Jógová terapie 31. 03. 2020 PDF Tisk

Jóga jako medicína

„Nezáleží na tom, zda jste nemocní, slabí, mladí, nebo staří, na cestě jógy můžete být úspěšní, pokud pilně praktikujete.“

Hathajóga Pradipika

Jóga jako medicína

Pokud s jógou začínáte, následující řádek přeskočte a vraťte se k němu za pár měsíců.

Jóga mění životy. Pomáhá vám nalézt mentální a emocionální stabilitu, zlepšuje zdravotní stav a posouvá vás na cestě poznání sebe sama. Činí vás upřímnější, pozornější a láskyplnější k sobě i k okolnímu světu. Pokud máte deprese, stavy úzkosti, problémy s chronickou únavou, bolestmi hlavy a zad nebo se závislostmi, jóga vám může pomoci. Jóga a její sestra ájuvéda jsou jedinečnými systémy, které neřeší jen akutní zdravotní problémy, ale zaměřují se na prevenci.

Pomáhají najít cestu tam, kde západní medicína selhává. Například snižují následky stresu, zlepšují fyzickou sílu, flexibilitu, krevní a lymfatický oběh. Upravují krevní tlak, nadváhu, bolesti zad i hlavy. Ukazují cestu při stavech úzkosti, depresi i při dalších psychických problémech. Ovlivňují imunitní systém a mají pozitivní dopad na uvědomění si sebe sama. Jóga praví: Pokud se na svět díváme čistým, nezkresleným pohledem, pak vidíme, že vše spolu souvisí, vše je spojeno. Z terapeutického pohledu to znamená, že pokud stimuluji všechny systémy, opravím jednotlivý orgán.

Jóga a ájurvéda s moderní medicínou nesoutěží, ale doplňují ji. Nenarušují účinky standardních léků, ale postupně nám umožňují, abychom jich brali méně. Některé typy alternativní medicíny požívání západních medikamentů striktně omezují nebo zakazují, což může způsobit velké komplikace. Ájurvéda názvosloví moderní medicíny rozumí a ájurvédští lékaři západní léky i jejich účinky znají.

Co je vlastně jógová terapie?
Je důležité se zastavit u pojmu jógová terapie, které se budeme společně v tomto seriálu věnovat. Jóga i jógová terapie jsou dnes velmi často špatně vykládány a zaměňovány. Možná i kvůli sociálním sítím má ještě i dnes mnoho lidí představu, že jóga je pro mladé, atletické a flexibilní lidi. Opak je pravdou. Ti, kdo jsou flexibilní a hypermobilní, musí extrémně dbát na správnou techniku provedení pozic. Jako by jim chyběl bezpečnostní systém. Jejich tělo je bohužel pustí do pozic i nesprávnou cestou a mohou se zranit, ublížit si. Ti, kdo flexibilní nejsou, postupem času prochází do jednotlivých ásan pomalu, jak jim tělo dovolí. Bezpečnou cestou v duchu první jamy v Pataňdžaliho jógasútrách: ahimsy – nenásilí.

Pokud se zeptáte praktikujících flexibilních jogínů, co je pro ně v praxi obtížné, pak vám odpoví, že zklidnění mysli, koncentrace a naslouchání. U méně flexibilních klientů tomu tak není. Proč? Protože jejich přirozená „ztuhlost“ je to učí od samého začátku praxe. Bohužel flexibilní lidé tím, že ásanu zvládnou jednoduše a rychle, nejsou nuceni jít hlouběji a naslouchat. Objevovat to, co je hlubší součástí jógy.

Co je jógová terapie? U nás je velmi často zaměňována s fyzioterapií. Jógová terapie kombinuje jógu a ájurvédu. Věnuje se nejen bolestem zad, hlavy, kloubů, ale také psychickým, mentálním a emočním problémům. Pomáhá navrátit harmonii všem tělesným systémům. Při návštěvě Ústavu léčení jógou v Indii jsem viděla, jak se jógová terapie věnuje dětem s Downovým syndromem, autistickým dětem, lidem s rakovinou, neplodným ženám, alkoholikům, maniodepresivním pacientům, lidem na vozíčku nebo upoutaným na lůžku. Zde všude může jógová terapie pomoci a jde daleko za hranice jógových pozic.

A co jóga není? Náboženství...
I když pochází z Indie, není formou hinduismu. Jógu praktikují lidé s různým vyznáním, aniž by to narušilo jejich víru. Spirituální stránku jóga má, ale záleží na nás, jak ji uchopíme. Například meditace součástí jógové praxe je, stejně jako zpívání manter, ale je opravdu čistě na každém z nás, zda se na tyto aspekty zaměříme. Někdo je přijme bez problémů ihned. Jiný se s duchovní stránkou jógy naopak seznamuje pomalu a postupně, objevuje ji skrze fyzickou praxi.

Jóga ani ájurvéda nemají okamžitý efekt, přispívají ke zdraví pomalu. Vyžadují trpělivost a disciplínu, což je nedílná součást procesu vnitřní transformace nazývaného jóga. Nečekejte uzdravení přes noc, avšak pokud se vám uleví, bude zlepšení dlouhodobé. Toto bohužel velmi často neplatí u moderní léčby, kde se řeší pouze akutní problém, rychle a často efektivně. Avšak nehledá se jeho příčina. Pak jsme samozřejmě dříve či později znovu postaveni před stejný problém jako v minulosti, mnohdy v daleko větším rozsahu.

Práce s vlastními omezeními i naučenými vzorci
Jógová terapie není stejná jako hodina jógy, na kterou docházíte do studia. Pokud skutečně řešíte nějaký zdravotní problém, je lepší zajít na lekci, která je pro vás určena, než si náhodně vybrat hodinu v rozvrhu. Bohužel tento přístup může vést i ke zhoršení zdravotního stavu. Například pokud vás trápí bolesti zápěstí, zánět karpálních tunelů, skutečně nevhodná lekce může zdravotní stav výrazně zhoršit. Pokud však použijete pozice a techniky vhodné pro tyto zdravotní problémy a vynecháte nevhodné, uvidíte, že se zdravotní stav zlepší. Klasické lektorské kurzy se nevěnují terapeutické stránce jógy, tedy nečekejte, že každý lektor vám poradí při zdravotních problémech, zejména v lekcích, kde je dvacet a více studentů. Jógová terapie většinou probíhá individuálně, maximálně v malé skupince dvou až čtyř lidí se stejným zdravotním problémem. Jak už bylo uvedeno výše, je nutné, aby si klient odnesl z lekce domácí úkoly, na kterých bude důsledně pracovat. Možná vás překvapí, že stejně jako u skupinové lekce jógy, i během jógové terapie se klienti věnují studiu filosofie a učí se zařadit všechny stupně Pataňdžaliho jógasúter nejen do své praxe, ale i do osobního života. Snaží se pochopit, pojmenovat a změnit své naučené vzorce chování – samskáry, protože právě zde, na této úrovni jóga i jógová terapie začínají.

Jóga vám může zlepšit život v mnoha směrech, možná i tam, kde to nečekáte, kde jste to již dávno vzdali. Nemusíte mi věřit. Zkuste se společně se mnou v následujícím roce vydat cestou jógy jako medicíny a přesvědčte se sami. Je to vaše cesta vnitřní transformace skrze proces nazývaný jóga.

 

Objednat předplatné