Jóga a paragrafy (fotografie a videa)

22. 09. 2015


V době, kdy se komunikace mohutně přesouvá na sociální sítě, které jsou podporované blogy a weby, je namístě si připomenout, co obnáší zacházení se zmíněnými díly. Tímto způsobem totiž komunikují nejen jógová studia, ale také jednotliví lektoři či lektorky.

Autorské právo obecně nechrání nápady nebo třeba metodiky, chrání ale konkrétní díla. Ať už zvuková, obrazová, textová, či jejich kombinace. Zatímco pro osobní potřebu nás v jejich užívání nikdo neomezuje, problematické je jejich další šíření. Zejména v době, kdy se komunikace mohutně přesouvá na sociální sítě, které jsou podporované blogy a weby, je namístě si připomenout, co obnáší zacházení se zmíněnými díly. Tímto způsobem totiž komunikují nejen jógová studia, ale také jednotliví lektoři či lektorky. Zajímavé to ale může být i pro všechny ostatní.


V článku se zaměříme na fotografie (popřípadě kresby) a videa, protože s těmi se na jógových portálech setkáváme nejčastěji, obdobně to ale bude platit i pro další díla. Je to vždy autor, kdo rozhoduje, jestli bude jeho (nebo její) dílo užíváno volně nebo za poplatek. A to i tehdy, pokud ho není snadné najít.


Autorská práva mají dvě složky – osobnostní a majetkovou. Osobnostní složka znamená, že autorství jako takového se nelze vzdát, nikdo si nesmí přisvojit autorství jiné osoby a autor díla musí být vždy uveden. Dílo také nesmí být užíváno způsobem, který by ho znehodnocoval, nebo do něj nesmí být bez souhlasu autora vůbec zasahováno. Autor však může k užití svého díla postoupit oprávnění – v našem prostředí v podobě licence. Užití díla totiž obnáší právě majetková složka práv. Licence se může týkat rozmnožování, rozšiřování (včetně pronájmů a půjčování) a vystavování (tedy i sdílení) díla. Autor sám rozhoduje, jestli je licence bezplatná nebo za úplatu, resp. odměnu.


Povoleny jsou ovšem citace, tedy použití například části článku, s uvedením zdroje. Jinak by nebylo možné psát třeba recenze nebo se o díle zmiňovat. Citace ale mají rozumné meze, nelze použít celé dílo. Volně je také možné zaznamenat dílo, které je vystaveno na veřejném prostranství (což platí u nás, ale jinak ne všude, výjimkou je například Francie). Pořídit si fotku Tančícího domu a vystavit ji na Facebooku není problém.


Pokud by se ale jednalo o fotku někoho jiného a autor se dožadoval zadostiučinění, kromě nápravy situace (tedy smazání fotky) má nárok i na finanční náhradu. Buďto se může jednat o vydání bezdůvodného obohacení, pokud z vystavení fotky někdo jiný nějak profitoval, nebo o náhradu škody. A ta může být dost vysoká. Užití fotografie nebo videa přitom není obtížné dohledat, existuje vyhledávání podle obrázků nebo videí (např. na Google), a autoři ho také používají.


Zajímavé je, s ohledem na upozornění v úvodu, že například zakreslení konkrétní ásany nebo sestavy chráněno není, pokud si jej někdo překreslí (nebo nafotí či natočí) po svém. Tradiční jogínské cviky jsou staré přes 2 000 let a jedná se proto o výtvory tradiční lidové kultury, na které se autorskoprávní ochrana nevztahuje (na rozdíl od třeba uměleckých choreografií).


Na závěr je ještě namístě dodat, že sdílení odkazu z původního zdroje je někde na hraně zákona. Většinou v praxi nebude dělat potíž, nicméně situace by se mohla změnit, pokud by z onoho sdílení plynul nějaký finanční prospěch. Nejčistším řešením je proto používat díla vlastní nebo taková, k jejichž užívání dal autor volnou licenci, například Creative Commons (kde je však potřeba sledovat, jak autor umožňuje s dílem nakládat, tedy například beze změn nebo jen pro nekomerční účely apod.).


Něco nakreslit, nafotit nebo natočit tak nakonec může být obohacující v mnoha směrech. Kromě dobrého pocitu z tvorby nás bezpečně ochrání před porušováním autorských práv.

 

  • autor: Michaela Dombrovská
  • www.protoze.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

 


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket