Jóga jako regulace inkontinence? Jde to!

08. 04. 2019


Cvičení jógy se často doporučuje, aby se močová inkontinence u žen dostala pod kontrolu. Je ale důležité si uvědomit, že je nutná pravidelnost a čas, aby výsledky byly skutečně znatelné.

Cvičení jógy se často doporučuje k eliminaci močové inkontinence u žen, ale není to tak jednoduché. I tady platí heslo, že „bez práce nejsou koláče“. Aby byla jóga v tomto směru skutečně účinná, je potřeba disciplína a pravidelnost, aby se pánevní dno posílilo natolik, že nám jóga v tomto směru skutečně pomůže. 

Inkontinence postihuje až 15 % žen středního věku a starších, a i když existují léky nebo operace k jejímu léčení, první „léčbou“ je obvykle trénink močového měchýře a cvičení. Lidově řečeno, je potřeba dostatečně posílit pánevní dno, aby se problémy s únikem moči zmírnily nebo úplně odstranily. Někteří lidé se proto obracejí k józe a hledají účinnou léčbu v relaxaci, tělesných postojích a dechových cvičeních, které jóga nabízí. 

Analýza publikovaná v Cochrane Database of Systematic Reviews zjistila, že výzkumy, prováděné v oblasti této problematiky, nepotvrdily přímý vliv jógy jako pomocníka při řešení tohoto problému. Zároveň se ale ukázalo, že provedené výzkumy často také zjistily nepravidelné praktikování jógy jednotlivými účastnicemi. A to je právě kámen úrazu. 

Svaly pánevního dna, jako jakékoliv jiné svaly, budují svou sílu právě a pouze na základě pravidelného tréninku. Je tedy třeba se praxi věnovat déle, aby nám skutečně mohla pomoci. Také velmi záleží na tom, kde se právě nachází vaše startovací linie, tj. zdali jste sportovec, anebo elév v tomto oboru. U člověka, který je zvyklý sportovat, budou výsledky viditelné mnohem dříve než u nesportovce, který problém s inkontinencí momentálně řeší a jógu si zvolil jako možný způsob alternativní „léčby“.

Důležitým poznatkem při mírnění problémů s inkontinencí je také psychika. Mnoho problémů fyzického těla je odrazem „nemocí“ duše. Stres a nespokojenost s vlastním životem jsou pak považovány za hlavní příčiny duševních chorob, a je tedy potřeba hledat, kde přesně je zakopaný pes.

Jedno je ale jisté, a to fakt, že všechny ženy, které začaly, ať už díky těmto výzkumům, anebo jen tak, pravidelně praktikovat tuto pradávnou filosofii, se cítily lépe, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. A to se počítá.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket