Jóga Zprávy 24. 09. 2020 PDF Tisk

Jóga a její pozitivní vliv na pacienty s fibrilací srdečních síní

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Průměrně jeden ze čtyř lidí v Evropě a USA je postižen tímto onemocněním, které může být později příčinou mrtvice, a to z 20 až 30 %, a zvyšuje riziko smrti 1,5krát u mužů a 2krát u žen.

Jóga a její pozitivní vliv na pacienty s fibrilací srdečních síní

Kromě toho jsou tyto zdravotní obtíže důvodem prudkého poklesu kvality života. 10 až 40 % pacientů je každý rok dokonce hospitalizováno. Mezi příznaky tohoto typu srdeční arytmie patří bušení srdce, rychlý či nepravidelný tep, mělké dýchání, únava, bolest na prsou či závratě.

Symptomy tohoto onemocnění mohou být velice stresující. Přichází nečekaně, způsobují úzkostné pocity a omezují schopnost žít normální život.

I proto byla provedena studie, která zkoumala, zda jóga v tomhle ohledu může být nápomocná či nikoliv. Studie se účastnilo 538 pacientů. Nejprve byli sledováni po dobu 12 týdnů, aniž by cvičili jógu. Následovalo dalších 16 týdnů, během kterých se pacienti věnovali józe každý druhý den po dobu 30 minut. Lekce zahrnovaly nejen ásany, ale také dechová cvičení. Během těchto 16 týdnů byli pacienti motivováni k tomu, aby jógu praktikovali i doma.

V průběhu obou období studie, bez jógy a s pravidelnou praxí, byly pořizovány zápisy o tom, jak se všem zúčastněným daří. Pacienti také nosili přístroj měřící činnost jejich srdce. Součástí výzkumu byl dotazník ohledně výskytu případných úzkostí, depresivních stavů, nálad, ale i toho, jak energicky se cítí, jaký mají tlak a jak si celkově užívají svůj život. 

Výsledky byly překvapující. Pacienti zaznamenali výrazné zlepšení ve všech výše uvedených směrech během „jógového“ období oproti období bez jógy. Srdeční arytmie se zdála být s jógou více konstantní, většině klesl vysoký krevní tlak a celkově se pacienti s pravidelnou praxí jógy cítili lépe. 

„Naše studie zaznamenala, že jóga má velice široké spektrum přínosů a výhod, pokud se jí věnujete pravidelně, a může pro pacienty trpící fibrilací síní představovat pomoc jak psychickou, tak fyzickou. A do budoucna by mohla být součástí běžné léčby,“ řekl dr. Sen, jeden z vedoucích lékařů celého výzkumu.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • zdroj: www.aninews.in
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné