Jógový rituál pro klouby i mysl

09. 05. 2017


Zařaďte do své praxe jógové rituály, které můžete obměňovat podle ročního období. Na jaře je potřeba zejména rozpohybovat klouby a harmonizovat nervovou soustavu...

Zimní měsíce s sebou přinášejí nedostatek slunečního svitu, který se projevuje nedostatkem vitamínu D, jehož velkým zdrojem je právě sluneční záření. Jarní slunce pomáhá rozjasnit mysl, stejně jako některé jógové techniky… a mysl se dostává do popředí zájmu jógy. Je pročišťována, projasňována a zjemňována s cílem umět ji zaměřit (koncentrace – dhárana) a zastavit (zánik – stav niródha). To je jeden z cílů jógy. V našem běžném životě však stačí, pokud dojde v mysli k rozprostření radosti, lásky a klidu.

  

Kaja krija

Jógová technika (krija – činnost), která omlazuje klouby a současně harmonizuje centrální nervovou soustavou a mysl. Krija kromě pozitivního vlivu na fyzické tělo zpomaluje a zklidňuje mysl.

Výchozí pozice: mrtvola (šavásana). Dolní končetiny jsou mírně od sebe, paže jsou mírně od těla s dlaněmi vytočenými nahoru. Hlava je v ose – prodloužená v celé délce páteře. Pohyb, který budete provádět, vychází z kořenových kloubů (kyčelní a ramenní). V začátku zůstaňte v pozici 1–2 minuty a uvolněte se. Plynule dýchejte. 

  1. stupeň

S nádechem do břicha vtočte nohy (špičky prstů) dovnitř. S výdechem je otvírejte. Opakujte v plynulém dechu 9x. S nádechem do dolní části hrudníku (dolní oblouky žeber) otvírejte dlaně z výchozí pozice přetočením přes palec od těla. S výdechem zavírejte ruku přes malíčkovou, postupně palcovou hranu hřbetem dlaně k tělu. Opakujte v plynulém dechu 9x. S nádechem do horní části hrudníku přetáčejte hlavu doprava. S výdechem zprava doleva a opět s nádechem zleva doprava. Opakujte v plynulém dechu 9x.

  1. stupeň

Všechny tři části pohybu těla spojte do jedné fáze při nádechu (tři fáze dechu – břicho, dolní a horní část hrudníku) a do druhé fáze při výdechu. Je třeba soustředit se na dýchání a rozložit ho na tři poměrně stejné části, ve kterých synchronizujete dech a pohyb.

S nádechem vtočte nohy, pokračujte otevíráním dlaní od těla a dokončete přetočením hlavy doprava. S výdechem přetáčejte hlavu doleva, zapojte vtáčení paží hřbety rukou k tělu a dokončete vytočením nohou ven. Opakujte 9x v plynulém dechu.

Po dokončení krije nechejte tělo relaxovat v pozici mrtvoly, aby technika mohla doznít.

 


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket