BLESKOVĚ
Rozhovory s osobnostmi 27. 07. 2018 PDF Tisk

Jóga smíchu – Hasya Yoga

První, kdo porozuměl významu smíchu, byl nejznámější lékař starověku Hippokratés, který ve svých statích tvrdil, že z jednoho smíchu se vždy rodí další. Přinášíme vám rozhovor s lektorem jógy smíchu, Matějem Krejčím.

Jóga smíchu – Hasya Yoga

Ne nadarmo se říká, že smích je kořením života a zázračným všelékem. Smích je klíčem k nepřetržitému proudění energie, uvolňuje překážky a bloky, které zabraňují volnému proudění energie tělem. Smích od srdce, kdy zapojujeme i břišní svaly, snižuje vnitřní napětí a nervozitu, zahání únavu a uvolňuje mysl. Smích odstraňuje trému, snižuje agresivitu, zlepšuje paměť, pomáhá upevňovat vztahy, zlepšuje komunikaci. Upřímným smíchem automaticky prohlubujeme dech – tím okysličujeme celé tělo, podporujeme srdce i mozek. Dlouho trvající smích uvolňuje svalové napětí tím, že se nejdříve uvolní hrudní koš, rozhýbe se bránice, postupně se zapojuje ostatní svalstvo. Smích rezonuje celým tělem, dochází k masáži břišních svalů a žaludku. Resonance smíchu povzbudí energetická centra v těle, probouzí je k rychlejšímu spirálovitému pohybu a vyšším vibracím. Smích také napomáhá před meditací navodit vnitřní zklidnění, duševní i tělesné uvolnění. Podporuje navození vnitřního stavu bez myšlenek, smát se a zároveň o čemkoliv přemýšlet je nemožné.

První, kdo porozuměl významu smíchu, byl nejznámější lékař starověku Hippokratés, který ve svých statích tvrdil, že z jednoho smíchu se vždy rodí další. Naše tělo nerozezná rozdíl mezi smíchem přirozeným a uměle navozeným. Smích výrazně snižuje hladinu stresových hormonů – dopaminu, kortizolu a adrenalinu. Podle vědců je třicetkrát pravděpodobnější, že se začneme smát ve společnosti jiných lidí, než když jsme sami.

Józe smíchu se podrobněji věnuje i lektor a osobní trenér Matěj Krejčí, který se zaměřuje na způsob myšlení, jenž otevírá dveře řešení a hledá spokojenost jednotlivce. Na lekci jógy smíchu váš čekají např. tyto smícho-cviky: pozdrav protinožců, výsměch prázdné peněžence, výsměch na drahý účet za elektřinu či plyn, smích na oslavu úspěchu v pracovním týmu atd.

 

Co se skrývá skutečně pod názvem jóga smíchu?

Dechová cvičení spojená se smíchem a sociálním propojením lidí. Zároveň je to skvělé cvičení na uvědomění si, jak se během dne bereme moc vážně a jsme extrémně seriózní. Jóga smíchu a znalosti z oblasti pozitivní psychologie pomáhají uvědomit si sílu myšlení a úsměvu na druhé. Pomocí smícho-cviků pomáhám zvládat těžké situace, které postupem času přestávají mít sílu ovlivňovat naši náladu a myšlení. Přecházíme z negativního myšlení do pozitivního.

Kdo tyto lekce jógy vyhledává?

Lidé, kteří docházejí na mé lekce, nemají stanovenou žádnou společnou „diagnózu“. Jsou to lidé od dětských let až po aktivní seniory. Jóga smíchu je určená pro každého, kdo se chce smát nebo ho aspoň zajímá, jak to funguje.

Jak probíhá lekce?

Velice jednoduše. Nejdříve se seznámíme pomocí zdravícího smíchu, poté se lehce zahřejeme a já vysvětluji celé fungování našeho mozku a laughing jógy. Poté pokračujeme ve smícho-cvicích. Pokračujeme od těch lehčích až po ty propracovanější. Vše je proloženo dechovým cvičením. Celou lekci zakončujeme meditací, poté sdílením zážitků a myšlenek, které jsme během cvičení měli.

Jaké jsou benefity jógy smíchu pro tvé klienty?

Já osobně k józe smíchu dodávám ještě znalosti z oblasti pozitivní psychologie. Lidé například oceňují, že už se dokáží smát koloně aut, dokáží si pomáhat pomocí smíchu při nervozitě. Pomáhá jim si uvědomit, jak málo se smějí během dne a učí se jak se smát i sami sobě. Zajímavostí je, že už jedno absolvované cvičení dokáže změnit styl našeho myšlení a vnímání.

Usměvaví lidé jsou ve společnosti oblíbenější a v konečném důsledku také úspěšnější. Smíchpodporuje zdraví a kariéru. Máte recept na to, jak vést spokojenější život?

S tím souhlasím. Bohužel si netroufám ještě určovat recept, jak vést spokojenější život. Zároveň vycházím ze zjištěných informací v rámci vědeckých výzkumů o dlouhověkosti a spokojenosti. Kde např. průkopník pozitivní psychologie pan Martin Seligman popisuje, že je potřeba zažívat:

1) Pozitivní emoce – pocity štěstí a životní spokojenosti.

2) Zaujetí činností – mít radost z toho, co děláme, a zapomínat u toho i na čas.

3) Pozitivní vztahy – mít okolo sebe lidi, na které se můžeme spolehnout a můžeme se s nimi smát.

4) Užitek – smysluplnost svého konání.

5) Úspěšný výkon – vidět výsledky své práce.

Čím jsou tvé lekce specifické?

Můj přístup je v mnohém netradiční, ale zaměřuji se na uvědomění a změnu myšlení, aby lidé žili šťastnější život bez předsudků k sobě a ostatním.

Jak probíhá závěrečná meditace smíchu?

Každý lektor ji dělá jinak. U mě to probíhá tak, že si účastníci udělají uzemňující tanec, kde se pomalu přesuneme na zem a zde se pomalu uklidňujeme a uvolňujeme. Účastníci bývají spojeni rameny, tak aby cítili oporu v druhém člověku. Následně si cca 10 minut přemýšlí a už jen odpočívají. Někteří usnou a někteří nemyslí vůbec na nic. Po uplynutí času se pozvolna probouzíme zpět. Jako poslední činnost rozdám lidem zelený čaj, poté si už jen povídáme o hlavních myšlenkách a pomalu se loučíme.

Děkuji za rozhovor!

 

  • rozhovor vedla: Eva Učňová
  • www.jogasmichu.cz
  • foto: archiv autora, Shutterstock.com

Objednat předplatné