Pránájáma a dech 18. 08. 2015 PDF Tisk

Jógové dýchání

Dech jako zázrak života. Dech jako zdroj energie a života. Dech jako pomocník v cestě dovnitř sebe sama.

Jógové dýchání

Když ztrácíme energii, jsme unaveni, nervózní a necítíme ve své kůži, hledáme lék, co nás vrátí do pohody a klidu. Objevujeme pilulky proti nervozitě, doplňujeme vitamíny i minerály, pijeme kávu nebo sáhneme po energetickém nápoji. Hledáme v okolí, a ani nás nenapadne, že tajemství je ukryto uvnitř nás. Slovo „DECH“ nám dává odpověď na to, jak přirozeně můžeme obnovit energetický potenciál svého těla.

Při hlubokém a řízeném nádechu dojde k přijetí potřebného vzduchu, ve kterém je obsažený mimo jiné kyslík. Ten je potom krví rozváděn do celého těla a každé buňce dopřává doušek energie, bez níž by nemohla fungovat. Bez kyslíku ztrácíme život, stejně jako bez energetického potenciálu každé buňky nemůže být náš organismus plný vitální a životní síly.  Jóga dýchá plným jógovým dechem, které v organismu plní 2 základní funkce. První funkce je výměna plynů. Dochází k absorbci kyslíku a vylučování odpadu, tedy kysličníku uhličitého. Druhá funkce správného dýchání je stabilizační. Bránice, jako hlavní sval pro dech, je součástí hlubokého stabilizačního systému. Při nádechu dochází k jejímu oploštění a roztažení uvnitř těla. Pocitově klesá dolů a stlačuje břišní orgány. S výdechem břišní svaly pomohou bránici vrátit se do původního postavení. Jakýkoliv pohyb má vliv na postavení a oploštění bránice a proto je řazena do stabilizačního systému.

Jóga hlubokými doušky přijímá kyslík a pránu do celého organismu s cílem šetřit přijatou a vytvářet novou energii. Pránájáma je jedním ze základních pravidel Pataňdžaliho systému jógy, který nastiňuje práci s energií (dechem). Dechové techniky jsou prostředkem pro příjem kosmické energie (prány), bez které by nebyl život. Prána (kosmická, všudypřítomná) energie a ájáma (řízení) toku této energie. Jednotlivé dechové techniky energii směřují a současně ji udržují v těle.

K řízení toku energie slouží: tělesné zámky (bandhy), dýchání přes překážku (udždžají), prodloužený nádech a výdech, stejně jako zádrže dechu (kumbaky), které mohou provádět pouze zdraví lidé. Mezi další „technické“ pomůcky patří mudry (neuromotorická spojení). Tím, že klasická jóga používá vzorce dechu a zádrže, dochází v těle (např. spolu s bandhami) ke střídání přetlaku a podtlaku, které blahodárně působí na zdraví a životaschopnost organismu. Když zadržíte dech, zvětšujete prostor pro výměnu plynů uvnitř těla a necháváte čas pro maximální využití buněčné energetické (látkové) výměny. Zádržte dechu nesmí provádět nemocný člověk a člověk s kardiovaskulárními onemocněními!

Energetická rovnováha organismu závisí mj. na správném a řízeném dýchání. Cílem každého člověka praktikujícího jógu je naučit se vědomě dýchat a postupně své umění dechu rozvíjet. Práce s dechem však není hra. Chodí-li někdo cvičit pouze jednou týdně, naprosto stačí, aby se naučil plynule dýchat plným jógovým dechem bez zádrží, protože zádrž dechu je technika, která je řízena a měla by být doprovázena mnohými pomocníky (bandhy). Není třeba si hrát na pránájámu, ale je vhodné cítit svůj dech a umět ho postupně řídit a směřovat. Dech je základním předpokladem pro kvalitní meditace, protože poutá mysl. Kam jde mysl, jde i dech a tak nastává koncentrace a zvnitřnění se.

Dech není jen pouhou fyziologickou záležitostí pro zdravé tělo. Jak již bylo zmíněno, jeho vliv se projevuje i na psychické úrovni, která není nezanedbatelná. Při různých psychických obtížích člověk vyhledává pomoc u terapeutů či lékařů, přitom stačí umět dýchat a mnoho problémů, jako například nespavost, nervozita či napětí, zmizí.

Dech je lék! Je prevencí proti shonu a napětí, je pohlazením a zdrojem energie. Je naším vnitřním objetím, které nás přivádí dovnitř sebe a učí nás otevřít srdce sobě i ostatním. Nechte svou energii proudit!

  • autor: Václav Krejčík 
  • www.energystudio.cz 
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

Objednat předplatné