Cvičební sestavy 01. 05. 2018 PDF Tisk

Krokodýlí cviky

Spinální cviky (krokodýlí) mají původ v józe. Jedná se zdánlivě o jednoduché pohyby nohama a hlavou... opak je však pravdou.

Krokodýlí cviky

Spinální cviky vzešly z pozorování obratlovců, jejichž pohyb je plazení. V rámci tohoto pohybu vzniká torzní pohyb podél osy páteře. V horizontální poloze těla je páteř zcela nezatížena a působení rotačních cviků na ní je účinné. Během spinálních cviků se využívají jemné a pomalé pohyby hlavy a pánve. Nejdříve je třeba naučit se vědomé pozornosti k dechu při provádění krokodýlích cviků. Touto pozorností se rozvíjí i synchronizace pohybu hlavy a pánve. Pomalým vědomým pohybem dochází k rekonvalescenci motorických posturálních programů – tedy znovu učení se jim. Během praxe cviků je třeba soustředit se více na průběh pohybu než na cíl. To má velký vliv na řídicí procesy pohybu, a tak je důležité vkládat mezirelaxaci.

V rámci otáčivého pohybu osy těla: pánev, páteř a hlava dochází k rotaci v segmentech páteře, která je správným prováděním regenerována a očišťována. Minimální pohyb nebo špatné pohybové návyky mohou páteř poškodit, a tak způsob provádění krokodýlích cviků, jak byly popsány Deva Murti, má na strukturu páteře a orgánů vitalizační a regenerační účinky. Cviky zvětšují mobilitu a také tím, že je pohyb ohraničený nohama a korunou hlavy (natažení) s aktivitou středu těla pomocí dechu, dochází k očištění a rozproudění energie v této oblasti. Na úrovni pohybu je pozitivní účinek v úrovni motorické, čím lze krokodýlí cviky považovat za terapii motorických poruch. Krokodýlí cviky působí na CNS a motoriku.

Spinální cvičení nelze oddělit od dýchání a dech je základem provádění, stejně jako vědomá pozornost. V této souhře dochází k regeneračním procesů v ose těla (hlava, páteř a pánev), očištění a oživení páteře a vnitřních orgánů. Skrz dech dochází k ovlivnění psychických stavů, a tedy jejich působení je zcela komplexní.

Pravidla cvičení:

  • plynulé dýchání a dech jako aktivátor pohybu (soustředění na dech do stran a tříselných kanálů)
  • vědomá kontrola provádění pohybu
  • synchronizace pohybu hlavy a pánve proti sobě
  • dolní končetiny jsou pasivní a aktivní je osa těla (hlava-páteř-pánev)
  • pevná opora lopatek – nekloužou po podložce; silná koncentrace, která vede k hluboké relaxaci od vnějších vlivů
  • nejde o rozsah pohybu, ale způsob provádění pohybu
  • koncentrace vede k únavě – důležitá mezirelaxace v podobě postavení hrudníku pozice ryby
  • polohování dolních končetin posunuje účinnost do různých segmentů páteře

Pozor! Hlava a pánev rotují současně a synchronně v protisměru. Lopatky se nepohybují po podložce. Hlava doprava bradou k ramenu a nohy jdou doleva. Jde o plynulý pohyb. Po dokončení, z krajní polohy vracíme nohy zpět a pohyb se provádí do druhé strany. Je možné také pohyb ukončit ve výchozí pozici a opakovat na stejnou stranu. Po provedení spinálních cviků je vhodné provést relaxaci.

Na co se zapomíná? Na nohách je vhodné vytvořit formu úchopu (fajfka na noze). Tento tvar a svalové předpětí nohou spouští aferentní impulsy do CNS, který pak aktivuje vzpřímené postavení a současně nastaví bránici pro správné dýchání. Žebra se pohybují laterálně, sternum se nezvedá a bránice oporou o abdominální oblast zvýší tlak v břišní dutině a stabilizuje tělo. Tělo jako by narostlo a vznikla lehkost. V tuto chvíli začínáme provádět torzní pohyb a dech působí jako základní opora stabilizace.

Z povzdálí krokodýlí cviky vypadají velice jednoduše, avšak při precizním provedení se při cvičení i zapotíte. Nespěchejte a dopřejte své páteři péči. 

 

Objednat předplatné