BLESKOVĚ
Jóga Zprávy 23. 03. 2020 PDF Tisk

Jóga jako pomocník při úzkosti z COVID-19

Harvardská Lékařská fakulta doporučuje jógu jako způsob, jak se v této nelehké době lépe vypořádat s úzkostí způsobenou pandemií COVID-19. Počet smrtelně zasažených pacientů je momentálně v USA na čísle 340.

Jóga jako pomocník při úzkosti z COVID-19

Přední lékařská fakulta v USA doporučila jógu, meditaci a řízené dýchání k řešení úzkostných stavů souvisejících s novým koronavirem, který se i v USA velmi rychle šíří. Podle států a místních zdravotnických agentur, vlád a amerických center pro kontrolu a prevenci nemocí existuje v USA nejméně 26 747 osob postižených tímto virem.

Harvardská Lékařská fakulta ve svých nejnovějších zdravotních pokynech uvádí, že jóga, meditace a řízené dýchání jsou „vyzkoušené a fungující způsoby relaxace“. Klid mysli je opravdu důležitý.

 „Pravidelná meditace je velmi uklidňující. Mnoho aplikací, jako je Headspace nebo Calm, učí jednoduché formy meditace,“ píše John Sharp, certifikovaný psychiatr na Harvardské Lékařské fakultě a Lékařské fakultě Davida Geffena na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.

„Nejste jogín? To vůbec nevadí. Není třeba začít hned a na sílu, pokud to tak necítíte. Nicméně, někdy jen to, že zkusíme novou aktivitu, pro nás může být vítaným pomocníkem při rozptýlení a zklidnění mysli. Odpoutání se od toho, co by ji právě v tento okamžik mohlo nepříjemně ovlivnit.“ Jako aplikace vhodné pro meditaci pak uvedl zejména Yoga Studio a Pocket Yoga.

Následně doporučuje „čtvercové dýchání“. Jednoduchou techniku dechu, kterou může zkusit opravdu každý. „Vizualizuj svůj dech, který cestuje po náměstí. Dle instrukcí se po každém nádechu či výdechu dech zadrží a počítá se do tří na každé straně tohoto pomyslného čtverce,“ uvádí.

„Nadechněte se u první strany čtverce. Pomalu počítejte do tří. Zadržte dech na rohu čtverce. Vydechněte u druhé strany čtverce. Jeden, dva, tři. Nádech a takto pořád dokola. Po několika minutách byste se měli cítit klidněji a více soustředěni,“ radí Sharp.

Zprávy o viru se pravděpodobně ještě zhorší, než dojde k celkovému zlepšení, i proto Sharp naléhá na lidi, aby poslouchali odborníky v oblasti veřejného zdraví, kteří jim mohou pomoci orientovat se na cestě kupředu.

Důležité je učinit kroky, které pomohou všem: zaujmout správný postoj, dodržovat hygienická nařízení, pracovat s myslí pomocí takových technik, které pomáhají. Zvolit správné a rozumné kroky ohledně toho, co budeme a nebudeme dělat pro své zdraví, může znamenat velký rozdíl pro naše bezpečí a celkovou pohodu.

Mezitím Světový hinduistický kongres USA uvedl, že v rámci své snahy řešit rostoucí počet psychických problémů a úzkostí vyplývající z pandemie COVID-19 organizuje řízené modlitby po celé Severní Americe.

Anil Sharma, komunitní organizátor, který je součástí této iniciativy, poukázal na zprávu se zdravotními pokyny, kterou zveřejnila Harvardská Lékařská fakulta, a poznamenal, že ásany, meditace a dechová cvičení nám mohou skutečně pomoci zmírnit pocit izolační úzkosti svírající komunity po celých Spojených státech (a nejen tam) na této nelehké cestě.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • zdroj: www.theweek.in
  • foto: Shutterstock.com