Jóga Zprávy 11. 06. 2020 PDF Tisk

Jóga zmírňuje depresivní příznaky u lidí

Vědci zjistili, že cvičení jógy by mohlo pomoci těm, kteří mají problémy spojené s duševním zdravím, jelikož účinně zmírňuje příznaky deprese.

Jóga zmírňuje depresivní příznaky u lidí

Jejich studie s názvem „Účinky jógy na depresivní příznaky u lidí s mentálními poruchami: systematický přehled a metaanalýza“ byla zveřejněna v posledním čísle British Journal of Sports Medicine. Studii financoval Národní ústav pro výzkum zdraví (NIHR) a Health Education England.

A o čem tato studie pojednává?
Dle vědců jsou poruchy duševního zdraví celosvětovou záležitostí. Například deprese postihují více než 340 milionů lidí na celém světě. 

Autoři studie vysvětlují, že depresivní poruchy často koexistují s dalšími problémy duševního zdraví, jako jsou psychotické choroby a úzkostné poruchy. „Například 25 % těch, kteří trpí schizofrenií, a 81 % těch, kteří trpí generalizovanými úzkostnými poruchami, má depresivní příznaky,“ vysvětluje tým. Deprese také koexistuje s fyzickými poruchami, jako je diabetes typu 2, metabolický syndrom, obezita a srdeční choroby. Může to být způsobeno nedostatkem fyzické aktivity či sedavým způsobem života. „Je zde jasná potřeba účinných změn pro zlepšování fyzické aktivity i depresivních příznaků, a vícekomponentních zásahů do životního stylu, které budou zahrnovat kombinaci fyzické aktivity, cvičení a stravy,“ dodává. 

Jóga je forma „vícesložkové praxe mysli a těla“, která zahrnuje nejen fyzické cvičení (ásany), ale také techniky s regulovaným dýcháním, pohybem, relaxační techniky, práci s myslí a meditaci. Poslední dvě složky jógy jsou považovány za prospěšné pro zmírnění depresivních symptomů. Tým doplňuje: „Cvičení jógy často zahrnuje kombinaci všech výše jmenovaných složek, a proto může mít i další výhody nad rámec jedné složky (např. práce s myslí, meditace nebo samotné cvičení).“

Co bylo zjištěno?
Do této studie bylo zahrnuto celkem 19 studií s 1 080 účastníky. Do metaanalýzy bylo zařazeno dalších 13 studií s celkem 632 účastníky. Objevily se zde poruchy duševního zdraví, jako jsou úzkost, bipolární porucha, deprese, posttraumatická stresová porucha, schizofrenie a závislost na alkoholu. Byly porovnávány účinky jógy s léčbou medikamenty a kontrolou pozornosti. Nejvýznamnější výsledky byly zaznamenány u pacientů s depresí, schizofrenií a poruchami závislosti na alkoholu.

Autoři studie dodávají: „Výraznější snížení depresivních symptomů bylo spojeno s vyšší frekvencí jógových sezení za týden.“

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • nytimes.com
  • foto: Shutterstock.com


Objednat předplatné