Jóga Zprávy 06. 01. 2020 PDF Tisk

Jóga jako terapie při souběžné léčbě poruchy spánku a bolestí zad

Jóga není pouze o tom dobře se protáhnout. Ne každý ví, že celkově přispívá ke zlepšení kvality našeho života.

Jóga jako terapie při souběžné léčbě poruchy spánku a bolestí zad

Podle nové studie z Boston Medical Center (BMC) jsou jóga a jógová terapie (YT) účinnými postupy při léčbě souběžně se vyskytujících poruch spánku a bolestí zad a zároveň snižují potřebu užívání léků. Výzkum publikovaný v časopise Journal of General Internal Medicine ukázal výrazné zlepšení kvality spánku trvající až 52 týdnů po 12 týdnech pravidelných jógových lekcí, což naznačuje dlouhodobý přínos těchto nefarmakologických přístupů. Kromě toho se u účastníků studie výrazně snížily bolesti zad, a to dokonce po 6 týdnech, což vedlo mnohé z nich k tomu, že s jógou pokračovali i po skončení studie, a zároveň to vedlo k závěru, že nedostatek spánku či jeho špatná kvalita a bolest jsou neodmyslitelně spjaty.

Poruchy spánku a nespavost jsou běžné u lidí s chronickou bolestí zad (cLBP). Předchozí výzkum ukázal, že 59 % lidí s cLBP má špatnou kvalitu spánku a 53 % je diagnostikováno s nespavostí. Léky proti bolesti zad a léky na nespavost mohou mít vážné vedlejší účinky. Mnohé z nich jsou navíc návykové a kombinací obou se bohužel zvyšuje riziko předávkování a následné smrti.

Studie, která byla provedena se 320 dospělými diagnostikovanými s cLBP z BMC a sedmi okolních komunitních zdravotních středisek, zjistila, že více než 90 % účastníků s cLBP trpí špatnou kvalitou spánku. Účastníkům byla přidělena jedna ze tří různých terapií pro cLBP: jógová terapie, týdenní jóga nebo čtení vzdělávacích materiálů. Předchozí výzkum od BMC zjistil, že jóga a YT jsou podobně účinné při snižování bolesti a zlepšování fyzické funkce, což snižuje potřebu léků proti bolesti. V této studii byly výsledky zlepšení spánku porovnány po 12 týdnech intervence a po 1 roce sledování.

„Vysoká prevalence problémů se spánkem u dospělých s chronickou bolestí zad může mít škodlivé účinky na celkové zdraví a pohodu člověka. To opravdu zdůrazňuje potřebu poskytovatelů ptát se pacientů s chronickou bolestí zad na kvalitu jejich spánku. Vzhledem k závažným rizikům spojeným s užíváním léků proti bolesti a na nespavost by se u těchto pacientů měla zvážit možnost nefarmakologických přístupů,“ tvrdí Eric Roseen, docent rodinného lékařství na Boston University School of Medicine.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com