O životě 02. 05. 2016 PDF Tisk

Ke štěstí potřebujeme chůzi a MANTRY

Když jsem se nedávno potkala s Kateřinou Kolihovou, majitelkou Naam Joga Studia, řekla mi: „Aby byl člověk šťastný, nepotřebuje nic jiného než chůzi a zpívání manter. Chůzí totiž harmonizuje tělo a zpěvem manter otvírá své srdce.“ Všichni víme, jak je samotný zpěv zdravý. Zpěv manter potom transformativní a léčivý.

Ke štěstí potřebujeme chůzi a MANTRY

Mantra může být slovo jednoslabičné, ale může jít i o celý verš. Opakování manter se v historii praktikovalo zejména při rituálech. Sloužily k léčení nemocí a rušení zlých kouzel. Dnes se využívá zejména jejich meditativní funkce. Jejich recitace totiž způsobuje zvukovou vibraci a může vést k osvobození ducha. Mantry všeobecně odklánějí negativní energii a myšlenky. Důležité je mantru opakovat opravdu mnohokrát, aby byl její účinek silný.


Mantru můžeme opakovat v duchu nebo potichu, nejvýraznější je však její moc, když ji odříkáváme nahlas. Abychom zabránili proudění myšlenek, doporučuje se zapojit i pohybovou motoriku. Proto se při mantrách používá například mála, obdoba křesťanského růžence.
Většina manter pochází z hinduistických textů a nese konkrétní význam. Jen některé mantry, např. bidža mantry, jsou opakovány pro jejich sonorickou sílu. Je určitě dobré význam mantry znát, prohloubí se tak její účinek. Pokud ale recitátor neví, jakou zprávu mantra nese, i tak může mantra působit. Mantry mohou být též osobní. Dává je zpravidla učitel svému žákovi a jejich funkcí je pak hlavně ochraňovat osobu, které byla mantra „dána“.


Většina manter je však nesena historií, řekli bychom od věky věků. Nejopakovanější mantrou, kterou znají všichni jogíni, je mantra ÓM. Je prvotním zvukem, ve kterém je obsaženo celé naše bytí. Složena je z hlásek A U M. André van Lysebeth ji ve své knize Čtení o józe charakterizuje spíše jako ONG. Popisuje její účinky. Vibrace, chvění ONG působí na mozkomíšní mok, a šíří se tak celým mozkem, mozečkem, prodlouženou míchou až do míchy a všech nervů z ní vystupujících, které řídí zásadní funkce lidského organismu. Stejně tak vibrace ÓM působí na žlázy hormonální. Rozechvěním hrdla ovlivňujeme například činnost štítné žlázy, která má důležitý význam pro psychickou pohodu člověka. Stejně tak působí na hrudní kost, a tím i na brzlík, který je podstatný pro rovnováhu našeho imunitní systém. Účinky manter na mozek, a zejména na hypofýzu, která produkuje řadu důležitých hormonů, jsou pak více než dalekosáhlé. Fyziologické účinky se pak projevují na emotivní úrovni. Díky recitaci manter se může změnit naše nálada, můžeme díky nim otevřít své srdce, můžeme se zklidnit, nebo naopak zaktivovat.


Mezi další nejznámější mantry, které často potkáme ve formě textu, je mantra tibetského buddhismu Óm Mani Padme Hum, která očišťuje tělo od egoistického jednání, odstraňuje chamtivost, závist, pýchu i žárlivost, zdokonaluje, harmonické chování, vytrvalost, nadšení, soustředění i vzhled.


Příkladem složitější mantry může být má oblíbená gayatrí mantra, která je hlavní védskou mantrou. Posiluje aspekt světla a slunce a její účinky jsou univerzální. Pomůže nám se očistit, prozářit náš den. Dodává životní sílu a ozdravnou vitální energii. Pokud jste ještě zpívání manter nezkusili, začněte s jejich posloucháním. Zkuste například gayatrí mantru v podání měkkého hlasu Devy Premal.
K samotnému zpívání to už bude jen krok. A nebojte se, zpívat mantry falešně podle Andrého van Lysebetha nelze a již několik opakování nese zajímavé výsledky. Tak proč to nezkusit…

  • autor: Markéta Faustová
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

 

Objednat předplatné