Technika cvičení 21. 03. 2022 PDF Tisk

Jóga na míru: Jak zjistit, co mi vyhovuje?

Jóga je jen jedna ve smyslu toho, že záměrem a cílem všech rozmanitých jógových stylů a škol je v konečném důsledku totéž – harmonizovat nitro člověka, vést k přijetí sebe sama a k objevení vnitřní svobody, nezávislosti a spokojenosti.

Jóga na míru: Jak zjistit, co mi vyhovuje?

Jóga tedy skutečně je jen jedna, ale způsoby práce sama se sebou nám nabízí v četných variantách podle toho, co zrovna potřebujeme. Není pravda, že stejná metoda působí stejně na všechny, někteří najdou zalíbení v té či oné formě praxe, jiným zkrátka nesedne a budou hledat dál. Protože jóga, jako sám život, je plná hledání, nacházení a objevování, které ve své podstatě nikdy nekončí.

Co přináší počáteční excitace
Kdo s jógou začíná, je plný všeho nového, nadšený nově objeveným světem, který mu připadá úžasný, bezbřehý, jedinečný. Vrhá se do nových poloh, studuje literaturu, navštěvuje různé lekce různých lektorů a učitelů, zkouší, hledá a objevuje, co vyhovuje zrovna jemu. Postupem času dochází k určitému zklidnění a stabilizaci, kdy si člověk začíná uvědomovat, že inklinuje k tomu či onomu, že v józe začíná nacházet „to své“, že začíná zjišťovat, proč a v čem mu jóga dělá dobře.

Proč praxe nikdy nestagnuje
Současně s tím může přijít zastavení se a pátrání v sobě samém ohledně příčiny toho, proč se józe vlastně věnujeme. Z charakteru potřeby či nutnosti totiž vychází i sama forma a podoba praxe, již nakonec pro sebe zvolíme. Jógová praxe ale nestagnuje, stejně jako sám život. I když se o józe mluví jako o zastavení věčných změn mysli, je to v tom smyslu, že člověk se stane pánem své mysli a naučí se s ní pracovat a ovládat ji tak, aby ona neovládala jeho. Praxe sama o sobě se ale pořád mění, protože i my sami se pořád měníme.

Jak na to, aby praxe odrážela nás samotné
Skvělé na tom je, že když se józe cele otevřeme, svěříme se jí, oprostíme se od předsudků a přesvědčení, zahodíme domnělé představy a nadměrná očekávání, bude naše praxe odrážet nás samé, bude kopírovat naše potřeby, pomáhat nám překonávat každodenní radosti i starosti, pracovat s námi na utváření nestranného osvobozujícího nadhledu vytvářejícího specificky jógový pohled na svět, na život, na vše kolem nás.

Co nás jóga učí hledat a nacházet
Všechno to může znít abstraktně, komu ale není praxe jógy cizí, jistě se v tomto povídání najde. Jógová praxe zkrátka vychází z nás samotných, je naším partnerem, přítelem, kamarádem, oporou, protože nás učí hledat a nacházet totéž v nás samých, učí nás spoléhat se sami na sebe a uvědomovat si každý den znovu a znovu, že právě my jsme strůjci vlastního štěstí, a že tedy z našich chyb, poklesků a neúspěchů nemůžeme vinit nikoho jiného než sami sebe.

Kdo a proč nemůže být svobodným
Když si to všechno uvědomíme, když toto všechno přijmeme, budeme denně intuitivně vytvářet vlastní praxi, která pro nás bude přirozená a samozřejmá stejně jako dech. Jednou věcí je ovšem zjistit, co nám vyhovuje a toho se držet, druhou věcí je uhlídat, aby se ona praxe pro nás nestala jen další berličkou, dalším záchytným bodem, na němž budeme nezdravě ulpívat, což by v konečném důsledku vedlo k naprostému opaku toho, co hlásá jóga – tím principem je svoboda a člověk, který na čemkoliv ulpívá, nemůže být vnitřně svobodný.

V čem tkví nebezpečí ulpívání

Je tedy důležité, abychom neulpívali na vlastní praxi. S tím mohou pomoci jednoduchá cvičení, která budou také praxí a která nám pomohou budovat vnitřní nezávislost a samostatnost. Střídejme například denní dobu, kdy praktikujeme, a zkoumejme, jak se v který čas při praxi cítíme a proč. Experimentujme sami se sebou, vykračujme ze své komfortní zóny, naučme se rozpoznat čas, kdy je vhodnější nepraktikovat nebo praktikovat zcela jinak, než jak jsme zvyklí.

Nejen na podložce
Praxí nemusí být jen cvičení na podložce. Praxí je i rozhovor sama se sebou, kdy sami sobě odpovídáme otevřeně a pravdivě. Takové praxe bývají ty z nejtěžších. Nevyhýbejme se jim. Nevyhýbejme se sami sobě. Jednejme tak, abychom byli šťastní a spokojení a nenechme se nikým a ničím omezovat ani svazovat, především pak ne sami sebou. Neulpívejme na vlastní praxi, individualitě, názorech, postojích. Buďme otevření, přijímejme, co život přináší. A buďme za to vděční.

TIP
Vyberte si lekci na míru z nabídky jógových videí na Jóga Virtual! Cvičte kdykoliv a kdekoliv.

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné