Jóga podle ročních období

31. 10. 2017


S ročními obdobími se kromě vnějšího uspořádání světa a počasí mění i naše vnitřní naladění. Jistě dokážeme rozlišit, že jinak vnímáme léto s jarem a podzim se zimou. Cítíme, že v každém z nich si procházíme určitou etapou, která se promítá i do naší jógové praxe. Do té vlastní i do té, na kterou třeba docházíme nebo kterou pro ostatní vedeme.

Čtvero ročních období provází naše životy od jejich zrodu až po samotný konec. Máme to štěstí, že se Česká republika nachází ve střední Evropě, na území, kde se každoročně střídá jaro, léto, podzim a zima. I když se v posledních letech vlivem globálního oteplování rozdíly mezi jednotlivými obdobími lehce smývají, stále jsou patrné a znatelné. To se projevuje i na našem vnitřním uspořádání.

Něco takového si říkám pokaždé, když jedno období končí a druhé začíná. Na každém z nich mám něco ráda a každé z nich mi svým způsobem něco dává a něco bere. Ačkoliv možná často žehráme na přechod léta do podzimu a potom podzimu do zimy, tak nějak vnitřně si zřejmě uvědomujeme, že má tato skutečnost vliv na náš vnitřní svět.

Věčný koloběh

Střídání ročních období totiž symbolizuje věčný a neměnný koloběh života. Jaro jako zrození a nový začátek, léto jako rozpuk života v plné kráse a celistvosti, podzim jako období zklidnění a vzpomínání a potom už zima jako čas pro rekapitulaci, bilancování a odpočinek. Promítneme-li si charakteristiku jednotlivých období do svého života, pochopíme, že jejich střídání je stejně přirozené jako dospívání, zrání, a potom i stárnutí. Přijmeme-li střídání ročních období a naučíme-li se milovat pro jeho typičnost a nezaměnitelný charakter každé z nich, naučíme se postupně přijmout i fakt, že v životě běh času a událostí nezastavíme (i když bychom často chtěli), a smíříme se s tím, že stárneme.

Praxe zraje s námi

Prostředkem, který pomáhá chápat, co se děje v nás, s námi a okolo nás, je jóga. Ta nás provází nejen čtverými ročními obdobími střídajícími se v naší zemi, ale také obdobími střídajícími se v našich nitrech a v neposlední řadě i obdobími našeho života. Jinak bude vypadat jóga dvacetiletého mladého člověka, jinak pětatřicetiletého v plné síle a jinak pětašedesátiletého, sedmdesátiletého a úplně jinak zase osmdesátiletého (a že takoví skutečně jsou!). V každém období života preferujeme trochu odlišné prostředky k tomu, abychom se cítili dobře. Jóga to respektuje, na této cestě nás doprovází a zraje z námi.

Naslouchejme si

Ačkoliv změny, které během naší cesty životem prodělává naše jógová praxe, jsou vlivem průběhu času a nezměrné pozvolnosti postupné a téměř neznatelné (snad jen s velkým ohlédnutím zpět a s velkým odstupem času), tak změny, které prodělává v rámci ročních období, ve srovnání s tím určitě znatelné jsou. Ačkoliv jsme si to možná neuvědomovali. Zkuste se zastavit, zaujmout oblíbenou polohu a zaposlouchat se do ticha vlastního nitra. Nebo nezaujímejte polohu a jen naslouchejte. Dělejte to každý den, na začátku praxe nebo na jejím konci, ať už je jakákoliv. Vnímejte, sledujte, pozorujte, nesuďte a nehodnoťte. A zapisujte si. Až si potom na konci roku zápisky přečtete, možná budete překvapení, jak se během relativně krátkého času (kterým bezesporu rok ve srovnání s celým životem je) mění vnitřní naladění a potřeby.

Roční období v rámci jedné jediné praxe

Zatímco na jaře a v létě překypujeme energií a potřebou být aktivní, na podzim a v zimě máme tendence uzavírat se více do sebe, zklidňovat se, odpočívat a vnímat plynutí. Pokud máme čtvero ročních období přirovnat k průběhu praxe, pak bychom mohli říci, že úvodní pozdravy slunci jsou jaro, střed, kdy provádíme stojné a balanční polohy, je léto, relaxační polohy před koncem jsou podzimem a šavásana je zimou. Vidíme tedy, že roční období se střídají i v rámci jedné jediné praxe, kterou pravidelně vykonáváme (a jak moc pravidelně, to samozřejmě záleží na každém z nás).

 

Yoga WORLDBalíček – Čtyři roční období

Je možné promítnout roční období do praxe ještě hlouběji? Samozřejmě, že to lze. Zkoumání sebe sama a svých potřeb skvěle podpoří balíček workshopů, který nabízí Yoga WORLD. Ten sestává z celkem čtyřech bloků, které jsou zaměřeny na jógovou praxi a její změny v jednotlivých ročních obdobích. V každém z nich se dozvíte, které polohy dané roční období podporují, jakými sestavami vhodně podepřít činnost určitých dominantních orgánů, jak dýchat a relaxovat a samozřejmě také to, jak roční období zohlednit ve vedené praxi, tedy v lekcích. Ty budete moci podle ročních období sestavit nejen pro sebe a v soukromí, ale také pro ty, pro něž možná pravidelné lekce již vedete. Součástí balíčku je totiž nejen studijní náplň, ale také certifikát o absolvování.

Přihlášky ZDE

 

  • autor: Kateřina Lukášová
  • www.sadhak.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket