BLESKOVĚ
Zdraví 26. 05. 2018 PDF Tisk

Jóga a hubnutí

Jarní rozkvět je to, co po zimě všichni očekávají. Světlo a slunce nabývají na síle a lidská duše i organismus přirozeně zatouží po plném nádechu a osvobození se z tamastické (těžké) zimy. Jóga je výbornou společnicí pro jarní restart, stejně tak jako celistvý přístup k životnímu stylu po celý rok.

Jóga a hubnutí

Dech, dech a opět dech

Dech je první veličina, která se vybaví při vyslovení slova jóga. Dech je základ, a tak skrz dech, který proniká myslí, se mysl pročišťuje, trénuje se v koncentraci a schopnosti zastavit se ve svých neustálých výkyvech. Dech má také posturální funkci a podílí se na každé pozici těla v běžném životě, a samozřejmě i na jógové ásaně. Dech zajišťuje náš život, naši animálnost – výměnu plynů a jejich distribuci po těle (kyslík) a z těla pryč odvádí kysličník uhličitý. Pokud se na józe dobře nadechnete a vydechnete, pravidelně tento proces trénujete, dokáže ovlivnit dechový vzorec, který je automaticky řízený prodlouženou míchou. Tímto způsobem proměňujete, a především působíte na prastaré vzorce (chování, pohyb, dech), které v sobě máme uložené, a jógou je proměňujete. Účinky jógy se tedy dostaví, i když nejsou tak široce zkoumány, a často nemají ani vysvětlení. Prostě tak to je.

Ásany tělo mačkají a stimulují. V těle se mění prokrvení, střídá se přetlak a podtlak v různých částech a celé tělo je tímto aktivováno. Pokud se zamýšlíte, kde právě procvičovanou pozicí tlačíte, tak je to právě to místo, které je pozicí ovlivňováno. Srdce stále pumpuje krev, aby ji dopravilo tam, kam má. Místo je tlakově omezené, a tak se tam moc krve nedostane. Hromadí se okolo. Ve chvíli, kdy se uvolníte a protáhnete, okysličená krev zaplaví danou oblast a prokrví se. Je to, jako byste provětrávali zatuchlé věci. Organismem se šíří kyslík, odstraňuje se odpad, a navíc prána (životní energie) proudí do všech koutů organismu, včetně mysli. Vnitřní prostředí těla (orgány, endokrinní žlázy, biologické procesy) jsou atakovány jógovým pohybem, dechem, a především prací s pozorností. Ladíte mu nejenom svaly, které jsou na povrchu těla vidět, ale především působíte na nastavení rovnováhy uvnitř těla. Vybalancováváte např. i metabolismus a chutě. Tím v józe dochází k rozpálení trávicího ohně (ágni) a pod kotlem hoří. A světe, div se, člověk začne přirozeně hubnout. Pro hubnutí a restart je důležitá přítomnost energie, abyste byli schopni se sebou něco dělat. Nakopnete se, vůlí udržujete a začínáte čišet energií. Ta je důležitá, abyste pokračovali dál na započaté cestě.

O fyzické účinky jógy dříve nešlo

Účinky té a té ásany na hubnutí, techniky a metody se dle autorů liší, nebo shodují. Značné množství účinků nikdy nebylo dokázáno a pouze autor či učitel je o účinku přesvědčený. Víra v to přetrvává a traduje se z učitele na žáka a často ani není důvodu pro danou interpretaci. Jóga v klasickém – filosofickém významu nikdy pozicím a technikám nepřisuzovala velký význam z hlediska zdraví. Až naše společnost se poslední dvě století zajímá o to, jak je možné, že jóga efektivně ovlivňuje množství zdravotních stavů ve fyzickém těle a také psychiku. U mysli není podiv, protože jóga je zaměřená na práci s myslí a lidským vědomím. To je její hlavní působení. I když byste nepociťovali nějaké hluboké účinky na svém těle, na duši i v hlavě se budete cítit dobře. Až postupně se rozvinuly popisy pozic a jejich účinky různými učiteli. Snažil jsem se zkoumat v mnoha zdrojích, abych byl schopný podat nějakou relevantní odpověď na účinnost například ásan, a právě zdrojů je tolik, že je jednoduché se v nich ztratit a zmást se. A tak když jsem se zamýšlel dále a diskutoval tuto situaci s lékaři a svými učiteli, došel jsem k názoru, že účinnost jógy je v celkovém přístupu k životu. Vše doposud zmíněné jsou součástky, které tvoří celek a cíl, a tím je spokojenost sama se sebou.