Jóga Zprávy 18. 01. 2021 PDF Tisk

Jóga, meditace a otřesy mozku

Rebecca Acabchuk provedla jako první metaanalýzu, ve které se podrobně zabývala souvislostí mezi otřesy mozku a tzv. „mindfulness“ způsoby, které mají pomoci odstranit důsledky těchto otřesů – jógou a meditací.

Jóga, meditace a otřesy mozku

Když Rebecca Acabchuk studovala mírná traumatická poranění mozku při psaní své doktorandské práce z fyziologie a neurobiologie na UConn, potkala studujícího sportovce, který utrpěl mnohočetné otřesy mozku. Ty měly takřka trvalé následky. Práce s ním ji pak zavedla k dalším lidem, kteří s ní sdíleli svá trápení.

„Během mého výzkumu ke mně docházelo mnoho lidí a vyprávěli mi své příběhy a popisovali boje, které vedli. Následků otřesů se nezbavila velká část z nich,“ říká Rebecca Acabchuk, výzkumná pracovnice, UConn.

Lidé, kteří otřes mozku prodělali, si často po takovém zranění odnáší následky, se kterými si běžná medicína neví rady.

„Všechny tyto následky – mnohdy opravdu nelehké – se kterými pak lidé musí bojovat, jsou takříkajíc neviditelným zraněním, které nemile ovlivňuje jejich životy,“ říká Acabchuk, která získala doktorát v roce 2016 a nyní je postdoktorandem na UConn's Institute for Collaboration on Health, Intervention and Policy, or InCHIP. „Lidé si myslí, že už jim bude jen lépe, vždyť je to tak dávno, co zranění prodělali. Jenže opak je někdy pravdou. Bolesti hlavy, pocit únavy nebo deprese postihují značnou část z nich.“

Chronické následky otřesu mozku jsou všeobecně obtížně léčitelné. Ale Acabchuk – která je také instruktorkou jógy v Hebronu a učí ji již 17 let – doufá, že nedávno publikovaná studie InCHIP, vůbec první metaanalýza zaměřená na využití jógy, meditace a práce s myslí, by mohla být účinná v boji s tímto problémem, a nabízí tak naději těm, kteří svou víru v celkové uzdravení již vzdali. Studie byla nedávno publikována v časopise Applied Psychology: Health and Well-being.

„Celý tento projekt byl pro mě osobně velkou výzvou a zároveň jsem tak mohla spojit dva směry, které mě zajímají – otřesy mozku a jógu s meditací,“ říká Acabchuk, hlavní autorka studie. „Z jiných studií víme, že jóga a meditace mohou být užitečné při snižování systémového zánětu, a víme, že jsou užitečné v situacích, kdy je potřeba, aby se člověk naučil mít se rád, a zároveň pomáhají při depresích.“

Jóga obecně přispívá k nalezení rovnováhy, a to jak fyzické, tak mentální, ale je nutné být trpělivý. Sama Acabchuk pak dodává: „Důležité však je, že zahrnutí nějakého stylu jógy, meditace nebo práce s myslí jako součásti léčebného plánu pro mírné traumatické poranění mozku nemá pro pacienta žádné nepříznivé účinky.“

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné