BLESKOVĚ
Jógová terapie 25. 06. 2018 PDF Tisk

Jógová terapie jako seznámení s pěti těly (část první)

Nestačí ti jóga taková, jaká je tady? Proč musíš odjet až do Indie? Byla reakce lidí, když jsem před pár lety prodala auto a dala vědět světu, že odjíždím studovat jógovou terapii do Indie. Odpověď byla jednoduchá. I když jsem ještě zcela nechápala, jak to celé funguje, viděla a pociťovala jsem na vlastním těle, jak mi jóga pomáhala ze spárů poruchy příjmu potravy...

Jógová terapie jako seznámení s pěti těly (část první)

A v tu chvíli jsem se rozhodla, že bych skrze jógu chtěla jednou pomoci někomu dalšímu. Jelikož pro mě jóga od začátku cesty směřující za lektorováním nebyla o fyzickém těle složeném z masa a kostí, byl komplexní pohled na lidskou osobou ten jediný, který mě zajímal a který jsem chtěla prozkoumat. A tak jsem se sama vydala do Indie na intenzivní studium jógové terapie. A jak jsem pořídila? Nazpět jsem se vrátila o 10 kilogramů lehčí a o 4 další těla těžší. Dobrou zpráva je, že si pro ně nemusíme jet až na konec světa, máme je každý. A teď tím myslím ta těla.

Dívat se na člověka jako na hrubohmotné tělo, na jedno tělo, které vidíme před sebou, je omezující a naprosto milné.

Na první přednášce mě překvapila teorie pěti těl, panča kóš, kterými každý oplýváme. A ať jsem se snažila sebevíce, stále jsem počítala do jedné. Kde jsou zbylá těla? Vzhlédla jsem k obrázku znázorňující malou postavičku uprostřed a 4 další bubliny obkreslující středovou postavičku kolem dokola. Ke každé další vrstvě byl přiřazen název končící na kóša, neboli obal. Dívat se na člověka jako na hrubohmotné tělo, na jedno tělo, které vidíme před sebou, je omezující a naprosto milné – těmito slovy končil první den studia indický učitel Hariláldží. Pokud před vámi stojí člověk – pokračoval a ukázal na nás, na skupinku lektorů jógy – musíte se na něj podívat jako na člověka s pěti těly, a tak k němu přistupovat. Další dny a týdny jsme postupně rozebírali, jako mladí medici ke svému studiu zkoumají vrstvy těla od kůže, přes podkožní tuk hlouběji až k orgánům, vrstvy našich těl. Ale samozřejmě jsme k tomu nepoužívali skalpel, ale jógové techniky. Pojďme se na ně společně podívat blížeji.

Seznamte se. Jmenuji se Šárka Annamajakóša.

První obal se nazývá Annamajakóša a je tím, který si můžeme každý sám své či někoho jiného snadno, dobrá někdy ne až tak snadno, pokud se jedná o cizí, osahat. Je tvořen z hmoty, z masa a kostí. Toto seznámení nebylo až tolik nevídané a podivné jako sblížení s dalšími z těl. Anna znamená potrava, a jak nám název napovídá, toto tělo je tvořeno a živeno potravou. Jeho tvar a rozměr, jeho ztuhlost či uvolněnost jsme měli tu čest poznat další ráno na ranní praxi ásan, tedy ranní praxi jógy takové, jakou jí na západě známe. Praxe složena z pozdravu slunce a z pozic, které nám daly upřímně po dlouhém letu z různých koutů světa do Indie, zabrat. Téhož večera jsme si na tvrdé podlaze jógové shaly (sál či místnost určená pro jógu) hnětli bolavá místa, o kterých jsme ještě ráno neměli ani zdání. Seznamte se s Annamajakóšou, s tělem fyzickým.

Další pán na holení – Pránamajakóša.

Další den pokračovala přednáška pod názvem Prána, energie a pránické tělo. Jak jsme již z prvního dne a z obrázku věděli, pránické tělo je druhým obalem. Zde přestupujeme ze stanice hrubohmotného těla na zastávku těla jemnohmotného a do světa jemnějšího vnímání energií. Vše živé oplývá pránou, vše neživé má podle některých škol také pránu, ale dřímající. Díky práně žijeme. Pránu nemůžeme vidět. Je všude kolem nás, je v nás, je v celém Vesmíru, je v každé buňce, ale nemůžeme ji vidět. Pro nevěřící Tomáše, jak tak hezky česky nazveme ty, kteří tomuto konceptu nevěří, nemáme hmatatelný důkaz. Jak řekl otec mého přítele a chirurg v jedné osobě: Za svou mnohaletou praxi jsem ještě na žádné nádí (energetický kanálek vedoucí pránu) či meridián (energetický kanálek podle tradiční čínské medicíny) nenarazil. A tak nám nezbývá nic jiného než se pokusit zjistit více přes prožitek s vlastním, tedy druhým, tělem.

Dech a energie jdou ruku v ruce a jsou neoddělitelné, ale neměly by být zaměnitelné.

Další ráno zvonil budík po páté hodině ranní, a tak jsme se za probouzející se Indie v tichosti pomalu přemístili do jógové shaly, kde jsme pobývali mnoho času studiem a praktikováním. Toho rána jsme začali praxí pránájámy, prací s dechem a s pránou. Hariláldží nás provedl několika technikami, které jsme beze změny praktikovali po zbytek měsíčního pobytu v ášramu. Nejdříve by se mohlo zdát, že jde pouze o práci s dechem. Ale postupně, pokud vytrváte, můžete zaznamenat jemnější nuance, jako rozdílné průchodnosti nosních dírek a jejich rozdílné vlastnosti. Ono zjištění jsme zkoumali nejen v průběhu ranní pránájámy, ale během celého dne. A vlastně ho zkoumám do dnešního dne. Jak nám Hariláldží ten den vysvětlit... Pokud jsme unaveni, pravá nosní dírka, kde ústí jedna z hlavních nádí Pingala, není nejspíše zcela průchodná. Pravá polovina je ta mužská strana, povahy aktivní. Skrze dech pravou nosní dírkou můžeme onu aktivní energii uvolnit a popustit jí otěže. Pokud jsme naopak k nezastavení a potřebujeme se například před ulehnutím ke spánku zklidnit, je potřeba dýchat skrze levou nosní dírku, a tak otevřít kanálek Ida. Kanálek ženského aspektu, klidu a míru. Techniky nás učí, jak pročišťovat tyto energetické kanálky a podle starých textů nás vedou k ovládnutí prány, tedy ovládnutí životní energie. My jsme zůstali u zkoumání a postupně jsme vítali, s praxí přicházející, zjemnění, kdy jsme si mohli trochu pohrávat a přibližovat se, opravdu se pouze přibližovat, k onomu ovládnutí. Víte, jak se v některých situacích říká: Neplýtvej dechem. Můžeme toto pořekadlo přeložit jako neplýtvej energií. Dech a energie jdou ruku v ruce a jsou neoddělitelné, ale neměly by být zaměnitelné.

Moudrost znamená zkušenost.

První dvě těla jsme poznali blížeji a musím přiznat, že jsme po pár dnech byli zahlceni a plni nových zkušeností a informací, ale zároveň nabiti energií a chutí jít dále. Než jsme však pokročili, řekl nám náš učitel: Člověk v sobě musím nechat nové informace uhnízdit a zakořenit. Poté je nechat klíčit, aby mohli vzkvétat. Proto přišel volný den odpočinku, kdy jsme nechali své nové zkušenosti a vědomosti uhnízdit. Někdo však uhnízdil na střeše ášramu a oddával se slunečním paprskům. I to bylo v pořádku. Odpočinek byl potřeba.

Člověku by neměly stačit pouhé informace. Moudrost znamená zkušenost. Proto zde končí dnešní díl o pěti tělech a pokračovat budeme zase příště. Zkuste si vzpomenout, až půjdete na lekci jógy, na informaci o dvou tělech, s kterými jsme se dnes seznámili, a zkuste pře-transformovat informaci na vědomost a posléze na moudrost.

 

  • autor: Šárka Konečná
  • www.jogovna.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné