Relaxace 27. 03. 2018 PDF Tisk

Jógová relaxace

Obecná představa o relaxaci počítá s nízkým stavem a s nevědomím. Avšak relaxace není jen stavem uvolnění těla, ale stavem, kdy se tělo, emoce a mysl dostávají do vysokého stavu vědomé relaxace. To je skutečnost, v níž se jóga odlišuje od jakéhokoliv jiného systému, zvláště pak od léčení chemickými přípravky nebo hypnózou, kde je předem vyloučena vnější kontrola.

Jógová relaxace

Proces relaxace v józe je plně pod kontrolou vyšší mysli. Po takové relaxaci se člověk cítí tak, jako kdyby vkročil na další příčku vlastního evolučního žebříku. Fyzické aktivity – ásany, krije a mudry – představují výborný způsob uvolnění fyzického napětí. V našem těle existuje mnoho napětí. Např. pravidelným praktikováním hathajógy uvolňujeme zkrácené svaly, tuhé klouby a napjaté šlachy. Manuální prací spalujeme cukr v buňkách těla. Při práci svalů však vzniká kyselina mléčná, která unavuje svalové skupiny. V napjatých částech těla a v přepracovaných orgánech se hromadí kyselina močová. To vše vede k fyzické únavě. Přesto člověk v takové chvíli nepotřebuje spánek nebo odpočinek. Cítíte-li se přes den unavení, nebo když se ráno probouzíte, zkuste chvilku hluboce dýchat nebo si udělejte jedno či dvě cvičení pránájámy. Pokud jste spali v napětí a v noci dostatečně nedýchali, můžete být ráno skutečně unaveni víc než večer. Všimněte si, jak rychle únava zmizí. Ve skutečnosti to byla únava způsobená otravou kysličníkem uhličitým. Mnoho stresu a tlaků současné doby nejsou skutečnými tenzemi, ale jde o úzkost. Vnášíme do všeho své emoce, necháváme svoji mysl na pospas věcem. Zdrojem těchto problémů jsme my sami. Problémy jsou druhotné. Jóga zahrnuje jednotný způsob, jak se vypořádat se stresem a tenzemi, které jsou uloženy v bazálním mozku, v paměti, nervovém systému a buňkách těla. Abychom mohli plně použít jógových technik, musíme porozumět způsobům, kterými se budeme uvolňovat.

Jógový systém se dívá na nutnost relaxace následovně:

  1. ZANECHÁNÍ

Znamená to zabývat se vlastními omezeními jen do určité míry a opustit své předsudky, dané ideje, představy o lidech, věcech a myšlenkách. Znamená to opustit všechny materialistické představy. Zbavit se všech pověrčivostí a falešných idejí sociálního a náboženského světa. Opusťme všechny strachy, úzkosti a přejděme k pozitivnímu přístupu k sobě samotnému i k jiným. Kultivujte touhu po správném činu.

  1. VZDÁNÍ SE

Člověk by se rád vzdal stresů a napětí, které ho trápí. Neznamená to podrobit se jim. Vzdávání se je odhození veškerých slabostí, které mají tendenci vytvářet napětí, a stávají se tak často doutnající sopkou. Vzdávání se je slastně pozitivní.

  1. ODEVZDÁNÍ SE

Odevzdání se v jógovém konceptu znamená odevzdání se vyššímu vědomí. Je to pozitivní proces, nikoliv porážka. Neexistuje zde žádná negace nebo odstoupení od pozitivních akcí nebo idejí. Člověk opravdu musí pečlivě zkoumat vnitřní život, aby porozuměl, co znamenají slova „odevzdat se vnitřnímu já“. Adhi-vjadhi je sanskrtský termín, který připomíná vyšší mysl. Adhi-vjadhi označuje psychosomatiku. Je-li ustáleno toto stadium, může se hledat nové vědomí, ve kterém je vědomá mysl přetvořena ve vyšší aspekt mysli, tzv. buddhi. Čitta je podvědomí. Manas je vědomí. Buddhi je vyšší schopnost vědomí, nazývána také intelekt. Dhárana (koncentrace) a dhjána (meditace) se používají pro upevnění tohoto typu vědomí. Zpočátku se jedná o intelektuální proces velmi vzrušující a uspokojující, ale v určitém stadiu musíme jít dál, za intelektuální, extatický stav, k mnohem pozitivnějšímu a transcendentálnějšímu stavu.

  1. ODDANOST

Předání kontroly vyššímu já je posledním stupněm relaxace na těchto čtyřech úrovních. Zde jsme dosáhli nejvyšších cílů relaxace, vplýváme do nádherných nadvědomých, vysokých stavů, kterých si jsme plně vědomi, ale nedovedeme je slovně popsat. Toto oddání se pak prezentuje vrchol a naplnění relaxace. Všimněte si, na jaké nízké úrovni se nacházíme se svými špatnými zvyky, neřestmi a falešnými idejemi. I Židé dostali třicet stříbrňáků za to, že prodali Krista. A většina z nás je ochotna prodat své vědomí při prvním náznaku výsměchu, útoku, ironie nebo pohrdání.

Na závěr dvě výborné hathajógové relaxační techniky.

Tála krijá

(krije – praktiky) napínání můžeme provádět v lehu na zádech nebo ve stoje

V lehu na zádech, v šavásaně, vyhrbíme záda zvednutím spodní páteře s nádechem. S výdechem záda položíme zpět na podložku. Břišní oblast se zvětšuje břišním dýcháním, takže se dosahuje s nádechem co nejvyššího pozvednutí spodní části páteře. Nezvedáme hýždě ani ramena od podložky, jednoduše jen prohýbáme páteř v lehu na zádech podle toho, jak dýcháme. V lehu na zádech se pokusíme kroutit boky společně s nohama. Představíme si, že hýždě jsou nohy a že odcházíme směrem dolů od sebe. Tím budeme natahovat co nejvíce spodní část páteře, protože ramena leží pevně na zemi. Po chvilce zastavíme pohyb spodní části těla a začneme lézt nahoru pomocí ramen. Teď jsou hýždě zase na místě a vytahujeme pouze střední a horní část páteře. Zastavíme pohyb. Pomalu otáčíme hlavou ze strany na stranu, šíje se vytahuje směrem vzhůru z polohy, do které se dostala v druhé části. Zvedneme paže nad hlavu, hřbety rukou jsou otočeny k zemi. Hluboce a soustředěně dýcháme a s nádechem se protahujeme nahoru za prsty rukou a dolů za prsty nohou. S výdechem uvolněte napětí. Doporučuje se dýchat plným jógovým dechem, s břišním nádechem protahovat celé nohy dolů, s hrudním nádechem napínat střed těla a s podklíčkovým nádechem tlačit hrudník i paže směrem nahoru. Opakujeme každou část 6krát až 7krát, než přejdeme k další části, až získáme velmi příjemný pocit uvolněného těla.

Po předchozím napínání, tála kriji, se připravíme na provedení drdha krije – zpevňující činnosti.

S nádechem napínáme celé tělo a přetáčíme se na levý bok. Tělo držíme napjaté v jedné linii. Při balancování na boku zadržíme nadechnutý vzduch. Vydechneme hlasitě a svalíme se zpět na záda, neklademe svému tělu odpor. S dalším nádechem napneme tělo a převalíme se na pravý bok. Sklouzneme s hlasitým výdechem zpět na záda. Opakujeme tuto kriji 12krát, pracujeme tak proti ztuhlosti vlastního těla. Mnohdy se nám to může zdát i mírně bolestivé, ale výsledný efekt je srovnatelný s tím, co by nám mohl poskytnout jen profesionální osteopat nebo chiropraktik.

 

Literatura

Jóga – krok za krokem, 1999

 

  • autor: Eva Učňová
  • foto: Shutterstock.com