BLESKOVĚ
Očistné techniky 08. 10. 2022 PDF Tisk

Jóga a očistné techniky

Už naši dávní předkové před koncem starého a začátkem nového roku cítili potřebu urovnat všechny své záležitosti, vyřešit staré spory a dokončit vše, co mělo být dokončeno. To vše proto, aby do nového začátku mohli vstoupit s čistým listem. Tuto tendenci dnes jistě máme i my: je to dědictví generací, které v sobě neseme. Jaké očistné techniky nabízí jóga?

Jóga a očistné techniky

O vnitřní čistotě ve smyslu jednoty slov, myšlenek a činů hovoří druhá jama Pataňdžaliho osmistupňové cesty jógy. Satja, v překladu „nelhaní“, upozorňuje na to, že pokud člověk není upřímný k sobě, nemůže být upřímný ani ke světu, a to vede k disharmonii a nesouladu v jeho nitru, jež znemožňují dosáhnout stavu vyrovnanosti a pohody. První jógovou očistu bychom tak měli zahájit ve svém nitru a praktikovat jednotu slov, myšlenek a činů. Vedle této mravní čistoty jóga nabízí i další, které se týkají nejen mysli, ale i těla. Hovoří o nich první nijama, sauča, která v překladu doslova znamená „čistota“ a zabývá se jak zevní očistou těla, tak i vnitřní očistou mysli.

  1. Trátak

Mysl lze čistit meditačním cvičením zvaným trátak. To je jedna z metod, jimiž hathajóga ovlivňuje duševní dění. Spočívá ve fixaci pohledu na předmět – tímto předmětem často bývá plamen svíčky. O této technice je mimo jiné známo, že může navodit hypnotické stavy. Pro správné provádění trátaku není klíčový předmět, který pozorujeme, ale stálost a nehybnost pohledu, který právě dokáže zklidnit přirozený vnitřní neklid. Po nějakém čase je možno zavřít oči, v prostoru za očima si udržet představu do nedávna pozorovaného předmětu, a přenést se tak do hlubin vlastního nitra, kde jedině lze navodit kýžené zklidnění a harmonizaci.

Jak na to?
Zaujměte pohodlnou polohu, svíčku umístěte do výšky očí. Zavřete oči, obraťte pozornost k dechu a dráze, kterou v těle vykonává, a zklidněte se. Poté můžete oči otevřít a upřít pohled na prostřední část plamene, na oblast žhavého konce knotu svíčky. Pokuste se nemrkat a upřeně zírat na žhavý konec knotu a jej obklopující plamen tak dlouho, dokud nezačnete mít pocit, že slzíte. Poté zavřete oči a pozorujte otisk plamene na sítnici. Tento otisk udržujte uprostřed zorného pole v místě, kde se před zavřením očí nacházel skutečný plamen.

Očista těla
Důkladná očista je v hathajóze jedním ze základních pilířů tělesného i duševního zdraví. Stejně jako ve všem, i ve věci očisty jde jóga do hloubky, kde nás učí hledat pravdu o nás samých. Jde o to otevřít tělesné brány, aby jimi mohla volně proudit životodárná energie. Hathajógové očisty odstraňují z organismu nahromaděné toxické látky. Vychází totiž z toho, že jakákoliv porucha v oběhu systému krevního, nervového a žlázového se projeví na stavu naší mysli. Jmenujme tři z těchto očistných technik: dhautí jazyka, džala nétí nosu s konvičkou a šankhaprakšálanu trávicího a vylučovacího ústrojí.

  1. Dhautí jazyka

Jazyk je podle hathajógy jedním z nejdůležitějších orgánů, které úzce souvisí s činností mozku. Rovněž z potravy přijímá pránu, energii v jemnohmotné formě, a pomáhá ji zužitkovat. Aby to dokázal, potřebuje jeho sliznice vnímat chuť. Je-li zanesena, nelze to, tudíž není možné ani zužitkovat pránu. Dalším důsledkem může být bělostný povlak a nepříjemný zápach z úst. André van Lysebeth, autor známých knih pojednávajících o jógové praxi, doporučuje k tomuto účelu užít obyčejnou čajovou lžičku. Tu stačí obrátit vypouklou částí směrem vzhůru a tahem odshora dolů začít provádět očistu.

  1. Džala nétí

Nosní partie můžete denně pročistit pomocí malé konvičky naplněné slanou vodou. Pravidelnou praxí dochází k povzbuzení centrálního nervového systému, aktivizaci mozkových center a prevenci virových onemocnění i bakteriálních infekcí.

Jak na to?
Nakloňte se nad umyvadlo, nadechněte se a vsuňte hubičku do pravé nosní dírky. Hlavu nakloňte tak, abyste nos prolévali pozvolna a aby voda vytékající z druhé dírky tekla kolmo dolů a nesmáčela tvář ani tělo. Nedýchejte a ústa mějte mírně pootevřená. Po ukončení odstraňte poslední kapičky vody prudkými výdechy, vysmrkejte se a totéž proveďte s druhou nosní dírkou. Neprovádějte po teplé koupeli, jídle nebo pití, pokud často krvácíte nebo trpíte vysokým krevním tlakem.

  1. Šankhaprakšálana

Šankhaprakšálana je staletími a zkušenostmi prověřená tradiční jogínská technika očisty těla skrze tlusté střevo. Toho se docílí pitím slané vody v kombinaci s praktikováním specifických cviků, které podpoří pohyby střev. Voda, kterou vypijete, se dostane do žaludku, odkud je pomocí jednoduchých pohybů vedena celým střevem až k východu. Cvičení se má provádět tak dlouho, dokud voda, která z vás vychází, není čirá jako na počátku. Výraz šankhaprakšálana znamená gesto ulity, protože voda prochází trávicí trubicí jako jednoduchou ulitou. Tato metoda odstraňuje usazeniny z celého trávicího traktu – od žaludku až po konečník. Fyzická očista přináší pocity lehkosti a prázdnoty i mysli, jedná se tedy o všestranně prospěšnou proceduru. Pro náročnost se alespoň z počátku doporučuje provádět pod vedením zkušeného učitele. Šankhaprakšálanu by neměli provádět jedinci, kteří trpí žaludečními vředy, vážným onemocněním, jako je střevní tuberkulóza a rakovina, nebo pacienti léčící se s akutním onemocněním trávicího traktu, jako je úplavice, průjem, kolitida (akutní zánět tlustého střeva) a akutní zánět slepého střeva.

  • autorka: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné