BLESKOVĚ
Pránájáma a dech 23. 03. 2023 PDF Tisk

Jógová polarita

Polarita se užívá v adhjátmika józe, tedy ve vyšších aspektech jógy, k popsání stavu, kdy je jogín připraven ke konečnému jógovému prožitku, při kterém se ztotožňuje s nejvyšší realitou. V buněčném životě je polarizace zastoupena procesem biologické ionizace.

Jógová polarita

Všechny procesy vedou ke stavu polarity, kdy záporná síla může protékat směrem ke kladnému pólu. Tak dochází k vyrovnání, harmonii a jednotě. Tento energetický tok lze nejlépe popsat pomocí sanskrtských termínů lóma a vilóma.

Magnetická energie Země teče po povrchu planety ze severního pólu k jižnímu pólu a středem země zpět od jižního pólu k severnímu pólu. Podobná polarita byla pozorována i při činnosti živé lidské buňky. Polarita je popis života, nepolarita umírání a elektrolýza je smrt. Elektrolytická rovnováha představuje normální stav, v němž jsou akce a reakce dvou či více elektrolytů vyváženy. Elektrický náboj pohybující se v buněčné kapalině působí na minerály buňky. Tyto prvky jsou popisovány jako ionty a proces jejich vzniku jako ionizace. Ionty jako draslík, sodík, hořčík vstupují a vystupují z buněk, a ukazuje se, že jejich pohyb není pouhým výsledkem volné pasivní difúze, ale určité elektrické síly produkující biologické změny. Celý tento proces polarity se stal základnou pro biologický a duchovní vývoj. Abychom na sobě mohli pracovat, stačí nám znát základní poznatky z chemie, fyziky a elektroniky. Orbitová slupka aniontové molekuly rotuje ve směru hodinových ručiček. Každá kationtová molekula má za jádro aniont-lóma a na vnější oběžné dráze má elektrony, které rotují proti směru hodinových ručiček. Energie vzniká na základě odporu při setkání těchto opačně nabitých a opačným směrem rotujících iontů. Ve světě hmoty odpor vždy spotřebovává energii. Ve světě energie odpor vytváří vyšší energii. Praktiky lóma-vilóma se staly klíčem k této síle a jejímu pozitivnímu zvládnutí.

Lóma-vilóma pránájáma

Jde o střídavé dýchání nosními dírkami. Dechový cyklus začíná nádechem pravou nosní dírkou, následuje krátké zastavení, výdech levou nosní dírkou a opět krátké zastavení. K usnadnění kontroly, že dech opravdu prochází žádanou nosní dírkou, používáme gesto ruky – višnu mudru. Dechový cyklus má rytmický vzorec sávitrí pránájámy (8:4:8:4).

Alóma-vilóma pránájáma

Jde o střídavé dýchání. Začínáme nádechem pravou nosní dírkou. Následuje krátké zastavení a výdech levou nosní dírkou, zastavení a výdech pravou nosní dírkou, zastavení a nádech pravou nosní dírkou. Celý cyklus se opakuje mnohokrát při rytmu sávitrí pránájámy (8:4:8:4). Tato forma pránájámy doslova nabíjí nervový systém pránou.

Pratilóma pránájáma

Označuje dech, při němž se nádech vede dovnitř levou nosní dírkou. Pak se pozornost přesune k pravé nosní dírce. Nádech se provede pravou nosní dírkou a výdech opět pravou nosní dírkou. Rytmus je takový, že nádech trvá 4 doby a výdech 8 dob.

Pro kontrolu toho, kudy dech prochází při nádechu a výdechu, se v pránájámě používají speciální gesta ruky – prána mudry. Prána mudry se musí praktikovat s maximální pečlivostí, aby se dosáhlo co největšího účinku. Polohy prstů totiž stimulují nervová centra, která jsou umístěna v éterickém těle – pránamaja kóša. Višnu mudru provádíme vždy pravou rukou. Bříško prostředníčku je umístěno na kořen nosu, kde se kost nosu připojuje k lebce, a jemně tam tlačí. Ukazováček slouží k uzavírání pravé nosní dírky a prsteníček k uzavírání levé nosní dírky. Palce a malíček zůstávají široce rozevřeny do stran, takže vnější hrany ruky vytvářejí velké písmeno V. Tyto dva prsty ukazují, že pracujeme s tělem pránamaja kóša a že zde dochází k ovlivňování idá nádí na levé straně a pingala nádí na pravé straně. Nosní dírky se musí uzavírat jemně, bez přílišného tlaku, aby nosní sliz a hlen nepůsobily jako lepidlo v nosních pasážích. Cítíte-li z počátku únavu pravé paže, pomozte si podepřením lokte levou paží. Držte hlavu zpříma. Dívejte se rovně před sebe a neotáčejte hlavou, narušuje to tenzi nervů spojenou s pránou. Oči by měly být zavřeny a vnitřně soustředěny na bod, kde se dotýká bříško prostředníčku kořene nosu.

Každá buňka lidského těla má svoji polaritu jako planeta Země. Stejně jako matka Země je bombardována kosmickými neutriny, tak i naším tělem neustále pronikají částice o velmi vysoké energii. Možná že věda brzy přijde na to, že tyto částice jsou pránou na kosmické úrovni, o které se hovoří v józe. Při správném režimu dýchání tato prána udržuje polaritu každé buňky v lidském těle.

 

Zdroj: Jóga – krok za krokem, 1999

 

  • autor: Eva Učňová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné