O životě 31. 12. 2018 PDF Tisk

Kdo byl „starý“ a kdo je „nový“ rok

Je konec roku. Je to pravidelnost, ale není to nic ledabylého a standardního. Vezměte si, kolik lidí už nový rok nespatří. A tak se nerouhejme, když o tom roce, co odchází, říkáme něco nehezkého....

Kdo byl „starý“ a kdo je „nový“ rok

Byl tady a měl tu být. Možná je to fráze, ale já jsem přesvědčený, že ne! Průběh roku nám ukázal mnohé naše stránky. Poukázal na to, co máme řešit a jak s čím pracovat. Pracoval na objevení naší vnitřní síly jít dál každý den, každou hodinu, minutu i sekundu.

Opět jsme se naplnili až po okraj, jako každý rok. Někteří chtějí prasknout a jiní jen tak přecházejí pomyslnou hranici do... nového s lehkostí a radostí. A doufají všichni… že bude dobře a že se budeme mít lépe. Co to však je mít se lépe? Nové auto, nový dům, nová láska? To vše může být, ale to nejpodstatnější se skrývá uvnitř nás. Je to naše radost z bytí. Z toho, že můžeme např. opět projít do nového roku. Že i když starý rok přinesl situace, kdy naše dušička byla nešťastná, tak i přesto se změnou číslovky v letopočtu, i postupně v našem věku, s pokorou poděkujeme roku odcházejícímu za boží milost, díky které můžeme jít dál.

Není samozřejmost, že to všichni takto mají. A tak zanechte chvíli všeho! Zamyslete se nad svým „starým“ rokem. Nehodnoťte ho a zeptejte se sami sebe, co pozitivního i v negativních zážitcích – jako posel nového, přinesl pro vaši sílu. Zeptejte se sami sebe, co bylo náročné strávit a unést, a co naopak „to“ náročné pomohlo odlehčit a zvládnout. Každý nádech a výdech… to je přirozený cyklus dechu oznamující život. Je to symbol pro všechno, co se odehrává, co je přítomností, co je mým časem. Do něho vcházejí a z něho odcházejí lidé. Každou sekundu se odehrávají situace, které se líbí a nelíbí. Právě ony nás učí být sami sebou. Žádná z nich není špatná a ani dobrá. Jen jsou. Hodnocení se v našem mozku stane okamžitě. V tu chvíli, když jsme si vědomi, je třeba zapojit pozornost, abychom vyvinuli úsilí pro zvládnutí úhlu pohledu na situaci. Abychom zkusili najít od ní odstup a ihned se s ní neztotožnili. Právě prožívaná situace se stává naším největším guru, kterému máme naslouchat a kterému je dobré věřit. Je to právě život – náš guru, který nás učí, a tak zkoušíme naslouchat sami sobě a pracovat se sebou tak, abychom se nemuseli stále ptát na rady někoho jiného, ale touto sebedůvěrou pevně stáli na svých nohou a zvyšovali jistotu svých kroků i svou stabilitu.

Opusťme pomyslnou hladinu naplněnou až po okraj a vydejme se prázdní, čistí a moudřejší do nového roku. A nebuďme naštvaní na starý rok. Nedávejme mu kvalit, ale nechme ho odejít a věřme, že vždy je o nás dobře postaráno a vše půjde dál tak, jak má jít.

Mějte krásný nový rok!

Václav Krejčík

 

PS1: Jak jsem hodnotil svůj starý rok já? Přišly i ty situace, které by mě ani ve snu nenapadly. Od první chvíle jejich vzniků jsem se snažil s nimi vědomě pracovat, ale i přesto byly někdy silnější. Až v průběhu roku jsem dokázal zjemnit a zklidnit emoce, které vznikly. Ale musel jsem se snažit. Čas je tím, co nám pomáhá, a tak mu věřme.

PS2: A poučil jsem se? Ano. Mám být pozorný, nebrat si věci osobně a dovolit jim odcházet stejně, jako přicházejí. Nebát se, ale vítat každou možnost otevřít ráno oči a usmát se na sebe i ostatní.

 

foto: Shutterstock.com