Jóga Zprávy 10. 09. 2020 PDF Tisk

Jóga jako lék na úzkost!

Nová studie prokázala, že jóga zlepšuje příznaky generalizované úzkostné poruchy, což znamená, že populární praxe může být u některých lidí nápomocná při její léčbě.

Jóga jako lék na úzkost!

Nová studie vedená vědci NYU Grossman School of Medicine zjistila, že jóga je při léčbě úzkostné poruchy výrazně účinnější než standardní postupy využívané ke zvládání stresu a jeho příčin. To je velká výzva a pro pacienty to může znamenat velký posun.

„Generalizovaná úzkostná porucha je velmi běžným stavem, ale mnoho nemocných není ochotných nebo schopných získat přístup k léčbě založené na důkazech,“ říká autor hlavní studie Naomi M. Simon, MD, profesor na Psychiatrickém oddělení NYU Langone Health. „Naše zjištění prokazují, že jóga, která je bezpečná a široce dostupná, zlepšuje příznaky některých jedinců postižených touto poruchou a mohla by se tedy stát cenným nástrojem v celkovém léčebném procesu.“

Studie, publikovaná on-line 12. srpna v JAMA Psychiatrii, zahrnovala 226 mužů a žen s generalizovanou úzkostnou poruchou. Všichni byli náhodně rozděleni do tří skupin, v rámci kterých se věnovali buď KBT, kundalini józe a vzdělávání v oblasti zvládání stresu, nebo standardizované kontrolní technice.

Po třech měsících bylo zjištěno, že KBT i jóga jsou v boji proti úzkosti výrazně účinnější než osvojení si techniky, jak zvládat stres. Konkrétně 54 % z těch, kteří cvičili jógu, splnilo kritéria odezvy, jak výrazně zlepšit příznaky, ve srovnání s 33 % ve skupině věnující se vzdělávání v oblasti stresu. Z těch, kteří byli léčeni pomocí KBT, 71 % splnilo kritéria pro zlepšení příznaků.

Po šesti měsících sledování reakcí prokazovala KBT stále výrazně lepší výsledky oproti „stresové výchově“ (kontrolní terapii), ovšem jóga si zachovala rovnováhu po celou dobu studie, což naznačuje, že může být významným pomocníkem při dlouhodobějším zvládání úzkosti jako takové.

Může jóga pomoci léčit úzkost?
Podle vědců je generalizovaná úzkostná porucha běžným, narušujícím a nedostatečně ošetřeným stavem, který v současné době postihuje odhadem 6,8 milionu Američanů. Zatímco většina lidí pociťuje úzkost občas, o poruchu se jedná tehdy, když strach nadměrně zesílí a narušuje každodenní život. KBT je považována za standardní léčbu v první linii. Mohou být také použity léky, včetně antidepresiv a někdy benzodiazepinů. Přesto ne každý je ochoten užívat léky, které mohou mít nepříznivé vedlejší účinky, a pro mnoho lidí je KBT nedostupná, i z důvodu nedostatku vyškolených terapeutů a dlouhých čekacích lhůt. Jóga tedy znamená dostupnou pomoc pro všechny, kteří se rozhodnou se svým stavem něco udělat, a to z dlouhodobého hlediska.

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • zdroj fotky: Shutterstocck.com

Objednat předplatné