Jóga jako nová součást základních škol

14. 05. 2018


Aneb jak jóga a práce s myslí mohou pomoci studentům základních škol eliminovat stres a úzkost spojené se studiem.

 

Jóga a práce s myslí a vědomé ovládání své pozornosti mohou usnadnit zvládání stresu mezi studenty základních škol a ve spojení s jinými předměty mohou příznivě ovlivnit sociální a emoční aspekty života studentů.

Studie, příznačně nazvaná „Vliv uvědomění a jógy na kvalitu života studentů a učitelů základních škol“, se kterou přišla univerzita v Tulane ve státě Louisiana a kterou publikoval časopis Psychology Research and Behavior Management Journal, naznačila, že „intervence jógy / práce s myslí a pozorností“ mohou významně zlepšit příznaky úzkosti a stresu mezi studenty. Celý výzkum byl spojen se znatelným zlepšením emoční a psychosociální kvality života studentů zkoumané skupiny oproti těm, kteří se studie neúčastnili. 

Zcela nečekané výsledky studie uvítal hindský státník Rajan Zed, mimo jiné i prezident Univerzitní společnosti hinduismu, v prohlášení v Nevadě, který vzápětí vyzval všechny základní školy v Louisianě, aby zavedly jógu do svých učebních osnov tak, aby se jóga stala dostupnou, a každý student tak sám mohl profitovat z výhod, které jóga přináší.

Zároveň Zed dodal, že jóga je označovaná jako „živá fosílie“, jakási duševní a fyzická disciplína, jejíž kořeny sahají tisíce let zpátky, kterou může praktikovat úplně každý a pro každého má jisté benefity. Rajan Zed dále uvedl, že jóga, přestože byla představena a živena hinduismem, byla světovým dědictvím a osvobozením, které by mohli využít všichni. Podle Pataňdžaliho, který pravou podstatu jógy představil pomocí Jóga súter, byla jóga metodickou snahou dosáhnout dokonalosti prostřednictvím kontroly různých prvků lidské přirozenosti, a to fyzické i psychické.

Podle amerických národních zdravotních institucí má jóga mnoho benefitů. Díky pravidelné praxi se člověk cítí uvolněný, jeho tělo je pružnější, celkové se zlepšuje držení těla, využívá lépe kapacitu dechu a eliminuje se negativní vliv stresu na život člověka.

Podle studie „Jóga v Americe“ z roku 2016 vyplývá, že v dnešní době praktikuje jógu zhruba 37 miliónů Američanů (včetně mnoha osobností). Obecně platí, že jóga je silně propojena s pozitivním obrazem sebe sama. „Jóga byla repozitářem něčeho základního v lidské duši a psychice,“ dodal Zed.

Cíl této studie zahrnoval: Posoudit vliv jógy jakožto studijního předmětu základní školy na kvalitu života žáků ... výhody zavedení jógy a předmětů zabývající se ovládáním pozornosti do běžného rozvrhu. Studijní skupina zahrnovala 20 studentů třetí třídy základní školy v New Orleans, u kterých došlo k jasnému zlepšení úzkosti poté, co praktikovali jógu pravidelně po dobu osmi týdnů.

Univerzita v Tulane v New Orleans (stát Louisiana), jejíž historie se datuje od roku 1834, tvrdí, že je „jednou z nejuznávanějších výzkumných univerzit v zemi“.

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket