celém světě, její původ není znám. Koncept energie kundaliní existuje po celá staletí a byl zmíněn již ve starověkých védských textech z roku 1 000 př. n. l. 

Kundaliní jóga je nejvíce spojována s Yogi Bhajanem, učitelem jógy z Pákistánu. Zasloužil se o zavedení této praxe do západních zemí v 60. letech minulého století.

Termín „kundaliní“ pochází ze sanskrtského slova „kundal“, což znamená „kruhový“. Možná právě proto je symbolem této jógy had stočený do klubíčka a stejnou vizi má i energie, kterou probouzí: sedí u kořene a spí.

Energie kundaliní a aktivace čaker
Praxe pak aktivuje energii kundaliní, která se od kořene pohybuje směrem nahoru, aby aktivovala všechny čakry našeho těla. Rovnováha s tím spojená přispívá k duchovnímu zdraví každého jedince. 

Pravidelným cvičením člověk dojde k duchovnímu osvícení, které se nazývá „probuzení kundaliní“.

Jak se liší od ostatních typů jógy?
Ve srovnání s jinými formami jógy je kundaliní jóga duchovnější praxí. 

Sice stejně jako ostatní styly zahrnuje fyzické ásany, ty však nejsou jejím hlavním zaměřením. Tím se primárně odlišuje například od hatha nebo vinjása jógy, stylů, které jsou založeny hlavně na jógových pozicích.

Provádění kundaliní jógy jde více do hloubky a má svůj specifických vzorec, ať už se týká opakujících se ásan nebo zapojení zpěvů a dechových cvičení. 

JAKÉ BENEFITY PŘINÁŠÍ PRAXE KUNDALINÍ? 
Kundaliní jóga má několik vědecky podložených výhod:

  • Přináší úlevu od stresu a úzkosti

 Stejně jako jiné formy jógy může i kundaliní jóga pomoci zmírnit stres a úzkost.

V malé studii z roku 2017 byla zaznamenána okamžitá úleva od stresu po absolvování jedné lekce a přetrvávala další tři měsíce, po dobu, co účastníci cvičili. Stejně tomu bylo i v případě studie z roku 2018, kdy se za 8 týdnů pravidelné praxe snížila celková úroveň úzkosti všech účastníků. Vědci tak dospěli k závěru, že by to mohla být účinná možnost léčby pro ty, již trpí generalizovanou úzkostnou poruchou.

  • Zlepšuje kognitivní funkce

V kontrolované studii z roku 2017 vědci studovali 81 účastníků s mírnou kognitivní poruchou. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina cvičila jógu kundaliní, zatímco druhá skupina absolvovala 12 týdnů trénink na vylepšení paměti.

Na konci studie vykazovaly obě skupiny významné zlepšení paměti, ovšem pouze ve skupině kundaliní byla zaznamenána krátkodobá i dlouhodobá zlepšení ve výkonnosti. Patří sem mimo jiné dovednosti jako uvažování, řešení problémů a kognitivní flexibilita.

Kromě kognitivních pokroků měla skupina, která praktikovala kundaliní jógu, na konci studie také méně příznaků deprese.

  • Zvyšuje lepší vnímání sebe sama

Další malá studie z roku 2017 zjistila, že kundaliní jóga může zlepšit tělesnou pozitivitu a sebepřijetí. Tyto výhody byly pozorovány u devíti žen s diagnostikovanou mentální anorexií a bulimií.

Podle vědců může kundaliní jóga pomoci léčit poruchy příjmu potravy zlepšením vnímání sebe sama a následným růstem sebevědomí.

  • Duchovní osvícení

Předpokládá se, že jak se vaše energie kundaliní probudí, stanete se více duchovně spojeni se sebou a ostatními. Budete více empatičtí, kreativní a také srovnaní sami se sebou.

  • autorka: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné